INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ KLIENTÓW SKLEPU Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Sprzedawca wykonując obowiązek wynikający z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną* (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów Sklepu z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne.

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusy, robaki, konie trojańskie, ransomware, spyware, adware, scareware i inne szkodliwe programy;
 3. możliwość bycia narażonym na cracking - czyli łamanie zabezpieczeń;
 4. możliwość bycia narażonym na  phishing - metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji (np. danych logowania);
 5. piractwo – termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane;
 6. sniffing – niedozwolony podsłuch, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
 7. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE;
 8. czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
 9. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

Klient Sklepu w celu uniknięcia w/w zagrożeń winien :

 1. zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje korzystając ze Sklepu w program antywirusowy. Program taki winien aktualizowany na bieżąco,
 2. włączyć zaporę sieciową,
 3. nie otwierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 4. czytać wszelkie informacje podczas instalowania aplikacji, w tym ich licencji,
 5. regularnego, całościowego skanowania systemu programem antywirusowym,
 6. używania oprogramowania pochodzącego z legalnego źródła.

* świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Wyświetlono - of pozycji
@fiskalopoznan

@fiskalopoznan