2018-12-18

>> Zmiany w wersji 3.14


- poprawiono działanie funkcji zapamiętywania sortowania danych w tabelach,
- poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych i bankowych wg daty,
- dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar TEMPO PRO.

 


 

2018-09-04

>> Zmiany w wersji 3.13a


- poprawiono wydruk remanentu,
- dodano możliwość ustawienia okresu dla ruchu towaru/usługi,
- poprawiono eksport do pliku JPK_FA,
- poprawiono stosowanie niektórych uprawnień dla dokumentów obrotowo-magazynowych oraz kasowych.

 


 

2018-07-04

>> Zmiany w wersji 3.13


- dodano uprawnienie do przyjmowania wpłat dla serii zabiegów,
- dodano możliwość eksportu pliku JPK_MAG.

 


 

2018-05-23

>> Zmiany w wersji 3.12


- dodano funkcje związane z RODO:
* monitorowanie i przeglądanie danych o operacjach na danych personalnych/kontrahentów/użytkowników,
* nowe uprawnienia zabezpieczające przed niepożądanym wyciekiem danych - wydruku i eksportu każdej tabeli/listy w programie,
- dodano możliwość eksportu pliku JPK_FA,
* raport użytkowników uprawnionych, czyli takich, którzy mają dostęp do danych w programie, wraz z ich uprawnieniami,
* raporty przetwarzania danych personalnych, kontrahenta, użytkownika, osoby z personelu,
* możliwość anonimizacji danych (potrzebna do realizacji prawa do bycia zapomnianym),
* nowa karta klienta z dużym polem opisowym, modyfikowanym w ustawieniach programu, 
- poprawiono generowanie JPK_VAT w zakresie braku nazwy firmy dla niektórych rekordów faktur,
- zmodyfikowano funkcję sortowania dokumentów,
- dodano możliwość określenia przyczyny korekty faktury,
- dodano możliwość filtrowania receptur dla zużycia kosmetyków,
- poprawiono wydruk rejestru VAT w zakresie prawidłowego drukowania kolumny form płatności,
- dodano obsługę drukarek fiskalnych poprzez LAN,
- dodano możliwość wyboru firmy w raporcie dokumentów,
- dodano możliwość wyboru firmy w raporcie przyjęć-wydań wg asortymentu,
- poprawiono generowanie JPK_VAT w zakresie dublowania obrotu przy fakturach detalicznych wystawionych z paragonu,
- powiększono długość pola dla kodu pocztowego do 10 znaków,
- dodano możliwość wyboru określonego wydruku w momencie drukowania w przypadku posiadania modułu raportów własnych.

 


 

2018-02-26

>> Zmiany w wersji 3.11c


- poprawiono działanie funkcji zapamiętywania sortowania,
- poprawiono działanie funkcji zapisywania danych właściciela.

 


 

2018-02-13

>> Zmiany w wersji 3.11b


- poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży w zakresie wyboru jednej formy płatności,
- dodano obsługę JPK_VAT w wersji 3.

[SOSPA_FK]
- poprawiono błąd Access Violation występujący podczas eksportu do systemu Symfonia.

 


 

2018-01-30

>> Zmiany w wersji 3.11a


- poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży, tak aby uwzględniał dokumenty o zerowej wartości brutto,
- dodano rejestr VAT sprzedaży wg JPK (obejmujący te same zapisy co plik JPK),
- dodano skrót klawiszowy F9 dla funkcji filtrowania danych,
- poprawiono raport przyjęcia-wydania asortymentu.

 


 

2018-01-08

>> Zmiany w wersji 3.11


- poprawiono stosowanie uprawnień dla rozliczania serii zabiegów na koszt firmy,
- dodano kolumnę "Data otrzymania zapłaty" w wykazie wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych na wydruku faktury,
- dodano opcję faktury detalicznej (wystawianej dla osób fizycznych),
- zmieniono sposób tworzenia pliku JPK w taki sposób, aby uwzględniał opcję faktury detalicznej,
- poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu, który pojawiał się w momencie wyboru osoby wystawiającej/odbierającej dokument,
- przyspieszono zapis uprawnień,
- poprawiono filtrowanie należności i zobowiązań wg daty wystawienia oraz daty zapłaty dokumentu.

 


 

2017-03-20

>> Zmiany w wersji 3.10b


- dodano automatyczny podział nazwy firmy na dwie części w określonych przypadkach podczas pobierania danych z rejestrów GUS-u,
- poprawiono usuwanie danych z drugiej części nazwy firmy podczas pobierania danych z rejestrów GUS-u,
- poprawiono zapis korekty faktury sprzedaży w zakresie przywracania towaru na stan magazynu,
- dodano możliwość tworzenia listy zleceniodawców z cechą refundacji,
- dodano możliwość wybrania zleceniodawcy dla serii zabiegów,
- dodano możliwość ustawienia refundacji dla serii zabiegów.

 


 

2017-02-22

>> Zmiany w wersji 3.10a


- poprawiono generowanie plików JPK_VAT,
- poprawiono blokadę wprowadzania korekty faktury zakupu w przypadku, gdy faktura zakupu była utworzona na podstawie dokumentów PZ, a ilość korygowana towaru przekracza ilość dostępną dla korygowanej dostawy,
- przyspieszono zapis ustawień,
- poprawiono filtrowanie firm,
- poprawiono filtrowanie dokumentów.

 


 

2017-02-14

>> Zmiany w wersji 3.10


- dodano pobieranie danych firm z rejestrów GUS-u na podstawie numeru NIP lub REGON.

 


 

2017-02-07

>> Zmiany w wersji 3.09


- dodano możliwość eksportu pliku JPK_VAT,
- poprawiono tworzenie pliku archiwizacji z taką samą nazwą.

 


 

2017-01-25

>> Zmiany w wersji 3.08


- dodano możliwość dodatkowego określenia odbiorcy/dostawcy na dokumentach obrotowo-magazynowych, niezależnie od nabywcy/sprzedawcy, a także zmodyfikowano wszystkie wydruki wzorcowe z tym związane,
- dodano osobne pole z numerem lokalu w danych kontrahentów, danych personalnych oraz danych właściciela obiektu, a także zmodyfikowano wszystkie wydruki wzorcowe z tym związane,
- dodano funkcję umożliwiającą dodawanie nowej firmy na bazie danych personalnych.

 


 

2016-12-08

>> Zmiany w wersji 3.07


- poprawiono działanie rejestru VAT sprzedaży w zależności od wyboru formy płatności,
- dodano kontrolę podczas wprowadzania NIP,
- poprawiono funkcję wyszukiwania dokumentów kasowych i bankowych,
- poprawiono funkcję filtrowania dokumentów kasowych i bankowych,
- dodano wykrywanie kolizji zaplanowanych zabiegów podczas wprowadzania urlopu lub przerwy w pracy,
- dodano uprawnienia do zmiany numeru dla każdego typu dokumentu,
- dodano funkcję filtrowania należności/zobowiązań z kart.

 


 

2016-08-11

>> Zmiany w wersji 3.06


- dodano możliwość wyłączenia uwzględniania już zarezerwowanego czasu klienta/pacjenta wewnątrz tej samej serii zabiegów,
- dodano funkcję łączenia towarów,
- dodano funkcję łączenia danych personalnych,
- dodano funkcję łączenia firm,
- dodano możliwość zmiany uprawnień podczas edycji użytkownika,
- dodano możliwość pobierania danych klientów z bazy danych programu SOHO, co automatycznie przekłada się na szybsze rozliczanie serii zabiegów dla klientów hotelowych.

 


 

2016-02-08

>> Zmiany w wersji 3.05


- zablokowano aktywny przycisk przenoszenia zabiegu na inny termin w trybie podglądu i rozliczania serii zabiegów,
- dodano funkcje ułatwiające poprawianie, przeglądanie, rozliczanie oraz usuwanie zabiegów wykonywanych jednocześnie dla kilku osób bezpośrednio z grafiku,
- dodano możliwość przeskalowania grafika (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasek godzin),
- poprawiono błąd umożliwiający powtórną rezerwację zabiegów na tą samą godzinę w obrębie tej samej serii zabiegów.

 


 

2016-01-05

>> Zmiany w wersji 3.04a


- poprawiono działanie raportu obciążeń hotelowych.

 


 

2015-12-07

>> Zmiany w wersji 3.04


- dodano ustawienia dostępne wyłącznie dla administratora, pozwalające włączyć lub wyłączyć walidację haseł oraz wymuszanie ich zmiany co 30 dni,
- poprawiono przyporządkowanie grup do zabiegów,
- dodano możliwość przypisania koloru do grupy zabiegów i wykorzystanie go do wyświetlania grafiku,
- dodano możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin (ewentualną zmianę osoby wykonującej lub zmianę zasobów),
- dodano nową hotelową formę płatności - all inclusive,
- dodano uprawnienia dla hotelowych form płatności.

 


 

2015-10-14

>> Zmiany w wersji 3.03a


- poprawiono edycję dokumentów RW,
- poprawiono wygląd formatki dodawania nowego użytkownika.

 


 

2015-09-29

>> Zmiany w wersji 3.03


- dodano roczny podział archiwalnych serii zabiegów,
- dodano raport przetwarzania danych osobowych,
- dodano funkcję wymuszającą zmianę hasła co 30 dni,
- dodano walidację hasła (obecnie musi się składać z dużych i małych liter oraz cyfr, a także mieć długość minimum 8 znaków)
- dodano funkcję tworzenia rozchodów dla dodatków w seriach zabiegów rozliczanych na rachunek hotelowy,
- poprawiono działanie funkcji autowylogowywania,
- uzupełniono ustawienia uprawnień do wystawiania dokumentów zaliczkowych,
- uzupełniono ustawienia uprawnień dołączania dokumentów do serii zabiegów.

Uwaga !
Funkcja wymuszająca zmianę hasła co 30 dni oraz jego walidację jest stale aktywna (za wyjątkiem wersji demonstracyjnej) i działa niezależnie od jakichkolwiek ustawień.

 


 

2015-07-23

>> Zmiany w wersji 3.02


- powiększono dopuszczalne czasy trwania zabiegu i blokady stanowiska do 999 minut,
- zmieniono sposób wyświetlania personelu na grafiku tak, aby osoby nieobecne w danym dniu nie były widoczne,
- poprawiono widoczność personelu na grafiku po usunięciu harmonogramu,
- poprawiono przenoszenie obciążenia na hotel podczas częściowego rozliczania serii zabiegów, w których występują dodatki.

 


 

2015-05-15

>> Zmiany w wersji 3.01a


- zoptymalizowano operacje w oknie wyboru zabiegu do serii pod względem szybkości działania,
- poprawiono działanie funkcji wymiany usługi na dokumencie sprzedaży,
- poprawiono edycję korekty faktury dla korekty wartościowej,
- poprawiono wydruk remanentu.

 


 

2015-05-04

>> Zmiany w wersji 3.01


- poprawiono filtrowanie listy usług,
- poprawiono uwzględnianie zwrotów na kartę dla wcześniejszych wpłat do serii zabiegów w czasie jej rozliczania.

 


 

2015-03-31

>> Zmiany w wersji 3.00k


- poprawiono rozliczanie częściowe wielu serii jednocześnie,
- dodano możliwość zmiany parametru wszystkie/przeterminowane podczas wydruku listy należności/zobowiązań,
- poprawiono drukowanie różnic inwentaryzacyjnych,
- poprawiono wyświetlanie przypomnień dla prywatnych notatek w terminarzu,
- poprawiono tworzenie faktury FZ z dokumentów PZ dla dwóch takich samych pozycji na różnych dokumentach PZ,
- poprawiono generowanie tytułu dokumentu kasowego wystawianego automatycznie do dokumentu sprzedaży/zakupu,
- poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu,
- poprawiono edycję dokumentów RW w zakresie zmiany ilości,
- rozszerzono i poprawiono uprawnienia do receptur zużycia kosmetyków/materiałów,
- poprawiono działanie niektórych wydruków wykorzystujących ustawienia programu.

 


 

2015-02-17

>> Zmiany w wersji 3.00j


- poprawiono drukowanie dokumentu kasowego bezpośrednio po rozliczeniu należności/zobowiąznia,
- dodano możliwość wydruku karty zabiegowej bezpośrednio z menu kontekstowego grafiku,
- przywrócono możliwość drukowania faktury PRO-FORMA w EURO,
- poprawiono wysyłanie maili (błąd z brakującą biblioteką mail.dll),
- poprawiono planowanie zabiegów ze względu na usunięte urlopy,
- poprawiono planowanie zabiegów po usunięciu harmonogramu dla personelu lub zasobów.

 


 

2015-02-11

>> Zmiany w wersji 3.00i


- poprawiono zapis należności i zobowiązań do dokumentów.

 


 

2015-02-09

>> Zmiany w wersji 3.00h


- poprawiono dodawanie nowych zabiegów,
- poprawiono edycję zabiegów.

 


 

2015-02-06

>> Zmiany w wersji 3.00g


- poprawiono zestawienie wykonanych zabiegów,
- poprawiono rozliczanie należności i zobowiązań z kart dla wpłat do serii zabiegów,
- poprawiono wyszukiwanie paragonów po numerze systemowym,
- poprawiono wydruk należności/zobowiązań z kart za dany okres.

 


 

2015-01-29

>> Zmiany w wersji 3.00f


- poprawiono wyszukiwanie paragonów po numerze systemowym,
- poprawiono wydruk należności/zobowiązań z kart za dany okres,
- poprawiono wydruk listy obciążeń hotelowych.

 


 

2015-01-23

>> Zmiany w wersji 3.00e


- poprawiono drukowanie grafika dla personelu,
- poprawiono błąd polegający na dodawaniu nowego dokumentu kasowego dla faktury wystawionej z paragonu.

 


 

2015-01-21

>> Zmiany w wersji 3.00d


- poprawiono rejestry VAT sprzedaży i zakupu.

 


 

2015-01-19

>> Zmiany w wersji 3.00c


- poprawiono uprawnienia do poczty wewnętrznej,
- poprawiono usuwanie serii zabiegów,
- przywrócono możliwość modyfikacji faktury wystawionej z paragonu w zakresie zawartości.

 


 

2015-01-16

>> Zmiany w wersji 3.00b


- poprawiono wyszukiwanie z polskimi znakami,
- poprawiono wpłaty kartą do serii zabiegów,
- poprawiono zapis dokumentu sprzedaży, na którym przedpłaty są równe wartości dokumentu.

 


 

2015-01-15

>> Zmiany w wersji 3.00a


- poprawiono rozliczanie wielu serii zabiegów,
- poprawiono wystawianie dokumentów kasowych bez kontrahenta.
- poprawiono wystawianie faktury PRO-FORMA.

 


 

2014-12-30

>> Zmiany w wersji 3.00


- dodano funkcję cofania operacji usuwania dla większości kartotek w programie (Pokaż aktualne/Pokaż usunięte),
- rozszerzono zakres możliwych uprawnień,
- dodano możliwość zmiany rocznika przeglądanych dokumentów bezpośrednio na liście dokumentów,
- dodano obsługę TLS dla kont mailowych,
- wydłużono pola miasta oraz ulicy do 40 znaków,
- dodano możliwość filtrowania rekordów nie zawierających danej sekwencji,
- zmodyfikowano mechanizm wyszukiwania rekordów w tabelach, co spowodowało znaczne przyspieszenie tej operacji,
- dodano możliwość automatycznej archiwizacji bazy danych w trybie tygodniowym,
- dodano funkcję kopiowania archiwizacji na serwer FTP,
- wycofano funkcję archiwizacji podczas logowania użytkownika,
- dodano konfigurację gridów w zakresie szerokości, kolejności i widoczności kolumn dla każdego użytkownika,
- dodano możliwość użycia wielu form płatności na dokumentach sprzedaży (paragony, faktury, korekty faktur),
- dodano zobowiązania z kart, a co się z tym wiąże - możliwość zwrotu na kartą płatniczą,
- dodano blokadę zapisu dokumentu z wartością ujemną,
- dodano funkcję terminarza dla każdego użytkownika z możliwością ustawienia przypomnienia oraz z możliwością dodawania terminów dla wszystkich użytkowników,
- dodano możliwość drukowania zawartości dowolnej tabeli,
- dodano możliwość eksportu zawartości dowolnej tabeli do Excela,
- dodano możliwość podglądu paragonów poprzez fakturę, która została z nich wystawiona,
- zwiększono szybkość przewijania grafików,
- rozbudowano log gromadzenia informacji o użytkownikach i czasie wprowadzania zmian w seriach zabiegów,
- dodano możliwość konfiguracji ustawień lokalnych z dowolnego stanowiska,
- dodano funkcję częściowego rozliczania serii zabiegów,
- dodano możliwość modyfikacji serii zabiegów po operacji częściowego rozliczenia.

 


 

2014-10-21

>> Zmiany w wersji 1.20b


- poprawka do wersji 1.20

 


 

2014-10-20

>> Zmiany w wersji 1.20a


- poprawiono zapis korekty faktury,
- poprawiono edycję harmonogramu dla personelu,
- poprawiono działanie grafika zabiegów.

 


 

2014-04-23

>> Zmiany w wersji 1.20


- poprawiono działanie poczty wewnętrznej,
- poprawiono wydruk paragonu niefiskalnego,
- poprawiono rejestr VAT sprzedaży w zakresie działania znacznika fiskalizacji,
- poprawiono wydruk nr kasy oraz kasjera na drukarce Posnet HD,
- dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus HD E.

 


 

2013-12-23

>> Zmiany w wersji 1.19


- poprawiono raport dokumentów.

 


 

2013-08-06

>> Zmiany w wersji 1.18a


- poprawiono przydzielanie zasobów podczas rezerwacji zabiegów.

 


 

2013-06-19

>> Zmiany w wersji 1.18


- poprawiono sortowanie należności i zobowiązań,
- rozszerzono możliwości filtrowania należności i zobowiązań,
- poprawiono rozliczanie wpłat podczas rozliczania zabiegów.

 


 

2013-04-25

>> Zmiany w wersji 1.17


- dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu podczas wydruku rejestrów VAT,
- dodano możliwość zmiany prędkości transmisji do drukarek fiskalnych,
- dodano obsługę drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV,
- dodano obsługę drukarki fiskalnej UPOS ERIDA FVA.

 


 

2013-03-12

>> Zmiany w wersji 1.16


- poprawiono drukowanie pozycji w stawce zwolnionej na drukarce POSNET HD,
- poprawiono drukowanie raportu dobowego na drukarce fiskalnej,
- poprawiono wyświetlanie nazw zabiegów na grafiku.

 


 

2013-02-25

>> Zmiany w wersji 1.15


- dodano możliwość wymiany usługi na paragonie i fakturze,
- poprawiono wydruk ruchu towaru/usługi,
- rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
- dodano możliwość wyświetlania zabiegów, w których dany towar został użyty jako kosmetyk/materiał,
- dodano zaznaczanie rozliczonych zabiegów na grafiku,
- poprawiono funkcję edycji dokumentów dostawy.

 


 

2012-12-18

>> Zmiany w wersji 1.14


- poprawiono wydruk raportu okresowego na drukarkach ELZAB,
- dodano wydruk zużycia kosmetyków dla zabiegów,
- poprawiono mechanizm filtrowania tabel,
- dodano obsługę drukarki fiskalnej POSNET HD,
- dostosowano wzorce wydruków dokumentów do wymagań prawnych na rok 2013.

UWAGA:W przypadku wykorzystywania wspólnej drukarki fiskalnej, a co się z tym wiąże wspólnego programu FISKSERV przez co najmniej dwie aplikacje, konieczna jest aktualizacja każdej z tych aplikacji

 


 

2012-11-07

>> Zmiany w wersji 1.13a


- dodano wyświetlanie wielkości dostępnego kredytu hotelowego w przypadku gdy jest on zbyt niski,
- poprawiono funkcję wystawiania faktury z paragonu,
- poprawiono zestawienie wykonanych zabiegów.

 


 

2012-10-12

>> Zmiany w wersji 1.13


- rozszerzono pole uwag podstawowych dla wszystkich rodzajów dokumentów,
- dodano pola uwag dodatkowych (uwagi drukowane małą i dużą czcionką) dla wszystkich rodzajów dokumentów,
- rozszerzono wydruki dokumentów w zakresie uwag,
- dodano możliwość wydruku numeru konta pod danymi sprzedawcy,
- poprawiono funkcję rozliczania wielu serii zabiegów na rachunek hotelowy,
- poprawiono mechanizm rezerwacji zabiegów w przypadku usuwania serii zabiegów.

 


 

2012-09-18

>> Zmiany w wersji 1.12


- dodano kategorie dokumentów,
- dodano przypominanie o wykonaniu raportu dobowego,
- dodano ustawienie pozwalające na przenoszenie każdej usuwanej serii do archiwum,
- dodano wyświetlanie na kalendarzu informacji o ilości osób zapisanych na zabieg oraz łącznej ilości miejsc,
- dodano możliwość zapamiętywania daty urodzenia klientów oraz filtrowania wg niej.

 


 

2012-08-30

>> Zmiany w wersji 1.11a


- poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu wg stawek,
- zmieniono sposób wyznaczania cen netto podczas tworzenia nowej listy inwentaryzacyjnej. Obecnie jest to ostatnia cena zakupu,
- dodano kontrolę wcześniejszego występowania nowo wprowadzanego nr NIP podczas dodawania firmy,
- poprawiono usuwanie osób z personelu,
- poprawiono rozliczanie serii zabiegów przy wyłączonym interfejsie dla programu hotelowego,
- dodano wyszukiwanie paragonów i faktur po numerze systemowym.

 


 

2012-07-04

>> Zmiany w wersji 1.11


- dodano możliwość tworzenia nowych form płatności,
- dodano uprawnienie do rozchodowywania serii zabiegów.

 


 

2012-04-23

>> Zmiany w wersji 1.10


- poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży,
- poprawiono wyświetlanie informacji o zaliczkach podczas edycji serii zabiegów,
- dodano wyświetlanie i drukowanie inwentaryzacji wartościowo,
- poprawiono rezerwację zabiegów,
- dodano poprawianie, usuwanie i rozliczanie serii zabiegów bezpośrednio z grafika poprzez prawy przycisk myszy.

 


 

2012-02-01

>> Zmiany w wersji 1.09a


- poprawiono wprowadzanie danych personalnych.

 


 

2012-01-25

>> Zmiany w wersji 1.09


- poprawiono występujący czasami problem zamykania się aplikacji podczas wybierania zabiegu do serii,
- dodano pocztę wewnętrzną dla użytkowników,
- poprawiono funkcję rozliczania wielu serii zabiegów.

 


 

2011-12-13

>> Zmiany w wersji 1.08a


- poprawiono wyszukiwanie firm wg NIP-u.

 


 

2011-12-07

>> Zmiany w wersji 1.08


- poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
- poprawiono rozliczanie należności poprzez formę "karta",
- zmieniono sposób wiązania usług w ustawieniach (dotychczasowe wprowadzanie kodów dla usług zostało zastąpione wyborem usług z listy),
- poprawiono funkcję kontroli danych,
- dodano funkcję automatycznego wylogowania.

 


 

2011-07-05

>> Zmiany w wersji 1.07a


- poprawiono raport obciążeń hotelowych,
- usunięto błędnie wyświetlany wpis w oknie wprowadzania numeru pokoju podczas płatności hotelowej,
- poprawiono funkcję edycji dokumentów kasowych,
- poprawiono błąd "Access violation" występujący podczas wybierania zabiegów do serii.

 


 

2011-06-28

>> Zmiany w wersji 1.07


- dodano filtr w tabeli należności i zobowiązań,
- poprawiono blokadę edycji faktury wystawionej z paragonu,
- dodano możliwość wycofania powiązania danych personalnych z firmą,
- poprawiono usuwanie firmy przywiązanej do danych personalnych,
- zwiększono maksymalną liczbę osób korzystających jednocześnie z jednego zabiegu.

 


 

2011-05-19

>> Zmiany w wersji 1.06


- poprawiono przepisywanie uwag do pozycji podczas wystawiania faktury z paragonu,
- poprawiono obliczanie podsumowania VAT podczas wystawiania korekty do faktury,
- poprawiono zmianę osoby wystawiającej dokument podczas jego poprawiania,
- poprawiono nadawanie uprawnień,
- poprawiono korekty faktur w zakresie zmiany stawki VAT,
- dodano podgląd wydruku dla arkusza inwentaryzacyjnego,
- dodano raport dokumentów,
- dodano znacznik zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- dodano grupy dla danych personalnych,
- poprawiono przeglądanie serii zabiegów z okna serii dla gościa,
- dodano możliwość przypisywania kolorów do zabiegów i rysowania grafika z ich wykorzystaniem,
- dodano wydruk karty klienta.

 


 

2011-02-22

>> Zmiany w wersji 1.05a


- poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
- poprawiono wyświetlanie okna zawartości dokumentu podczas pracy w systemie Windows 7,
- dodano kolumnę podsumowania dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu,
- dodano funkcję otwierania szuflady spoza paragonu.

 


 

2011-01-17

>> Zmiany w wersji 1.05


- poprawiono sortowanie dokumentów na wydrukach rejestrów VAT,
- dodano możliwość wprowadzania uwag dla firm,
- poprawiono rozliczanie faktur zaliczkowych jeżeli wystąpiła korekta faktury zaliczkowej,
- poprawiono wydruk paragonu na zwykłej drukarce,
- poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych,
- dodano możliwość zmiany znacznika fiskalizacji dla paragonów i faktur,
- poprawiono rozliczanie serii zabiegów,
- dodano możliwość wydruku listy obciążeń hotelowych.

 


 

2011-01-05

>> Zmiany w wersji 1.04c


- poprawiono wyświetlanie informacji o serii zabiegów (przyciski modyfikujące zabiegi, które były aktywne zostały wyłączone),
- poprawiono wyświetlanie grafika.

 


 

2010-12-27

>> Zmiany w wersji 1.04b


- poprawiono sortowanie towarów na wydruku remanentu,
- rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
- poprawiono wydruk raportu kasowego.

 


 

2010-12-16

>> Zmiany w wersji 1.04a


- poprawiono roczny raport obrotów,
- poprawiono roczny raport ilości pacjentów.

 


 

2010-12-07

>> Zmiany w wersji 1.04


- dodano funkcje ułatwiające zmianę stawek VAT,
- poprawiono funkcje oraz wydruki mające wpływ na poprawne działanie programu po zmianie stawek VAT,

- poprawiono wydruk paragonu na „zwykłej drukarce”,
- poprawiono wydruk raportu przyjęcia-wydania wg asortymentu,
- dodano podsumowanie wg form płatności na wydruku rejestru VAT sprzedaży,
- poprawiono usuwanie pozycji z dokumentów rozchodu,
- uzupełniono nazwy kontrahentów na wydrukach należności i zobowiązań,
- dodano upust procentowy na wydruku faktury,
- poprawiono dodawanie nowych zabiegów,
- poprawiono wybór daty zabiegu,
- poprawiono rozliczenie na „kredyt hotelowy”.

 


 

2010-11-15

>> Zmiany w wersji 1.03


- dodano obsługę szuflady,
- dodano pełną obsługę magazynu wg kolejki FIFO,
- wszystkie wbudowane wydruki zostały przekształcone do nowego formatu (FAST-REPORT), umożliwiającego m.in. ich modyfikację,
- dodano funkcję wysyłania mailem wszelkich raportów i zestawień,
- zmieniono sposób nadawania uprawnień dla nowych użytkowników,
- dodano możliwość wystawiania paragonów i faktur zaliczkowych,
- dodano możliwość wystawiania faktur z wielu paragonów,
- zmieniono sposób wyświetlania grafiku na oknie głównym,
- dodano możliwość wyszukiwania klienta po nazwisku,
- dodano możliwość określania stanów minimalnych dla towarów,
- dodano nowe raporty i zestawienia.