Nowy
Portal Biura Raporty InsERT
search
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT
 • Portal Biura Raporty InsERT

Portal Biura Raporty InsERT

49,00 zł
Od: 30,00 zł Netto do: 399,00 zł Netto
Netto

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

Wielkość pakietu: 50 podmiotów
Portal Biura Raporty: 1 miesiąc
Ilość
Dostępne

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexoRewizorem GTRachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie. 

Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Korzyści dla biura rachunkowego 

Dzięki usłudze Raporty biuro rachunkowe może:

publikować raporty finansowo-księgowe;
wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;
ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Dzięki usłudze Raporty klient biura rachunkowego może:

wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak:
podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu, 
podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),
podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
wynagrodzenia pracowników, 
podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;
monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.

Program dostępny jest w kliku opcjach:

licencja miesięczna
licencja 3 miesięczna
licencja na 12 miesięcy

Dodatkowo w zależności od wybranej licencji miesięcznej możemy wybrać wielkość pakietu (liczbę podmiotów):

50 podmiotów
dodatkową paczkę 50 podmiotów

Zasady licencjonowania

Usługa licencjonowana jest na liczbę podmiotów.
Klient może wypróbować usługę i aktywować ją na 45 dni bezpłatnie.
Po bezpłatnym okresie usługa będzie przedłużana na 1, 3 lub 12 miesięcy.
W momencie przedłużania klient wybiera jeden z dostępnych pakietów podmiotów, np. 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500.
Jeżeli usługa ma być wykupiona dla większej liczby podmiotów, niż określona w najniższym pakiecie (50 podmiotów), to cena pakietu liczona jest jako suma ceny pakietu podstawowego oraz suma cen odpowiedniej liczby wymaganych rozszerzeń, np. dla pakietu 100 = cena za 50 podmiotów (podstawa) + cena rozszerzenia 1 (50 podmiotów) + cena rozszerzenia 2 (50 podmiotów).
W trakcie trwania usługi klient ma możliwość przejścia na wyższy pakiet podmiotów, a cena liczona jest jako iloczyn miesięcy do wygaśnięcia usługi, liczby rozszerzeń (o 50 podmiotów) oraz ceny rozszerzenia za okres 1 miesiąca.
Jeżeli w trakcie trwania usługi następuje przedłużenie z określeniem wyższego pakietu, to obowiązująca usługa również zostaje zwiększona do tego samego zakresu, za co klient płaci jak przy rozszerzeniu.

Wyświetlono - of pozycji