Wersja 24.1.1- 21/03/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Biuro Nexo.

Wersja 24.1.0- 12/03/2019

 • Obsługa testowej, na dzień publikacji programu jeszcze nie ogłoszonej przez MF, nowej wersji deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami za dochody 2018 roku.
 • Dodano obsługę nowej wersji wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-37(25).
 • Poprawiono generowanie wartości pola 54 w elektronicznej wysyłce deklaracji PIT-36L.

Wersja 24.0.2- 18/02/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Biuro Nexo.

Wersja 24.0.1- 12/02/2019

 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Poprawiono wysyłkę zbiorczą mailem kwot deklaracji ZUS z naliczeń obsługiwanych przez nową wersję Płatnika ZUS.
 • Dodano obsługę nowej wersji wysyłki elektronicznej deklaracji CIT-ST(7) za rok 2019.
 • Poprawiono wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) deklaracji skarbowych - nie była drukowana data wystawienia dokumentu.
 • Przedłużono okres obowiązywania PIT-11(24) na rok 2019.
 • Dodano domyślną wartość składki na Fundusz pracy obowiązującą w 2019 r. - 2,30% podstawy składek ZUS.
 • Dodano domyślną wartość składki na Fundusz solidarnościowy obowiązującą w 2019 r. - 0,15% podstawy składek ZUS.
 • Dodano wartość podstawy ubezpieczenia zdrowotnego na rok 2019: 3 803,56 zł.

Wersja 24.0.0- 22/01/2019

 • Dodano obsługę załączników PIT-2K oraz PIT/M do deklaracji PIT-36 i PIT-37.
 • Naprawiono błąd, który powodował powielenie operacji aktualizacji treści na serwerze pocztowym podczas wysyłki wiadomości pocztowych. Zbędna aktualizacja nie wpływała na powodzenie operacji wysyłania wiadomości.
 • Poprawiono generowanie kodu kraju dla Grecji w wysyłce elektronicznej załącznika deklaracji PIT/O.
 • Poprawiono określanie ilości załączników PIT-28/B w przypadku występowania większej ilości formularzy tego załącznika.
 • Poprawiono w elektronicznej deklaracji PIT/28 generowanie informacji o ilości załączników PIT-28/A oraz PIT-28/B.
 • Poprawiono wyświetlanie raportu z weryfikacji statusu VAT podatników.
 • Zmieniono nazwę pola "Suma wynagrodzeń" na "Suma wynagrodzeń - brutto" w obsłudze zaliczki na podatek od wynagrodzeń PIT.
 • W mechanizmie konwersji danych do nowej wersji programu dodano sprawdzanie ustawienia "Dodaj nowe wartości podczas aktualizacji" dla parametrów podatków i kosztów oraz funduszy i ubezpieczeń ZUS.
 • W parametrze fundusze i ubezpieczenia ZUS zaktualizowano podstawę składek ZUS na rok 2019.
 • Zaktualizowano wartość Preferencyjnej podstawy wymiaru składek ZUS na rok 2019.