Zarządzanie asortymentem w iPOS web
   09/24/2021 16:54:53     Instrukcje obsługi , iPOS , Instrukcje iPOS web
Zarządzanie asortymentem w iPOS web

W iPOS web możesz bez problemu zarządzać produktami w swoim asortymencie. Wprowadzanie asortymentu i zarządzanie nim jest możliwe bezpośrednio w iPOS web. Dla Twojej wygody zapewniliśmy również obsługę za pomocą importu plików CSV, opisany w instrukcji Import asortymentu z pliku CSV w iPOS web.

Dodawanie produktu

Aby dodać produkt:

iPOS web asortyment

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.
 3. Wypełnij dane produktu w kolumnie po prawej stronie:
 • nazwa – maksymalnie 40 znaków. Dozwolone znaki:

 • cyfry;
 • polskie litery;
 • kropki;
 • przecinek;
 • procent;
 • kreska ukośna;

       

 • PLU – dzięki nadaniu numer PLU, w prosty sposób wyszukasz produkt na kasoterminalu. Jak wyszukać produkt za pomocą numeru PLU znajdziesz np. w instrukcji Rejestracja produktów prowadzenie sprzedaży na kasoterminalu iPOS smart.
 • jednostka – wybierz jednostkę miary. Jeżeli nie widzisz oczekiwanej jednostki, możesz dodać nową. Więcej znajdziesz w instrukcji Jednostki miar w iPOS web.
 • precyzja – określ liczbę miejsc po przecinku dla jednostki miary produktu.
 • stawka VAT – wybierz właściwą stawkę VAT. Pamiętaj że zawsze może dodać nową. Więcej znajdziesz w instrukcji Stawki VAT w iPOS web.
 • cena – zarządzanie cenami i cennikami zostało opisane obsługa sprzedaży z otwartą ceną w kasoterminalach iPOS duet. Aby wpisywać za każdym razem cenę produktu podczas sprzedaży ręcznie, w iPOS web określ cenę 0 PLN.

więcej szczegółów

Aby określić dodatkowe informacje na temat produktów:

iPOS web asortyment

 1. W kolumnie po prawej stronie wybierz więcej szczegółów.
 2. Kategorie – wybierz zdefiniowaną kategorię. Więcej znajdziesz w instrukcji Kategorii w iPOS web.
 3. Typ – wybierz czy towar ma być z uruchomioną obsługą magazynową, bądź czy jest to usługa. Więcej na temat magazynu znajdziesz w instrukcji Zarządzanie magazynem w iPOS web.
 4. Identyfikator – jeżeli zarządzasz swoją bazą w zewnętrznym systemie, a tylko importujesz produkty do iPOS web, nadaj taki sam numer identyfikacyjny jaki występuje w zewnętrznym systemie. (Opcjonalnie)
 5. Kody kreskowe – kody kreskowe związane z produktem. Minimalna obsługiwana długość kodu to 6 cyfr. Maksymalna to 13 cyfr. Możesz zdefiniować więcej kodów aniżeli jeden dla pojedynczego produktu, ale nie więcej niż 18 (opcjonalnie).
 6. Pole GTU w pliku JPK – wybierz właściwy numer GTU. Więcej na ten temat znajdziesz w instrukcji Kody GTU w iPOS web.
 7. Wydruk na drukarce kuchennej – dzięki temu możesz określić czy dany produkt, ma być drukowany na dokumencie przekazywanym na kuchnie. Więcej na temat wydruków kuchennych możesz znaleźć w instrukcji Konfiguracji drukarki bonowej w iPOS web.

Dodany produkt jest automatycznie ustawiony jako aktywny, tzn. istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży na kasoterminalu. Jeżeli produkt nie jest obecny w Twojej ofercie, możesz zmienić jego status przesuwając suwak.

Aby zapisać produkt, w prawym dolnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.

Dodawanie zdjęcia produktu

Posiadając kasoterminal iPOS smart + masz możliwość wgrania zdjęcia produktu. Dzięki czemu jeszcze szybciej i prościej wyszukasz produkt na tablecie!

Aby dodać zdjęcie produktu:

iPOS web zdjęcie produktu

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz właściwy produkt z listy.
 3. W kolumnie po prawej stronie wybierz zdjęcie.
 4. Wybierz naciśnij aby zmienić.
 5. Wyszukaj właściwe zdjęcie na swoim dysku.
 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, w prawym dolnym rogu naciśnij w przycisk zmień.

Pamiętaj!

 • Jeżeli nie określisz żadnej ceny w żadnym cenniku, produkt nie będzie widoczny na kasoterminalu.
 • Wgranie zdjęć dla produktów dostępne jest w każdej taryfie oraz niezależnie od posiadanego urządzenia.

Import produktów z pliku CSV

Możesz też szybko i wygodnie dodać swój asortyment za pomocą pliku CSV (opisany w instrukcji Import asortymentu z pliku CSV w iPOS web), zgodnie z poniższą instrukcją

 • Przejdź do Produkty/Asortyment.
 • W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk importuj: Wybierz aktualizuj asortyment jeżeli chcesz dodać produkty do istniejących, bądź zastąp cały asortyment, jeśli chcesz wprowadzić nowe produkty i usunąć dotychczasowe.
 • Wybierz wcześniej przygotowany plik i zaimportuj go. Plik CSV powinien być przygotowany zgodnie z opisem, który znajduje się w instrukcji Import asortymentu z pliku CSV w iPOS web.
 • Jeśli chcesz przywrócić stan asortymentu sprzed importu, naciśnij w przycisk importuj i wybierz opcję przywróć stan z...

Pamiętaj!

opcja zastąp dostępna jest dla tylko dwóch taryf: FREE oraz STANDARD. 

Usuwanie produktu

W każdym momencie możesz usunąć produkt, który już nie jest w Twojej ofercie. Aby usunąć pojedynczy produkt.

 • Przejdź do Produkty/Asortyment.
 • Wybierz pożądany produkt z listy.
 • Aby usunąć produkt w szarej kolumnie po prawej stronie oznaczonej szczegóły naciśnij w przycisk usuń.

Możesz też usunąć kilka produktów na raz. Aby usunąć więcej niż jeden produkt.

 • Przejdź do Produkty/Asortyment.
 • Wybierz produkty z listy, poprzez zaznaczenie kwadracika obok poszczególnych artykułów.
 • Aby usunąć w prawym górnym rogu naciśnij w przycisk usuń.

Pamiętaj!

Nie można wykasować produktów, które posiadają historię magazynową (WZ lub PZ). W takim przypadku należy ustawić produkt jako "nieaktywny" - patrz pierwszy akapit.

Edytowanie produktu

 • Przejdź do Produkty/Asortyment.
 • Wybierz produkt z listy.
 • Dokonaj edycji danych w kolumnie po prawej stronie.
 • Aby zapisać naciśnij w przycisk zmień.

Filmik instruktażowy znajdziesz poniżej.

Pamiętaj!

Po wprowadzeniu zmian w iPOS web, wykonaj na synchronizację produktów na kasoterminalu.

Comments

Log in or register to post comments