„Polski Ład”, przedsiębiorcy i kasy fiskalne - co się zmieni od 1 stycznia 2022 ?

 
Przedstawiamy krótki przewodnik dla przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych, dotyczący nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1.01.2022 oraz 1.07.2022 - oto „Polski Ład i kasy fiskalne” w pigułce.

Co się zmieni z nadejściem Nowego Roku 2022? 

W przypadku użytkowników urządzeń fiskalnych to przede wszystkim dwa nowe przepisy:

Od 1.01.2022 każdy przedsiębiorca korzystający z urządzeń fiskalnych online oraz z elektroniczną kopią danych (czyli bez funkcji online), ma obowiązek zapewnienia klientowi możliwości zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego - czyli płatności bezgotówkowej. Według oficjalnej definicji Ministerstwa Finansów 
 “instrument płatniczy to zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywany przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego” - co oznacza, że przedsiębiorca oprócz możliwości płatności gotówką, ma obowiązek udostępnić klientom przynajmniej jedną z form płatności bezgotówkowej np.:

terminal płatniczy,

przelew bankowy,

płatność BLIK

(każda z powyższych form zapłaty bezgotówkowej będzie musiała być zarejestrowana na urządzeniu fiskalnym).

Od 1.07.2022 przedsiębiorcy pracujący na kasach online i terminalach płatniczych będą mieli obowiązek zintegrowania ze sobą tych dwóch urządzeń w określony przepisami sposób.

Oba nowe przepisy będą dotyczyć punktów handlowych i usługowych zarówno stacjonarnych jak i świadczących swoje usługi mobilnie - za Ministerstwem Finansów: „przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty [instrumentem płatniczym] w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.” 
Pamiętajmy, że płatności gotówkowe nadal będą możliwe - w związku z ustawą z października 2021, która mówi, że sprzedawca nie może odmówić przyjęcia zapłaty w formie gotówki.
Nowe przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania terminala płatniczego - mówią o udostępnieniu klientom przynajmniej jednej z form płatności bezgotówkowej. Terminal płatniczy stanowi jedną z takich możliwości, oprócz BLIKA lub przelewu. Nie da się jednak ukryć, że w obecnych czasach płatność za pomocą terminala jest najpopularniejszą formą realizowania płatności bezgotówkowych.
 

Czy w związku z nowymi przepisami będzie konieczna wymiana urządzenia fiskalnego lub terminala na nowy?

Posiadacze kasoterminali iPOS lub kas wirtualnych (w formie oprogramowania) - czyli iPOS pocket - jedynego jak do tej pory tego typu urządzenia na rynku, nie muszą się martwić, ponieważ ich urządzenie już spełnia wymogi nowych przepisów.

Jeśli korzystamy z urządzeń online - zarówno kas jak i drukarek fiskalnych - nie będzie takiej potrzeby. Wszystkie urządzenia Novitus typu online mają homologowany ujednolicony protokół komunikacji, który będzie kompatybilny z funkcjami narzuconymi przez przepisy „Polskiego Ładu”.

Terminal płatniczy - nie wszystkie terminale zostały przystosowane do współpracy z kasami fiskalnymi online w taki sposób, w jaki przewidują to nowe przepisy, lub w ogóle nie zostały do tego przystosowane - wtedy konieczna będzie wymiana terminala płatniczego. Chcesz sprawdzić czy posiadana przez Ciebie kasa fiskalna jest odpowiednio zintegrowana z Twoim terminalem płatniczym? Sprawdź tutaj .

 

Zastosowanie przepisów „Polskiego Ładu” w gastronomii:

Restauracje pracujące na drukarkach fiskalnych lub kasach fiskalnych online - w przypadku kas online konieczne będzie sprawdzenie, czy terminal płatniczy będzie współpracował z kasą fiskalną w oparciu o nowe przepisy. Jeśli nie - konieczna będzie wymiana terminala.

Świadczenie usług „na dowóz” - w związku z tym, że według przepisów paragon powinien zostać wydany w momencie przyjęcia zapłaty, najprostszym rozwiązaniem, które spełni przepisy dotyczące paragonów oraz wymogi udostępniania płatności bezgotówkowych, będzie korzystanie z kasoterminala stacjonarnego w lokalu oraz kasoterminala mobilnego (kasy wirtualnej na terminalu płatniczym) przez dostawców - mobilny kasoterminal posiada możliwość przyjęcia płatności kartą lub gotówką i na miejscu wystawia paragon lub fakturę VAT, a szczegółowe informacje o transakcji są wysyłane przez mobilny kasoterminal bezpośrednio do właściciela restauracji.

Drukarki fiskalne nie muszą być zintegrowane z terminalem płatniczym!

Z tego obowiązku wyłączeni są przedsiębiorcy korzystający z drukarek fiskalnych online. Na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące drukarki fiskalne nie muszą mieć interfejsu komunikacyjnego z terminalem płatniczym.

Wyświetlono - of pozycji