Informujemy, że zgodnie z obecnymi przepisami kasy w formie oprogramowania mogą być używane wyłącznie do prowadzenia sprzedaży w zakresie poniższych PKWiU:

 

usługi przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
usługi wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0)
usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0)
usługi transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0)
usługi transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0)
usługi transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0)
usługi transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0)
usługi transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10)
usługi transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0)
usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0)
usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0)
usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0)
usługi pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0)
usługi transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0)
usługi transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0)
usługi hotelarskie i podobne usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10)
usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20)
usługi świadczone przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30)
pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90)
usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10)
pozostałe usługi gastronomiczne (PKWiU 56.29)
usługi przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30)
sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 lipca 2020 roku, z wirtualnych kas fiskalnych mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą:

usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0)
usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0)
usługi przygotowywania i dostarczania żywności (catering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21).

Wyświetlono - of pozycji