Wykaz zmian w wersji 7.4.62.179:

Ważna aktualizacja wprowadza szereg usprawnień oraz poprawek błędów. Aktualizacja jest wskazana dla wszystkich kas Novitus Next.
 
Co nowego:
- usunięto błąd mogący powodować zawieszanie się aplikacji przy podsumowaniu paragonu
- poprawiono współpracę z terminalami płatniczymi
- zoptymalizowano proces kontroli spójności bazy paragonów oraz dodano możliwość samodzielnego jej uruchomienia
- zoptymalizowano pracę kasy z uruchomionymi usługami Mplatform
- aktualizacja zawiera vrad w wersji 2.1.49

Wykaz zmian w wersji 7.4.62.169:

Ważna aktualizacja wprowadza szereg usprawnień oraz poprawek błędów. Aktualizacja jest wskazana dla wszystkich kas Novitus Next. .
 
Co nowego:
- dodano możliwość ponownego eksportu dokumentów do NoviCloud
- dodano mechanizm wspomagania instalacji aktualizacji oprogramowania
- optymalizacja obsługi protokołu Tango
- autoaktualizacja usługi mPlatform
 
Inne:
- wbudowany vrad w wersji 2.1.46
 
Zmiany w NoviCloud:
Zmieniono moduł API, wersja 2 obsługuje moduł magazynowy.

Wykaz zmian w wersji 7.4.62.151:

Aktualizacja wprowadza nowe funkcje m.in. wydruk numeru konta na fakturze fiskalnej, wsparcie dla modułu magazynowego w NoviCloud a także poprawki błędów i udoskonalenia.
 
Co nowego:
- numer rachunku bankowego na fakturze fiskalnej
- dodano obsługę skanerów RS w oknie programowania towarów
- dodano kontrolę konfiguracji portów RS232
- dodano funkcje umożliwiające pełną współpracę kasy z modułem magazynowym w NoviCloud
- programowanie formatów numerów dokumentów z NoviCloud
 
Inne:
- poprawiono obsługę dwóch wag
- zoptymalizowano działanie mechanizmu kontroli spójności bazy danych
- dokonano zmian zachowania kasy podczas sprzedaży zestawów
- poprawiono obsługę protokołu Tango
- poprawka w drukowaniu długiej nazwy sprzedawcy na fakturach fiskalnych
 
Zmiany w NoviCloud:
Uruchomiono nowy moduł Zarządzanie magazynami i rozrachunki. Moduł umożliwia prowadzenie ilościowo/wartościowej gospodarki magazynowej w standardzie FIFO, tworzenie dokumentów magazynowych w tym remanent, wystawianie faktur, ewidencję rozliczeń z kontrahentami oraz wiele innych nowych funkcjonalności.

Wykaz zmian w wersji 7.4.62.129:

Aktualizacja wprowadza nowe funkcje m.in. obsługę dwóch wag, cenę w groszach a także poprawki błędów i udoskonalenie.
 
Co nowego:
- obsługa dwóch wag
- obsługa wyświetlacza zewnętrznego 
- wprowadzanie wartości w groszach /opcja w ustawieniach/
- obowiązkowa deklaracja kwoty wpłaty /opcja w ustawieniach/
- nowe opcje czyszczenia bazy danych
- dołożono opcję rabatowania cen zamkniętych i akcyzowych
- możliwość stosowania nie unikalnych nazw towarów
 
Inne:
- zmiana działania zakresu dat od…  do… dla wszystkich raportów
- informacja o RODO przy archiwizacji 
- konfiguracja katalogu dla plików PDF
- usunięto błąd „znikającej" pozycji paragonu
- poprawki w protokole Tango dla lepszej współpracy z oprogramowaniem Small Biznes, KC-Firma oraz Subiekt 
- poprawki programowania kodów dowiązanych
- poprawki we współpracy z terminalami płatniczymi Paytel i PeP
- poprawiono generowanie bilansu otwarcia w NoviCloud
- wiele innych drobnych poprawek

Wykaz zmian w wersji 7.4.59.136:

Duża aktualizacja wprowadza szereg nowych funkcji m.in. zwroty do paragonów i korekty faktur a także poprawki błędów i udoskonalenie dotyczące kasy Next oraz systemu NoviCloud.

Co nowego:

- zwroty do paragonów oraz korekty faktur

- definiowanie bazy rabatów

- obsługa kart rabatowych

- wydruk faktury gastronomicznej/kateringowej

- pobierania danych kontrahenta z CEIDG/GUS po NIP

- funkcja skrótu przejścia do aplikacji zewnętrznej Android

 

Inne:

- nowe opcje w Ustawieniach:

      - domyślny poziom cen

      - wylogowanie kasjera po każdej sprzedaży

- sprzedaż towaru bez konieczności wprowadzania całego kodu jeśli został rozpoznany jako jedyny

- wydruk raportu stanu kasy

- wydruk stanów magazynowych na raporcie sprzedaży 

- wydruk średniej ceny sprzedaży na raporcie sprzedaży

- usprawnienia w monitoringu transakcji

- poprawki w protokole Tango, w tym do współpracy z oprogramowaniem KC-Firma

- poprawiono współpracę z pinpadami PayTel

- usunięto błąd zapisu numeru paragonu do bazy

- usprawniono obsługę wag Digi

 

Zmiany w NoviCloud:

- raport JPK

- wydruk etykiet cenowych

- funkcja powielania towaru

- pobieranie danych firm z CEIDG

- programowanie kart rabatowych, rabatów i usług gastro

- moduł zarządzania cenami na sklepach (moduł opcjonalny, dodatkowo płatny, włączyć można poprzez edycję subskrypcji, płatność będzie naliczana od kolejnego miesiąca)

- eksport z kasy dokumentów zwrotów i korekt

- zmiana w eksporcie/imporcie kontrahentów - nowe pola kontrahentów związane z jpk 

- wiele innych drobnych funkcjonalności i usprawnień

Wykaz zmian w wersji 7.4.58.150:

Aktualizacja wprowadza kilka drobnych funkcjonalności, usuwa błędy i poprawia stabilność pracy kasy.:
 
Co nowego:
- dodano możliwość przypisania Raportu Sprzedaży do przycisków na ekranie sprzedaży
- monitoring wydruku w nowym wydaniu
- dodano możliwość połączenia kasy protokołem Tango w trybie TCP/IP klient
 
Dodatkowo:
- zoptymalizowano współpracę protokołu Tango z oprogramowaniem Subiekt GT
- poprawiono błąd parsowania zakresu w raportach paragonów przy odczycie protokołem Tango
- poprawiono błąd odbierania bazy PLU protokołem TANGO
- poprawiono błąd powodujący podwójne paragony w bazie aplikacji po restarcie kasy

Wykaz zmian w wersji 7.4.58.142:

Aktualizacja serwisowa usuwa wszystkie dotychczas zdiagnozowane w wersji 7.4.58.138 błędy:
- we współpracy kasy z pinpadem Paytel IPP320
- w komunikacji kasy z oprogramowaniem Kucharski KC-Firma
- w protokole Tango
- inne drobne błędy
 
Dodatkowo:
- usprawniono funkcję monitoringu transakcji
- wyśrodkowano stopkę paragonu na wydruku
- rozszerzono raport sprzedaży o stany magazynowe oraz wydruk wraz ze średnimi cenami sprzedaży

Wykaz zmian w wersji 7.4.58.138:

Aktualizacja wprowadza nowe funkcje jak nazywanie parkowanych paragonów lub przypisywanie asortymentów do klawiszy funkcyjnych oraz wiele innych funkcji i usprawnień, czytaj poniżej.
 
Co nowego:
- nazywanie paragonów parkowanych /opcja/
- przypisanie do klawisza Asortymentu lub towarów Ulubionych
- pokazywanie nazwy towaru podczas nabijania kodu /opcja/
- kontrolę paragonów zaparkowanych oraz otwartych zmian kasjerów przy wykonywaniu raportu dobowego
- funkcja "Stan kasy" w Raportach kasjerskich
- edycja i wydruk komentarza do KP i KW
- konfiguracja limitu maksymalnej wartości paragonu 
- eksport paragonów zaparkowanych do systemu NoviCloud
 
Inne:
- forma płatności na fakturze do paragonu taka jak na pierwotnym paragonie
- edycja terminu płatności w dniach dla „przelew”
- poprawiono błąd wolnej pracy kasy przy współpracy z pinpadem PayTel
- filtr „Ze stornem” w raporcie paragonów
- kolumna ze stanami magazynowymi na liście towarów oraz w raporcie sprzedaży
- zabezpieczono możliwość anulowania paragonu poprzez wyłączenie kasy bądź wystornowanie wszystkich pozycji
- usunięto wiele drobnych błędów oraz usprawniono funkcjonalność
 
Zmiany w NoviCloud:
- podgląd paragonów zaparkowanych w raportach dokumentów
- analiza sprzedaży z rozbiciem na formy płatności 
- uruchomiono moduł pobierania danych do systemów zewnętrznych
- inne drobne funkcjonalności i poprawki błędów

Wykaz zmian w wersji 7.4.58.0:

Ta duża aktualizacja wprowadza wiele nowych funkcji jak zestawy towarów, konfiguracja drukarek zewnętrznych czy raporty dobowe w darmowej wersji NoviCloud oraz wiele innych, które znacznie uatrakcyjniają kasę Next i system NoviCloud /czytaj listę poniżej/. Ponadto usunięto wiele drobnych błędów i poprawiono stabilność pracy kasy. Przed wykonaniem aktualizacji zalecamy wykonanie archiwum kasy w systemie NoviCloud lub na pendrive. 

 
Co nowego:
- przesyłanie do NoviCloud w wersji darmowej raportów dobowych
- tworzenie dowolnych zestawów towarów: promocyjnych, typu 2+1, typu bistro
- drukowanie bonów/zamówień na kasie Next i/lub drukarce zewnętrznej
- możliwość zróżnicowania Nabywcy i Odbiorcy na fakturach do paragonu
- opcjonalny tryb sprzedaży z potwierdzeniem/zmianą ceny
- wydruk listy towarów oraz podgląd/wydruk stanów magazynowych 
- raport opakowań zwrotnych 
- usprawniono proces sprzedaży towarów z "ceną zerową”
- termin płatności dla formy płatności „przelew”
- dwie formy otwierania/zamykania zmiany z podaniem i bez podawania stanu gotówki 
 
Inne ważne:
- konfiguracja drukarek zewnętrznych w Ustawieniach 
- logowanie menadżera przenosi bezpośrednio do menu administracyjnego
- dodano opcje w Ustawieniach: 
- tryb sprzedaży z potwierdzeniem ceny 
- sprawdzanie poprawności kodu EAN
- wycinanie zer wiodących przychodzący z czytnika kodów kreskowych 
- dwa tryby rozliczeń kasjera: z i bez podania stanu gotówki na otwarciu/zamknięciu zmiany
- usunięto zbędne miejsca po przecinku na wydruku paragonu
- zoptymalizowano działanie monitoringu transakcji
- poprawiono wygląd menu Ustawień
- dodano informację przy starcie programu o nowej wersji 
- usuwanie z parkingu paragonów anulowanych a wcześniej zaparkowanych
- możliwość usunięcia z paragonu opakowania zwrotnego przypisanego do towaru
- nowa baza danych demonstracyjnych obejmująca przykładowe Zestawy
 
Zmiany w NoviCloud:
- wgląd do raportów dobowych w zalogowanej do NoviCloud kasie w wersji darmowej systemu  
- definiowanie towarów typu Zestaw
- raport dokumentów sprzedaży dla wybranych towarów
- analiza sprzedaży czasowej w tym godzinowej
- analiza sprzedaży po ID klienta
- podgląd wersji oprogramowania na liście kas w menu NoviCloud
- wiele innych drobnych funkcjonalności i poprawek błędów

Wykaz zmian w wersji 7.4.56.169:

Aktualizacja optymalizuje szybkość pracy z dużymi bazami towarowymi oraz poprawia stabilność pracy kasy a także wprowadza nowe funkcjonalności.

Co nowego:
Nowe funkcjonalności:
- funkcja wystawiania faktur do wybranych pozycji paragonu
- inne drobne funkcjonalności uprzyjemniające pracę z kasą

Inne:
- zoptymalizowano wyświetlanie dużych list towarów i asortymentów
- poprawiono szybkość pracy kasy przy dużych bazach towarowych
- zoptymalizowano współpracę kasy z programem Symplex
- odblokowano edycję litery stawki VAT przy połączeniu z NoviCloud
- usunięto kilka mniejszych błędów

Wykaz zmian w wersji 7.4.56.164:

Aktualizacja usuwa wiele błędów, poprawia stabilność pracy kasy oraz wprowadza wiele nowych funkcjonalności.
Przed jej wykonaniem zalecamy wykonanie archiwum kasy w systemie NoviCloud lub na pendrive.

Co nowego:
Nowe funkcjonalności:
- funkcja "zamknięcie zmiany" z podaniem gotówki w szufladzie
- raport sprzedaży towarów akcyzowych
- funkcja wydruków wszystkich raportów
- filtrowanie towarów po nazwie i kodzie na liście towarów oraz łatwiejsze przeszukiwanie listy
- wiele innych drobnych zmian funkcjonalności usprawniających pracę na kasie

Zmieniono:
- w protokole Tango zmieniono odsyłany nr wydruku paragonu z systemowego na fiskalny, ważna zmiana w przypadku współpracy kasy Next z oprogramowaniem zewnętrznym np. Symplex

Usunięte błędy:
- komunikacji z drukarką
- protokołu Tango
- współpracy kasy z oprogramowaniem Subiekt, Small Business, KC-Firma oraz PC-Market
- związane z kodami wagowymi
- związane z podwójnym odczytem skanera kk
- komunikacji z pinpadem Paytel IPP320
- związane z komunikacją kasy Next z systemem NoviCloud
- inne mniejsze błędy

Wykaz zmian w wersji 7.4.56.153:

 

- Zoptymalizowano obsługę protokołu TANGO

- Uwaga! Współpracuje z PC-Marketem tylko za pośrednictwem scservera w wersji wyższej niż 7.4.57.24

Wyświetlono - of pozycji
@fiskalopoznan

@fiskalopoznan