Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, w każdym momencie możesz zmienić firmę prowadzącą serwis kasoterminala.

Zmiana serwisu

Aby zmienić serwis:

  • W ciągu pięciu dni od dokonanego wyboru, wyślij na adres pomoc@ipos.pl informację o zmianie przez Ciebie firmy serwisującej, podając w niej swoje dane, nazwę oraz NIP nowego serwisu, numer fabryczny urządzenia, którego zmiana dotyczy oraz datę zmiany. 
  • Jeżeli dopełnisz powyższych formalności, poinformowaniem Twojego urzędu skarbowego zajmie się już nowy serwis, iPOS natomiast przekaże odpowiednią informację do poprzedniego serwisu.
Wyświetlono - of pozycji