Wersja 1.56 SP1 HF2- 25/03/2019

 • Poprawiono problem eksportu e-sprawozdania finansowego w przypadku, gdy w nazwie e-sprawozdania znalazły się niedozwolone znaki, np. /,".
 • Poprawiono problem z nieprawidłowym naliczaniem deklaracji ZUS RIA.
 • Poprawiono problem ze scalaniem plików JPK_VAT. Problem polegał na tym, że wiersze ze scalanego pliku nie były dopisywane do pliku głównego. Problem dotyczył tylko plików zawierających atrybut xsi:schemaLocation. 

Wersja 1.56 SP1 HF1- 18/03/2019

 • Poprawiono błąd zatwierdzenia e-sprawozdania w przypadku, gdy wypełniono pozycje użytkownika w elemencie Dodatkowe informacje, na zakładce Podatki, w sekcji H. Strata z lat ubiegłych. Jeśli e-sprawozdanie zostało utworzone w wersji przed 1.56 SP1 HF1, to edycja sprawozdania spowoduje usunięcie kwoty i podstawy prawnej dla pozycji użytkownika w tej sekcji. Po konwersji należy kwoty uzupełnić ręcznie. Zgodnie ze wzorem Ministerstwa Finansów nie uzupełnia się podstaw prawnych dla pozycji użytkownika w sekcji H. Strata z lat ubiegłych.

Wersja 1.56 SP1- 12/03/2019

 • Dodano wybór filtrowania 90 dni przeterminowania rozrachunków w zestawieniu Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie.
 • Poprawiono błąd polegający na zapisywaniu nieprawidłowo sformatowanej daty do historii sprawdzania statusu podatnika w systemie VIES.

Wersja 1.56 HF1- 11/02/2019

 • Poprawiono wskazanie na wzorzec Ministerstwa Finansów w e-sprawozdaniach finansowych dla jednostek małych, mikro oraz organizacji pozarządowych.
 • Poprawiono wyliczanie terminu korekty ze względu na złe długi dla dokumentów, którym termin płatności przypadał przed 03.10.2018. Dla takich dokumentów dług uprawomocnia się po 150 dniach.
 • Rozwiązano problem dotyczący deklaracji ZUS RPA. Błędnie była wypełniana sekcja III C deklaracji.

Wersja 1.56 SP1- 12/03/2019

 • Dodano wybór filtrowania 90 dni przeterminowania rozrachunków w zestawieniu Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie.
 • Poprawiono błąd polegający na zapisywaniu nieprawidłowo sformatowanej daty do historii sprawdzania statusu podatnika w systemie VIES.

Wersja 1.56 HF1- 11/02/2019

 • Poprawiono wskazanie na wzorzec Ministerstwa Finansów w e-sprawozdaniach finansowych dla jednostek małych, mikro oraz organizacji pozarządowych.
 • Poprawiono wyliczanie terminu korekty ze względu na złe długi dla dokumentów, którym termin płatności przypadał przed 03.10.2018. Dla takich dokumentów dług uprawomocnia się po 150 dniach.
 • Rozwiązano problem dotyczący deklaracji ZUS RPA. Błędnie była wypełniana sekcja III C deklaracji.

Zmiany w wersji 1.56

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.56 Subiekta GT.

 • Dodano możliwości ostrzegania i blokowania przed wpisaniem dokumentu przyjęcia lub zakupu z numerem, który został już wprowadzony do programu dla danego kontrahenta. 
 • Dodano możliwość wydruku wyniku sprawdzenia statusu podmiotu w VAT oraz w VIES.
 • Na wydruku faktury z oświadczeniem nabywcy wyrobów węglowych, w przypadku wydruku faktury detalicznej, usunięto zbędne tam podpisy do oświadczenia.
 • Poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane przerwanie wczytywania kontrahentów z pliku EPP w niektórych przypadkach, gdy w pliku istniały powielone numery NIP. 
 • Poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie programu przy powielaniu paragonu z różnymi datami sprzedaży i wystawienia.
 • Poprawiono działanie grida w informatorze o towarze. W niektórych przypadkach nieprawidłowo ustawiały się szerokości kolumn przy włączonym autodopasowaniu. 
 • Poprawiono wartość identyfikatora dokumentu przekazywaną do komunikatu o niepoprawnym zapytaniu SQL definiującym pole P_2A w pliku JPK_FA.
 • Przy powielaniu zamówień poprawiono ustawianie liczby dni kredytu kupieckiego. 
 • Przy sprawdzaniu statusu podmiotu w VAT/VIES dodano godzinę sprawdzenia. Jest ona rejestrowana na podstawie godziny w komputerze użytkownika.
 • Ukryto pole ustawiania kursu waluty w mechanizmie przekształcania zamówień od klientów w zamówienia do dostawców. 
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z ustawianiem rachunku bankowego podczas korzystania z metody PobierzParametryKontrahenta() obiektu InsERT.SuDokument.
 • W zestawieniu "Zakup wg asortymentu" dodano wybór opłat w filtrze 'Rodzaj elementu".
 • Zablokowano możliwość zapisania dokumentu IWz z włączonym filtrowaniem pozycji. Zapis dokumentu w takim przypadku prowadził do dublowanie numerów LP. 
 • Zablokowano możliwość zbiorczej edycji nieaktywnych towarów (towarów tych nie można edytować standardowo).