Kiedy postanowisz zakończyć użytkowanie swojego urządzenia (np. z powodu likwidacji działalności lub potrzeby wymiany urządzenia na nowe) musisz wcześniej wykonać poniższe czynności:

  • Ostatniego dnia pracy wykonaj na urządzeniu raport dobowy, następnie po zakończeniu miesiąca raport miesięczny.
  • Skontaktuj się z Centrum Pomocy iPOS, aby zamówić wizytę serwisanta do odczytu. Następnie niezwłocznie, przy pomocy technika wykonaj odczyt zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzenie z tej czynności protokołu.
  • W ciągu 5 dni złóż we właściwym urzędzie skarbowym sporządzony protokół odczytu oraz wniosek o wyrejestrowanie urządzenia z ewidencji prowadzonej przez urząd.
  • Miesiąc przed zakończeniem działaności wyślij stosowną wiadomość na adres pomoc@ipos.pl z informacją o zamknięciu firmy oraz dołączonym protokołem odczytu. Wtedy wykasujemy Twoje dane z iPOS web i nie będziemy wystawiać faktur za usługi iPOS.
  • Wypowiedz umowę na płatności kartą zgodnie z instrukcją Wypowiedzenie umowy na akceptację płatności kartami w kasoterminalach iPOS.

Jeżeli wcześniej skorzystałeś z ulgi na zakup urządzenia fiskalnego, a czas pracy na urządzeniu był krótszy niż 3 lata, będziesz musiał zwrócić kwotę ulgi na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

Ulgę należy zwrócić do 25 dnia miesiąca następującego po:

  • Miesiącu, w którym zakończyłeś pracę na urządzeniu (jeżeli rozliczasz się z urzędem skarbowym za okresy miesięczne).
  • Kwartale, w którym zakończyłeś pracę na urządzeniu (jeżeli rozliczasz się z urzędem skarbowym za okresy kwartalne).
Wyświetlono - of pozycji
@fiskalopoznan

@fiskalopoznan