SOHO - dodatkowe stanowisko obsługi
  • SOHO - dodatkowe stanowisko obsługi

SOHO - dodatkowe stanowisko obsługi

490,00 zł
Netto

Moduł SOHO rozbudowuje podstawowa wersję systemu SOHO obsługującą jedno stanowisko o kolejne dodatkowe stanowiska.

Ilość

Moduł SOHO rozbudowuje podstawowa wersję systemu SOHO obsługującą jedno stanowisko o kolejne dodatkowe stanowiska, każde z dodanych stanowisk wymaga opłaty.