Urządzenia fiskalne marki Novitus objęte są standardową gwarancją na okres 12 miesięcy od daty instalacji, za wyjątkiem akumulatorów zasilających, w przypadku których, okres gwarancji jest ograniczony do 3 miesięcy.

W zakresie pamięci fiskalnej po podstawowym 12 miesięcznym okresie gwarancji, istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na pamięć fiskalną o kolejne 12 miesięczne okresy, maksymalnie do 60 miesięcy od daty instalacji, na specjalnych warunkach:

Podatnik zobowiązany jest do wykonywania przeglądów i konserwacji urządzeń fiskalnych co 12 miesięcy

Przegląd i konserwacja są usługami płatnymi wg aktualnych cen serwisu

Przeglądy i konserwacje powinny być wykonywane przed dniem zakończenia podstawowego okresu gwarancji na pamięć fiskalną

Po wykonaniu przeglądu i konserwacji z zachowaniem odpowiedniego terminu wykonania czynności, serwis rejestruje przegląd w systemie producenta co potwierdzane jest przedłużeniem certyfikatu gwarancyjnego na pamięć fiskalną.

Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji na całe urządzenie, z informacjami można się zapoznać w tym artykule.

Wyświetlono - of pozycji
@fiskalopoznan

@fiskalopoznan