Zmiany w wersji 1.19

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.19 programu Biuro GT.

 • Dodano funkcję aktualizacji danych biura rachunkowego podczas wykonywania operacji Synchronizacja licencji.
 • Dodano mechanizm przenoszenia treści wydruków pomiędzy podmiotami Gratyfikanta(menu Narzędzia-Ustawianie parametrów, wydruków i słowników-Treści dokumentów kadrowych).
 • Dodano możliwość kopiowania parametrów haseł i logowania pomiędzy podmiotami obsługiwanymi przez biuro rachunkowe (menu Narzędzia-Ustawianie parametrów, wydruków i słowników-Hasła i logowanie).
 • Dodano możliwość kopiowania schematów importu pomiędzy podmiotami Rewizora GT(typ księgowości - Księga handlowa). Opcja jest dostępna w menu Narzędzia-Kopiowanie schematów importu.
 • Dodano możliwość ustawiania parametrów archiwizacji dla podmiotów biura (operacja Kopiowanie parametrów, wydruków i słowników-Parametry archiwizacji).
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania blokady okresu na wielu podmiotach obsługiwanych przez biuro rachunkowe. Opcja dostępna jest w menu Narzędzia-Ustawianie parametrów, wydruków i słowników-Blokada okresu.
 • Dodano zestawienie Badania profilaktyczne. Prezentuje statystykę badań lekarskich, których termin ważności upływa w wybranym okresie. Odpowiada zestawieniu Ewidencja osobowa - badania profilaktycznedostępnemu w Gratyfikancie GT.
 • Dodano zestawienie Szkolenia BHP. Prezentuje ono statystykę kursów BHP, których termin ważności upływa w wybranym okresie. Odpowiada zestawieniu Ewidencja osobowa - Szkolenia BHPdostępnemu w Gratyfikancie GT.
 • Dodano zestawienie Wygasające umowy pracownicze. Prezentuje ono statystykę umów o pracę i umów cywilnoprawnych, które kończą się w wybranym okresie.
 • W module Procesy dodano filtr Status klienta: aktywny/nieaktywny/(dowolny).
 • Dla zapisów dokonywanych w Rejestrze czynności przetwarzaniaprzedłużono długość pól tekstowych do 4096 znaków.
 • Dostosowano Biuro GTdo obsługi nowego parametru Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który pojawił się w Gratyfikancie GT.
 • Rozwiązano problem błędu "An invalid argument was encountered", który pojawiał się przy próbie dearchiwizacji podmiotu znajdującego się w innym niż pierwszy pliku archiwum, gdy dokonywano podziału pliku archiwum na mniejsze pliki.
 • Rozwiązano problem z formatowaniem warunkowym list w Biurze GT, który pojawił się przy współpracy Biura GTz systemem InsERT GTw wersji 1.54 HF2.
 • Rozwiązano problem z wyświetlanie statusu pobrań UPO, który działał nieprawidłowo przy ustawionej w filtrze wartości: VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.
 • Uporządkowano kolejność wydruków w operacjach zbiorczych. Dochodziło do różnic w kolejności wydruków deklaracji VAT i potwierdzeń UPOdla JPK.
 • W oknie Konwersja - wybór podmiotóworaz Synchronizacja licencji - wybór podmiotówdodano możliwość sortowania według różnych kolumn.
 • Rejestrze czynności przetwarzaniaudostępniono funkcję Powiel(Ctrl+D).