Wprowadzenie numeru NIP na paragonie jest możliwe na większości urządzeń fiskalnych marki Novitus. Pełną listę urządzeń na których ta funkcjonalność jest dostępna można znaleźć tutaj.

NIP nabywcy możemy dopisać w dowolnym momencie otwartego paragonu.

W tym celu należy wejść do Menu paragonu wciskając kolejno klawisze F -> MENU.

Następnie używając klawiszy numerycznych należy wybrać pozycję 13 NIP nabywcy (13 ID nabywcy - w kasach offline) i zatwierdzić wybór wciskając OK.

Kasy Novitus w wersji online umożliwiają wydruk kilku różnych rodzajów numerów NIP:

Brak (nie wprowadzamy żadnego identyfikatora),

NIP - wybierając tę opcję należy na następnym ekranie wprowadzić numer NIP konkretnego nabywcy,

NIP polski - wybierając tę opcję należy na następnym ekranie wprowadzić numer NIP konkretnego nabywcy, który zostanie poprzedzony oznaczeniem PL,

NIP europejski - wybierając tę opcję należy na następnym ekranie wprowadzić numer NIP konkretnego nabywcy, który zostanie poprzedzony literowym oznaczeniem kraju, które należy wprowadzić ręcznie,

NIP inny - umożliwia wpisanie dowolnego identyfikatora, składającego się maksymalnie z 16 znaków,

Kasy Novitus w wersji offline umożliwiają wydruk kilku różnych Identyfikatorów Nabywcy. Do wyboru mamy tutaj 5 opcji:

Brak (nie wprowadzamy żadnego identyfikatora)

NIP – wybierając tę opcję należy na następnym ekranie wprowadzić numer NIP konkretnego nabywcy

REGON– możliwość wprowadzenia REGONU nabywcy

PESEL– możliwość wprowadzenia numeru Pesel jako identyfikację nabywcę

Inny – możliwość wprowadzenia jeszcze innego, oprócz wyżej wymienionych, numeru identyfikującego nabywcę.

Pomiędzy poszczególnymi dostępnymi identyfikatorami poruszamy się za pomocą klawiszy strzałek GÓRA/DÓŁ (Cena/Kod). Wyboru dokonujemy naciskając klawisz OK.

W kasach offline pozycje 2, 3, 4 umożliwiają wprowadzenie wartości numerycznej z separatorem "-".

Za pomocą klawiszy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wprowadzamy właściwy numer, jeśli jest konieczność użycia separatora "-" otrzymujemy go naciskając klawisz ze znakiem „-„ . Wpisany identyfikator zatwierdzamy klawiszem OK.

Wprowadzone ID zostanie wyświetlone na wyświetlaczu klienta. Jeśli klient potwierdzi, że jest poprawny, należy zaakceptować go klawiszem OK.

Można nadal kontynuować sprzedaż. Wprowadzony NIP Nabywcy zostanie wydrukowany na końcu paragonu:

dla kas online: po identyfikatorze kasjera, a przed datą i godziną wydruku oraz numerem unikatowym.

dla kas offline: po identyfikatorze kasjera oraz godzinie wydruku a przed numerem unikatowym.

Wprowadzone ID można zmienić lub skasować, ustawiając stan "Brak", do momentu zamknięcia paragonu.

W większości kas fiskalnych funkcję NIP Nabywcy (ID Nabywcy) można przypisać do klawisza funkcyjnego. Wówczas użycie funkcji jest znacznie łatwiejsze.

Wyświetlono - of pozycji
@fiskalopoznan

@fiskalopoznan