Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, w każdym momencie możesz zmienić firmę prowadzącą serwis urządzeń fiskalnych.

Po 30 czerwca 2019 r. podatnik może dokonać zmiany serwisu urządzenia fiskalnego bez uprzednio uzyskanej zgody podmiotu prowadzącego serwis główny. Podatnik zobowiązany jest o tej zmianie zawiadomić podmiot prowadzący serwis główny w ciągu 5 dni od jej dokonania. Nie ma natomiast obowiązku powiadamiania o zmianie naczelnika Urzędu Skarbowego.

Aby dokonać zmiany serwisu fiskalnego należy:

skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków przejęcia serwisu tel. 606678978 lub mailowo sklep@fiskalo.com

dla urządzeń fiskalnych Novitus pobierz i wypełnij wniosek i prześlij go do nas (możesz zrobić to również w naszym punkcie serwisowym w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 112)

dla urządzeń fiskalnych iPOS wyślij na adres pomoc@ipos.pl informację o zmianie przez Ciebie firmy serwisującej, podając w niej swoje dane, nazwę oraz NIP nowego serwisu, numer fabryczny urządzenia, którego zmiana dotyczy oraz datę zmiany

Za zmianę serwisu nie pobieramy opłat!

Wniosek o zmianę serwisu Novitus

Wyświetlono - of pozycji
@fiskalopoznan

@fiskalopoznan