Zamknięcie firmy wymaga zlikwidowania kasy fiskalnej, której używałeś do ewidencjonowania sprzedaży. W tym przypadku musisz zakończyć pracę kasy w trybie fiskalnym i przejść w tryb „tylko do odczytu”, odczytać zawartość pamięci kasy fiskalnej przy pomocy serwisanta oraz:

wystawić raport fiskalny dobowy (w przypadku kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii dodatkowo raport okresowy - miesięczny)

wystawić raport fiskalny rozliczeniowy i sporządzić protokół z tej czynności

złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z protokołem z odczytu zawartości pamięci fiskalnej i raport fiskalny rozliczeniowy w ciągu pięciu dni od ich sporządzenia.

Przeczytaj, jak wyrejestrować kasę fiskalną.

Ważne! Musisz zwrócić kwotę, którą wcześniej odliczyłeś lub którą zwrócił ci urząd skarbowy z tytułu zakupu kasy, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia używania kasy:

przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą

nastąpi otwarcie likwidacji twojej firmy

zostanie ogłoszona upadłość twojej firmy

sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

W przypadku gdy nie wykonywałeś ustawowych przeglądów serwisowych swojego urządzenia zgodnie z przepisami (co najmniej raz na 2 lata) również będziesz musiał zwrócić kwotę, którą wcześniej odliczyłeś lub którą zwrócił ci urząd skarbowy z tytułu zakupu kasy.

Wyświetlono - of pozycji