Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. 

Zwrot dotyczy tylko kas fiskalnych online, drukarek fiskalnych online. kasoterminali online oraz kas wirtualnych.

Uwaga! Nie można uzyskać zwrotu za zakup kas fiskalnych offline (z kopią papierową lub elektroniczną)

Dokument Word

Wyświetlono - of pozycji