Krótko i przystępnie wyjaśniamy jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zwrot 700 zł przy zakupie kasy fiskalnej online.

Ulga, z której możesz skorzystać, to 90% ceny netto zakupionej kasy, ale nie więcej niż 700 zł. Skorzystanie z ulgi jest bezterminowe - nie ma wyznaczonego terminu, do którego można uzyskać zwrot. Przy zakupie większej ilości kas fiskalnych online można uzyskać zwrot za każde z tych urządzeń - warunek, który musi zostać spełniony, to rozpoczęcie użytkowania urządzeń fiskalnych nie później niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.  

Ulga na zakup kasy fiskalnej przewidziana jest zarówno dla firm objętych obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej jak i dla firm, które dotychczas nie korzystały z jakiejkolwiek kasy fiskalnej i nie mając obowiązku posiadania urządzenia fiskalnego online samodzielnie podejmują decyzję,aby prowadzić ewidencję sprzedaży w formie online.

Ulga przysługuje czynnym podatnikom VAT (zwrot rozliczamy w deklaracji VAT) oraz biernym podatnikom VAT, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej online usług niepodlegających opodatkowaniu lub z opodatkowania zwolnionych (zwrot rozliczamy składając wniosek do urzędu skarbowego).

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Ministerstwa.

Wyświetlono - of pozycji
@fiskalopoznan

@fiskalopoznan