PC-Market 7 lite
search
  • PC-Market 7 lite
  • PC-Market 7 lite
  • PC-Market 7 lite
  • PC-Market 7 lite

PC-Market 7 lite

150,00 zł
Netto

Uproszczona wersja oprogramowania PC Market o funkcjonalności ograniczonej do następujących funkcjonalności:

  • obsługa karty towarów
  • eksport do kasy
  • import sprzedaży z kasy
  • zamiennie możliwość sprzedaży na kasie/drukarce fiskalnej
  • wykonanie raportów sprzedaży na kasach (predefiniowane i uproszczone)
Ilość
Dostępne

W związku ze zmianami przepisów dotyczących jednoznacznej identyfikacji towaru oraz licznymi zapytaniami od Państwa wprowadzamy do sprzedaży program PC-Market Lite.

PC-Market Lite to bardzo okrojona i uproszczona wersja programu służąca głównie do programowania kas fiskalnych:
- obsługa karty towarów (uproszczona karta towaru, tylko niezbędne elementy)
- eksport do kasy
- import sprzedaży z kasy
- opcjonalnie możliwość obsługi i sprzedaży na drukarce fiskalnej
- raporty sprzedaży na kasach (predefiniowane i uproszczone)
- kilka prostych przycisków na ekranie (dodaj towar, edytuj towar, wyślij na kasy, odbierz sprzedaż z kasy, raport)
- możliwość obejrzenia Demo pełnej wersji PC-Market 7, kompleksowego programu do obsługi sklepu
- instalator uproszczony i predefiniowany.

Bardzo prosto można wykonać upgrade programu z wersji Lite do wersji pełnej PC-Market 7, za dopłatą różnicy ceny.

PC-Market Lite to łatwa nawigacja dzięki prekonfigurowanym przyciskom na głownym panelu PCM Lite.

PC-Market Lite to łatwa nawigacja dzięki prekonfigurowanym przyciskom na głownym panelu PCM Lite.

PC-Market Lite umożliwia programowanie kasy fiskalnej oraz odbieranie i raportowanie sprzedaży z kasy.

Wyświetlono - of pozycji