WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag
 • WAPRO Mag

WAPRO Mag

290,00 zł
Netto

WAPRO Mag wspomaga wszystkie aspekty działalności handlowej firmy. Program WAPRO Mag został stworzony do zarządzania sprzedażą, magazynem, relacjami z klientem, posiada również moduł finansowy.

Drukarka fiskalna
Werjsa
Dodatkowe stanowisko:
Ilość

WAPRO Mag to program przeznaczony do obsługi firm, wspierający zarządzanie sprzedażą, magazynem oraz relacjami z klientem. 

Automatyzacja wszystkich procesów związanych z transakcjami pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie Zarządzanie sprzedażą przy pomocy WAPRO Mag jest możliwie dzięki automatyzacja wszystkich procesów zawiązanych z transakcjami sprzedaży. 

Zarządzanie magazynem dzięki WAPRO Mag jest niezwykle proste, a to wszystko ze względu na sprawne prowadzenie  ewidencji towarowo-wartościowej oraz zarządzanie gospodarką magazynową firmy. 

Dodatkowy Moduł CRM WAPRO Mag zapewnia możliwość sprawnego zarządzani relacjami z klientem. Moduł CRM WAPRO Mag pozwala na między innymi na katalogowanie klientów oraz prowadzenie z nimi poprzez wbudowany program poczty elektronicznej.

Ponadto zainstalowany dodatkowy Moduł Finansowy wspiera operacjie e- przelewów, przez co gwarantuje pełną kontrolę nad rozrachunkami z kontrachentami. 

Oprogramowanie WAPRO Mag dostępne jest w kilku wariantach:

 • WAPRO Mag Start
 • WAPRO Mag Biznes
 • WAPRO Mag Prestiż
 • WAPRO Mag Prestiż +

Porównanie wersji oprogramowania WF-Mag:

WAPRO Mag Start WAPRO Mag Biznes WAPRO Mag Prestiż WAPRO Mag Prestiż +
Możliwość weryfikacji wiarygodności kontrahenta za pośrednictwem firmy Coface X X X X
Integracja z platformą e-commerce X X X X
Sklep internetowy Ilość sklepów 1 sklep nieograniczona nieograniczona nieograniczona
Integracja z platformą iBusiness WAPRO X X X X
Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów X X X X
Wysyłanie SMS dla zaznaczonych rozrachunków X X X X
Wysyłanie SMS dla zaznaczonych zamówień X X X X
Automatyczne wysyłanie SMS przy zmianie statusu zamówienia X X X X
Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów przypisanych do zadania CRM X X X X
Wysyłanie SMS ze śledzeniem adresu URL oraz sprawdzeniem konwersji kliknięć X X X X
Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości email za pomocą wbudowanego klienta poczty X X X X
Możliwość pracy w sieci (tylko na lokalnym serwerze jedna baza danych) X X X
Elektroniczna wymiana danych w programie Biuro Rachunkowe Online X X X X
Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie X X X X
Możliwość automatycznego zapisywania załączników w wersji elektronicznej w module e-Dokumenty X X X X
Możliwość zapisywania filtrów użytkownika X X X X
Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP X X X X
Automatyczne pobieranie kursów walut z ECB X X X X
Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach X X X X
Możliwość blokowania kolumn na listach pozycji podczas przewijania X X X X
Zapisywanie logo do wydruków w bazie programu X X X X
Liczba magazynów i oddziałów 1 nieograniczona nieograniczona nieograniczona
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie X X X
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu X X X
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty X X X X
Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu X X X
Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu X X X
Przesunięcie międzymagazynowe X X X
Dokumenty przesunięć międzymagazynowych odłożone w czasie X X X
Możliwość wzajemnego kasowania i modyfikacji dokumentów MM w magazynach X X X
Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach X X X X
Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.) X X X X
Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej X X X X
Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe) X X
Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów X X X X
Możliwość blokowania dokumentów przed edycją X X X X
Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy X X
Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów X X X
Faktury uproszczone X X X X
Faktury RR X X X X
Faktury zaliczkowe X X X X
Faktura zaliczkowa krajowa w walucie X X X X
Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie X X
Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej. X X X X
Faktury krajowe w walucie X X X X
Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie X X X X
Faktury marża X X X X
Faktura nieobrotowa X X X X
Faktura ProForma X X X X
Faktury MP – Metoda kasowa X X X X
Faktura - MP X X X X
Obsługa wielu momentów podatkowych VAT X X X X
Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD X X
Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat X X
Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML X X
Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych X X
Dokumenty dostawy na wyroby węglowe X X
Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW X X
Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych X X
Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych X X
Zestawienie zużytych wyrobów węglowych X X
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość akcyzy X X
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość marży X X
Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych X X X X
Dokumenty SAD i praca w innych walutach X X
Dokumenty SAD z opcją Przychód odłożony w czasie X X
Dokumenty PZ odłożone w czasie X X X X
Eksport/ import dokumentów między oddziałami ( w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień) (w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień) (w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
Definiowalne klasyfikacje dokumentów X X
Transakcje wewnątrzwspólnotowe (UE) X X
Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów X X X X
Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie X X X X
Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia X X X X
Remanent cząstkowy (możliwość sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie) X X X X
Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku X X X X
Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej X X X X
Powielanie wystawionych dokumentów X X X X
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów X X X X
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania X X X X
Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych X X X X
Powielanie asortymentu X X X X
Obsługa numerów serii i dat ważności X X X X
Obsługa kodów egzemplarzowych X X X X
Import artykułów z pliku CSV X X X X
Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT X X X
Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji) X X X X
Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów X X X X
Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów X X X X
Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel X X X X
Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa X X X X
Definiowanie cen promocyjnych X X X X
Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru X X X X
Możliwość blokowania rabatowania pozycji X X X X
Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment X X X X
Eksport do MS Excel X X X X
Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach X X X X
Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat X X
Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych X X X X
Protokoły przecen X X X X
Analiza historii przychodów i rozchodów towarów X X X X
Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów X X X X
Analiza płynności towarów X X X X
Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy X X X X
Definiowanie zamienników X X X
Definiowanie sprzedaży wiązanej X X X

Zobacz także