Od dnia 1 października 2013 obowiązuje zasada jednoznacznej identyfikacji sprzedawanych artykułów - czyli nazwy towarów powinny informować jaki to asortyment a nie - ogólnikowo - do jakiej grupy towarowej należą.
 
Jeśli wszystkie sprzedawane artykuły mają taką samą stawkę podatku VAT, nazwa powinna wskazywać asortyment a nie tylko grupę towarową. Jako przykład może nam posłużyć jabłko: prawidłowy opis na paragonie to właśnie „jabłko”, które jest asortymentem. Gdyby na paragonie widniało „owoce”, byłoby to nieprawidłowe, ponieważ „owoce” to nazwa ogólnej grupy towarów.
 
W przypadku różnych stawek podatku VAT opis sprzedawanych artykułów powinien być jeszcze bardziej precyzyjny - jeśli sprzedawane gatunki jabłek podlegają różnym stawkom VAT, opis na paragonie powinien doprecyzować, który rodzaj asortymentu został sprzedany - np. jabłko ligol, jabłko antonówka, jabłko lobo.
 
Nazewnictwo usług - przy tworzeniu nazw usług na paragon fiskalny dozwolone jest używanie na paragonie własnego nazewnictwa, zgodnego z nazwami z cennika usług.
 
Źródło: interpretacja ogólna wydana przez Ministerstwo Finansów z dnia 12.09.2013 nr PT7/033/1/589/MHL/13/RD94492
 
Wyświetlono - of pozycji
@fiskalopoznan

@fiskalopoznan