2019-06-17

>> Zmiany w wersji 3.25


- dodano moduł programów motywacyjnych dla kelnerów. 

[KDS] 
- dodano możliwość zmiany układu zamówień pionowo/poziomo, 
- poprawiono działanie programu w przypadku gdy próbujemy zmienić wagę artykułu na zamówieniu, gdzie pozycja została już usunięta, bądź rachunek został rozliczony. 

[RDS] - poprawiono pojawiający się przy niektórych rozdzielczościach błąd "Division by zero".

 


 

2019-05-09

>> Zmiany w wersji 3.24


[POS] 
- poprawiono grupowanie artykułów ważonych na paragonie fiskalnym, 
- dodano możliwość włączenia/wyłączenia automatycznej zamiany artykułów na usługi podczas wystawiania faktury z rachunku. 

[KONFIGURATOR] 
- dodano kontrolę powtarzania się haseł dla POS i bonowników (konieczne włączenie odpowiedniego ustawienia w Opcjach zabezpieczeń), 
- poprawiono błąd SQL pojawiający się podczas filtrowania artykułów, 

[MAGAZYN] 
- dodano nowe rodzaje dokumentów: Przyjęcie Międzymagazynowe (PM) i Wydanie Międzymagazynowe (WM), które powodują skutek magazynowy tylko w tych magazynach, w kontekście których są wystawiane, 
- poprawiono zapis kosztu w nagłówkach dokumentów magazynowych. 

[SOGAweb] 
- dodano obsługę stref dla dostaw.

 


 


2019-04-02

>> Zmiany w wersji 3.23


- dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus BONO z wersją oprogramowania 4.00,
- poprawiono funkcję łączenia firm,
- poprawiono filtrowanie tabeli RCP,
- dodano opcję niewymuszania komunikacji z terminalem płatniczym podłączonym do POS-a w przypadku zmiany formy płatności,
- dodano możliwość wydruku faktury w dowolnej walucie.

[POS]
- dodano obsługę dodatkowej szuflady,
- dodano funkcję opłaty za obsługę,
- dodano możliwość wymuszania pobierania masy z podłączonej wagi dla wybranych artykułów,.

[MAGAZYN]
- dodano możliwość wydruku paragonów (również do faktur) na drukarce fiskalnej bezpośrednio po zapisie bez dodatkowego potwierdzenia,
- poprawiono wyliczanie kosztu receptur w przypadkach kiedy receptury zawierają półprodukty ze stanem magazynowym,
- dodano rozliczaniu wielu imprez na jednym dokumencie,
- dodano filtrowanie receptur z wybranym składnikiem oraz bez składników,
- dodano opłatę na Fundusz Promocji dla faktur VAT RR.

[KDS/RDS]
- dodano możliwość zatwierdzania przygotowania poszczególnych pozycji zamówienia wraz z wyświetlaniem powiadomienia dla klienta.

[KDS]
- dodano możliwość korzystania z kolejnych ekranów w przypadku kiedy zamówienia nie mieszczą się na pierwszym z nich.

[RDS]
- dodano tryby pracy dla rozdzielczości 1366x768 oraz 1024x768.

[BONOWNIKI]
- dodano obsługę wyświetlacza klienta w kasie Next,
- dodano obsługę szuflady w kasie Next.

 


 

2018-12-18

>> Zmiany w wersji 3.22


- dodano obsługę drugiej drukarki logicznej dla artykułu.

[POS]
- dodano możliwość podglądu/skopiowania ostatniego zamówienia przy dostawie,
- dodano możliwość wyboru klienta z listy przy dostawie,
- poprawiono działanie funkcji zapamiętywania sortowania danych w tabelach,
- dodano możliwość ustalania limitów odpłatności dla dostaw na poziomie strefy,
- dodano możliwość zmiany wyświetlanego menu na konkretnym stanowisku w zależności od dnia tygodnia oraz godziny,
- dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar TEMPO PRO,
- poprawiono podział rachunku po bezpośrednim przejęciu z bonownika.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono filtrowanie wg daty i czasu w module czasu pracy.

[MAGAZYN]
- poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych i bankowych wg daty,
- dodano filtrowanie artykułów podczas wyboru w kalkulacji imprezy,
- dodano możliwość podglądu dokumentów PZ, z których została wystawiona faktura zakupu.

[RCP]
- rozszerzono raport czasu pracy o możliwość wykonania go dla wszystkich pracowników jednocześnie.

[WERSJA SIECIOWA]
- dodano możliwość wyłączenia komunikacji dla konkretnej lokalizacji.

 


 

2018-09-12

>> Zmiany w wersji 3.21c


- poprawiono wydruk zamówień na drukarce fiskalnej.

 


 

2018-09-04

>> Zmiany w wersji 3.21b


- poprawiono eksport do pliku JPK_FA.

[MAGAZYN]
- zmodyfikowano/przyspieszono zapis korekty faktury zakupu,
- zmodyfikowano/przyspieszono wykonywanie kontroli danych,
- dodano możliwość ustawienia okresu dla ruchu towaru/usługi,
- poprawiono stosowanie niektórych uprawnień dla dokumentów obrotowo-magazynowych oraz kasowych.

 


 

2018-08-20

>> Zmiany w wersji 3.21a


[MAGAZYN]
- poprawiono wydruk remanentu,
- zmodyfikowano zapis faktury zakupu.

[BONOWNIKI]
- ulepszono funkcję kontroli przesyłanych danych pomiędzy bonownikiem a Mobilservem,
- poprawiono obsługę Happy Hours.

 


 

2018-07-04

>> Zmiany w wersji 3.21


- dodano uprawnienie do anulacji szczegółowo,
- dodano możliwość eksportu pliku JPK_MAG.

[MAGAZYN]
- przebudowano funkcję ruchu towaru, dzięki czemu uzyskano znaczne przyspieszenie generowania tego zestawienia.

[KDS]
- dodano możliwość wprowadzania ilości dla artykułów ważonych (ręcznie lub automatycznie z podłączonej wagi).

[BONOWNIKI]
- dodano menu graficzne, które umożliwia wybór artykułów podczas sprzedaży podobnie jak na POS-ie.

 


 

2018-05-23

>> Zmiany w wersji 3.20


- dodano funkcje związane z RODO:
* monitorowanie i przeglądanie danych o operacjach na danych personalnych/kontrahentów/użytkowników,
* nowe uprawnienia zabezpieczające przed niepożądanym wyciekiem danych - wydruku i eksportu każdej tabeli/listy w programie,
- dodano możliwość eksportu pliku JPK_FA,
* raport użytkowników uprawnionych, czyli takich, którzy mają dostęp do danych w programie, wraz z ich uprawnieniami,
* raporty przetwarzania danych personalnych, kontrahenta, użytkownika,
* możliwość anonimizacji danych (potrzebna do realizacji prawa do bycia zapomnianym),
* nowa karta klienta z dużym polem opisowym, modyfikowanym w ustawieniach programu, 
- poprawiono generowanie JPK_VAT w zakresie braku nazwy firmy dla niektórych rekordów faktur,
- zmodyfikowano funkcję sortowania rachunków i dokumentów,
- dodano możliwość określenia przyczyny korekty faktury,
- dodano obsługę drukarek fiskalnych poprzez LAN,
- poprawiono generowanie JPK_VAT w zakresie dublowania obrotu przy fakturach detalicznych wystawionych z paragonu,
- powiększono długość pola dla kodu pocztowego do 10 znaków.

[POS]
- dodano możliwość ustawienia kolorów obwódek dla zajętych stolików wg kolorów przypisanych do kelnerów,
- dodano możliwość zmiany standardowych kolorów obwódek na zajętych stolikach,
- dodano raport najczęściej sprzedawanych artykułów,
- dodano raport najrzadziej sprzedawanych artykułów,
- dodano szczegółowy raport anulacji,
- dodano możliwość współpracy z drugim programem hotelowym,
- dodano raport sprzedaży pojedynczego artykułu.

[KDS]
- dodano możliwość ustawienia różnych kolorów tła w zależności od drukarki zamówienia.

[MAGAZYN]
- dodano funkcję dodawania nowego towaru na podstawie innego, już istniejącego towaru,
- dodano możliwość uzupełniania listy inwentaryzacyjnej o towary z kolejnych grup,
- dodano możliwość aktualizacji stanu poprzedniego w inwentaryzacji dla dowolnej daty,
- dodano możliwość filtrowania receptur,
- poprawiono wydruk rejestru VAT w zakresie prawidłowego drukowania kolumny form płatności,
- dodano możliwość wyboru firmy w raporcie dokumentów,
- dodano możliwość wyboru firmy w raporcie przyjęć-wydań wg asortymentu,
- dodano możliwość wyboru określonego wydruku w momencie drukowania w przypadku posiadania modułu raportów własnych.

 


 

2018-02-26

>> Zmiany w wersji 3.19d


- poprawiono działanie funkcji zapamiętywania sortowania,
- poprawiono działanie funkcji zapisywania danych właściciela.

 


 

2018-02-13

>> Zmiany w wersji 3.19c


- poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży w zakresie wyboru jednej formy płatności,
- dodano obsługę JPK_VAT w wersji 3,
- zmieniono sposób wyświetlania komunikatu dotyczącego braku możliwości ustalenia współrzędnych dla adresu klienta przy dostawie.

[MAGAZYN]
- poprawiono rozchód półproduktów ze stanem magazynowym w kalkulacjach imprez.

[SOGA_FK]
- poprawiono błąd Access Violation występujący podczas eksportu do systemu Symfonia.

 


 

2018-01-30

>> Zmiany w wersji 3.19b


- zmodernizowano sposób generowania pliku JPK_VAT, tak aby cała sprzedaż detaliczna była skumulowana w jednej pozycji, a nie w dwóch jak dotychczas,
- dodano rejestr VAT sprzedaży wg JPK (obejmujący te same zapisy co plik JPK),
- dodano skrót klawiszowy F9 dla funkcji filtrowania danych,
- zmieniono sposób automatycznego usuwania "starych" zamówień (sprzed 24 godzin) - obecnie program będzie usuwał wszystkie zamówienia, niezależnie od etapu realizacji,
- dodano możliwość określania kosztów dostawy wg odległości.

[POS]
- poprawiono działanie zestawu składanego podczas wykorzystywania poziomu cenowego "po kosztach",
- zmieniono na lokalny zasięg ustawienia "wylogowanie po rozliczeniu rachunku".

[MAGAZYN]
- poprawiono zapamiętywanie daty po edycji kalkulacji imprezy,
- dodano możliwość ustawiania kolorów dla oznaczania półproduktów,
- dodano możliwość ustawienia kategorii dokumentu na etapie tworzenia kalkulacji imprezy,
- dodano możliwość ustawienia kategorii dokumentu ne etapie tworzenia produkcji,
- powiększono pole uwag w produkcji.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono wyświetlanie okna receptury do tworzenia receptury dla pizzy.

 


 

2018-01-15

>> Zmiany w wersji 3.19a


[POS]
- poprawiono wyświetlanie okna dodawania danych firmy,

[MAGAZYN]
- dodano ustawienie pozwalające na ustalanie ostatnich cen zakupu również na podstawie dokumentów PW,
- poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży, tak aby uwzględniał dokumenty o zerowej wartości brutto,

[KDS]
- poprawiono sumowanie artykułów do przygotowania w przypadku występowania anulacji,


[SOGA_FK]
- poprawiono błąd występujący podczas wykonywania eksportu do programów CDN.

 


 

2018-01-08

>> Zmiany w wersji 3.19


[POS]
- dodano możliwość przyjmowania zamówienia przed wprowadzeniem danych adresowych dla dostawy,
- dodano możliwość określenia parametrów wagowych (artykuł ważony oraz brak pytania o wagę/ilość) indywidualnie dla każdego użycia artykułu w zestawie,
- poprawiono przejmowanie rachunku, który przenosimy pomiędzy stolikami,
- dodano regulację wielkości przycisków dla składników pizzy oraz zestawów (3 rozmiary do wyboru),
- poprawiono wydruk zamówień dla pizzy ze składnikami, do których istnieją komentarze, w przypadku gdy włączono opcję "Dla pizzy drukuj tylko składniki zmodyfikowane",
- dodano możliwość współpracy z programem DM PLAZA,
- dodano poziom cen sprzedaży "po kosztach" z ustalonym narzutem (opcja dostępna tylko dla kart lojalnościowych).

[MAGAZYN]
- poprawiono filtrowanie należności i zobowiązań wg daty wystawienia oraz daty zapłaty dokumentu,
- dodano funkcję usuwania towaru/surowca ze wszystkich receptur,
- dodano możliwość dodawania towarów/surowców w kalkulacji imprez.

[KDS]
- poprawiono sumowanie artykułów do przygotowania jeżeli były one składnikami zestawów,
- poprawiono sumowanie artykułów do przygotowania w przypadku występowania anulacji,
- dodano paski postępu dla czasu przygotowywania poszczególnych zamówień,
- poprawiono błąd objawiający się pomijaniem niektórych pozycji zamówienia,
- dodano możliwość wyłączenia pytania o zatwierdzenie zamówienia pomimo niezatwierdzenia poszczególnych dań.

[WERSJA SIECIOWA]
- poprawiono kontrolę wielkości plików przesyłanych na FTP.

 


 

2017-10-23

>> Zmiany w wersji 3.18b


- poprawiono błąd podczas tworzenia plików JPK, polegający na generowaniu kilku linii dla jednego dokumentu, osobno dla każdej stawki VAT.

[POS]
- dodano opcję faktury detalicznej na POS.

 


 

2017-10-10

>> Zmiany w wersji 3.18a


- przyspieszono zapis uprawnień,
- poprawiono wyświetlanie listy rachunków.

 


 

2017-10-06

>> Zmiany w wersji 3.18


dodano moduł zamówień internetowych SOGA web,
- dodano opcję faktury detalicznej (wystawianej dla osób fizycznych),
- zmieniono sposób tworzenia pliku JPK w taki sposób, aby uwzględniał opcję faktury detalicznej.

[POS]
- poprawiono drukowanie adresu na zamówieniach przy dostawie,
- poprawiono raport rejestru czasu pracy,
- poprawiono drukowanie uwag do pozycji faktury podczas wydruku na drukarce bonowej, 
- zmieniono kolor oznaczania niewycenionych pozycji z ceną otwartą z czerwonego na niebieski.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono wydruk rejestru czasu pracy.

[MAGAZYN]
- poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu, który pojawiał się w momencie wyboru osoby wystawiającej/odbierającej dokument,
- poprawiono działanie skrótów klawiszowych podczas tworzenia receptur.

[WERSJA SIECIOWA]
- poprawiono drukowanie duplikatu faktury,
- poprawiono przesyłanie danych kontrahentów z oddziałów do centrali,

[CLEAR]
- poprawiono usuwanie zamówień.

 


 

2017-07-05

>> Zmiany w wersji 3.17c


[POS]
- poprawiono autoryzację przy kolejnej zmianie ceny dla tej samej pozycji,
- poprawiono wyświetlanie komunikatów przy płatności kartą na podłączonym terminalu.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono możliwość ustawienia autowylogowania powyżej 99 sekund.

 


 

2017-06-27

>> Zmiany w wersji 3.17b


[POS]
- poprawiono błąd dzielenia przez zero występujący na niektórych urządzeniach z ekranem dotykowym podczas wystawiania faktury z rachunku.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono wygląd ustawień dla raportów drukowanych na zamknięcie zmiany.

 


 

2017-06-21

>> Zmiany w wersji 3.17a


- uaktualniono eksport do księgowości dla programów Insert (format EDI++) do wersji 1.05.4.

[POS]
- poprawiono odświeżanie obwódek na stolikach przy usuwaniu wszystkich pozycji z rachunku.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono edycję kodów wagowych.

 


 

2017-05-23

>> Zmiany w wersji 3.17


- poprawiono zmianę numeru licencji podczas wczytywania nowego klucza,
- poprawiono filtrowanie klientów,
- zmieniono sposób zapisu raportów i wydruków,
- poprawiono dzielenie długich nazw firm podczas pobierania danych z GUS-u,

[POS]
- poprawiono wydruk wydruku rachunku wstępnego przy dostawach w momencie jego zawieszania (wyjście na stoliki, wylogowanie),
- poprawiono sygnalizowanie przekroczenia limitu kwotowego sprzedaży artykułów z jednej określonej grupy dla grupy kart lojalnościowych/prepaidowych,
- poprawiono drukowanie form płatności na fakturze oraz korekcie faktury drukowanej na drukarce bonowej,
- dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet TRIO (w zakresie wydruków fiskalnych i niefiskalnych),
- dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet XL (w zakresie wydruków fiskalnych i niefiskalnych),
- dodano możliwość bezwzględnego oznaczania artykułu ważonego kolorem czerwonym, bez pytania o wagę/ilość (ustawienia dostępna dla każdego artykułu z osobna),
- dodano funkcję SOGA Phone, która działa we współpracy z telefonem (z systemem Android) i umożliwia pobieranie numeru telefonu dzwoniącego i przekazanie go do modułu deliwerki.

[MAGAZYN]
- rozszerzono raport przyjęcia-wydania o możliwość sporządzenia go w kartotekowych cenach sprzedaży netto,
- na raporcie składu receptur dodano możliwość wyświetlenia artykułów (półproduktów) bez receptury,
- dodano kolumnę "Data otrzymania zapłaty" w wykazie wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych na wydruku faktury.

[WERSJA SIECIOWA]
- poprawiono wyświetlanie zdublowanych pozycji na liście dokumentów dla firmy,
- poprawiono funkcję łączenia towarów,
- poprawiono kontrolę poprawności wysyłanych przesyłek,

 


 

2017-03-16

>> Zmiany w wersji 3.16c


[POS]
- poprawiono wydruk bloczków z dużymi numerami zamówień.

 


 

2017-03-15

>> Zmiany w wersji 3.16b


- dodano automatyczny podział nazwy firmy na dwie części w określonych przypadkach podczas pobierania danych z rejestrów GUS-u,
- poprawiono usuwanie danych z drugiej części nazwy firmy podczas pobierania danych z rejestrów GUS-u,
- dodano możliwość wyświetlenia kolumn z adresem klienta na liście rachunków zamkniętych,
- dodano możliwość ustalenia limitu wpłat na kartę prepaid.

[POS]
- poprawiono wydruk zamówienia w trybie graficznym rozszerzonym,
- dodano możliwość wydruku rachunku wstępnego przy dostawach w momencie jego zawieszania (wyjście na stoliki, wylogowanie), 
- dodano możliwość ustawiania momentu drukowania bloczków z dużymi numerami zamówień,
- dodano możliwość wyłączenia obowiązkowego wprowadzania numeru telefonu przy dostawach.

[MAGAZYN]
- poprawiono zapis korekty faktury sprzedaży w zakresie przywracania towaru na stan magazynu.

[KDS]
- dodano możliwość wydruku kopii zamówienia w momencie zatwierdzania zamówienia.

 


 

2017-02-22

>> Zmiany w wersji 3.16a


- poprawiono generowanie plików JPK_VAT,
- poprawiono filtrowanie firm,
- poprawiono filtrowanie dokumentów.

[KONFIGURATOR]
- przyspieszono zapis ustawień,
- zablokowano dodanie artykułu typu pizza jako składnika innej pizzy.

[POS]
- poprawiono wydruk graficzny rozszerzony dla zamówień,
- dodano możliwość numerowania rachunków bez wypełniania luk w obrębie zmiany,
- dodano możliwość wyłączenia drukowania poziomu zerowego w zestawach na zamówieniach

[MAGAZYN]
- poprawiono blokadę wprowadzania korekty faktury zakupu w przypadku, gdy faktura zakupu była utworzona na podstawie dokumentów PZ, a ilość korygowana towaru przekracza ilość dostępną dla korygowanej dostawy.

[BONOWNIKI]
- położono uprawnienia do: dzielenia, łączenia, przenoszenia rachunków.

 


 

2017-02-14

>> Zmiany w wersji 3.16


- dodano pobieranie danych firm z rejestrów GUS-u na podstawie numeru NIP lub REGON.

 


 

2017-02-07

>> Zmiany w wersji 3.15


- dodano możliwość eksportu pliku JPK_VAT,
- poprawiono tworzenie pliku archiwizacji z taką samą nazwą.

 


 

2017-01-30

>> Zmiany w wersji 3.14a


[BONOWNIKI]
- poprawiono dzielenie rachunków przy występowaniu pewnych skrajnych przypadków,
- dodano obsługę parametru "Ekran startowy".

 


 

2017-01-25

>> Zmiany w wersji 3.14


- dodano możliwość dodatkowego określenia odbiorcy/dostawcy na dokumentach obrotowo-magazynowych, niezależnie od nabywcy/sprzedawcy, a także zmodyfikowano wszystkie wydruki wzorcowe z tym związane,
- dodano osobne pole z numerem lokalu w danych kontrahentów, danych personalnych oraz danych właściciela obiektu, a także zmodyfikowano wszystkie wydruki wzorcowe z tym związane,
- dodano funkcję umożliwiającą dodawanie nowej firmy na bazie danych personalnych,
- dodano osobne uprawnienia do pracy na POS oraz do logowania zdarzeń dla systemu RCP,

[POS]
- poprawiono raport zmian cen podczas sprzedaży,
- poprawiono wydruk zamówienia w trybie graficznym rozszerzonym,
- dodano możliwość ustalenia limitu kwotowego sprzedaży artykułów z jednej określonej grupy dla grupy kart lojalnościowych/prepaidowych,
- dodano możliwość określenia dnia innego niż pierwszy dzień miesiąca, jako dnia odnowienia limitu dla kart lojalnościowch/prepaidowych,
- dodano możliwość włączenia/wyłączenia naliczania punktów w programie lojalnościowym dla wybranych grup artykułów.

[KDS]
- poprawiono zbiorcze wyświetlanie ilości składników w zamówionych zestawach na dolnej belce,
- powiększono przyciski przywołania kelnerów,

 


 

2016-12-13

>> Zmiany w wersji 3.13a


[POS]
- uporządkowano alfabetycznie wyświetlanie komentarzy stałych do potraw,
- poprawiono błąd "Cannot focus a disabled or invisible window" występujący przy próbie wystawienia faktury przez użytkownika, który nie posiada uprawnienia do zmiany numeru dokumentu.

 


 

2016-11-29

>> Zmiany w wersji 3.13


- dodano uprawnienia do zmiany numeru dla każdego typu dokumentu,

[POS]
- poprawiono wydruk dokumentów niefiskalnych na drukarkach fiskalnych w przypadku braku nazwy drukarki systemowej w ustawieniach drukarek,
- dodano raport RCP z możliwością wydruku na drukarce bonowej,
- poprawiono cofanie pozycji zestawu jeżeli brak jest zdefiniowanych artykułów na poziomie zerowym,

[KONFIGURATOR]
- dodano opcję zabezpieczeń umożliwiającą włączanie/wyłączanie podglądu haseł do POS przez uprawnione osoby,
- rozdzielono ustawienia dla KDS od ustawien dla drukowania zamówień,
- rozszerzono raport RCP o możliwość wyboru godzin.

[MAGAZYN]
- poprawiono podgląd dokumentu produkcji,
- poprawiono funkcję filtrowania dokumentów kasowych i bankowych.

[KDS]
- poprawiono wyświetlanie wymienionych składników pizzy.

[RDS]
- poprawiono wyświetlanie numerów zamówień w przygotowaniu.

[BONOWNIKI]
- zablokowano możliwość przejęcia rachunku aktualnie modyfikowanego na POS-ie.

[WERSJA SIECIOWA]
- dodano kompresowanie/dekompresowanie przesyłek wysyłanych/odbieranych z FTP.

 


 

2016-10-17

>> Zmiany w wersji 3.12c


[BONOWNIKI]
- poprawiono współpracę ze zdalnymi bonownikami w zakresie podziału i przejmowania rachunków.

 


 

2016-10-14

>> Zmiany w wersji 3.12b


[BONOWNIKI]
- poprawiono współpracę ze zdalnymi bonownikami w zakresie podziału rachunków.

 


 

2016-10-12

>> Zmiany w wersji 3.12a


- dodano kontrolę podczas wprowadzania NIP.

[MAGAZYN]
- poprawiono funkcję wyszukiwania dokumentów kasowych i bankowych.

[KDS]
- poprawiono zatwierdzanie zamówienia w przypadku wyłączonej współpracy z systemem RDS.

 


 

2016-10-03

>> Zmiany w wersji 3.12


- dodano moduł RCP (rejestracja czasu pracy),
- dodano moduł RDS (system wyświetlania zamówień realizowanych oraz gotowych),
- zmieniono sposób sygnalizacji końca papieru dla drukarek POSNET pracujących na nowym protokole (ustawienie Posnet HD).

[MAGAZYN]
- odblokowano możliwość przeglądania dokumentów w ruchu towaru podczas wystawiania innego dokumentu,
- poprawiono działanie rejestru VAT sprzedaży w zależności od wyboru formy płatności.

[KONFIGURATOR]
- dodano podgląd kosztu składników podczas tworzenia receptur dla pizzy.

[BONOWNIK]
- poprawiono współpracę ze zdalnymi bonownikami w przypadku braku połączenia Wi-Fi.

 


 

2016-08-25

>> Zmiany w wersji 3.11a


- poprawiono działanie zdalnych bonowników w przypadku problemów z połączeniami Wi-Fi,

 


 

2016-08-11

>> Zmiany w wersji 3.11


- dodano obsługę drukarki EMAR TEMPO 3 (wraz z wydrukami niefiskalnymi),
- dodano drukowanie specjalnych bloczków z dużymi i czytelnymi numerami zamówień (rachunków),
- dodano możliwość współpracy z oprogramowaniem FITNET,
- poprawiono zamianę towaru na półprodukt oraz półproduktu na towar,
- dodano wyszukiwanie firmy po NIP-ie bez kresek,
- poprawiono płatność kartą prepaid ustawioną jako domyślna forma płatności,

[KDS]
- poprawiono działanie KDS przy rozdzielczości 1024x768.

 


 

2016-05-16

>> Zmiany w wersji 3.10c


poprawiono funkcję zmiany hasła, która w skrajnych przypadkach mogła na nowo zainicjować uprawnienia użytkownika, lub usunąć uprawnienia administratora.

 


 

2016-05-10

>> Zmiany w wersji 3.10b


[POS]
- poprawiono sprzedaż zestawów ze składnikami posiadającymi cenę otwartą.

[MAGAZYN]
- poprawiono funkcję łączenia towarów.

 


 

2016-05-05

>> Zmiany w wersji 3.10a


[KONFIGURATOR]
- poprawiono konfigurację stolików.

[KDS]
- dodano możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania zamówień przeznaczonych dla drukarek dodatkowych,
- dodano możliwość ustawienia osobnych kolorów zamówień dla dostaw,
- dodano możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania zamówień dla szybkiej sprzedaży,
- dodano ustawianie czasu odświeżania.

 


 

2016-04-18

>> Zmiany w wersji 3.10


[POS]
- poprawiono przeliczanie wartości pizzy przy wymianie składnika, jeżeli wcześniej cena pizzy została zmieniona,
- dodano możliwość wykorzystania wielu kodów wagowych,
- poprawiono obsługę wyświetlacza VFD w zakresie kodowania polskich znaków,
- dodano możliwość ustawienia domyślnego poziomu cen (takiego jak wewnątrz lokalu) przy sprzedaży z dostawą.

[KONFIGURATOR]
- dodano możliwość zmiany domyślnej ilości składników w zestawach,
- dodano funkcję łączenia danych personalnych,
- dodano funkcję łączenia firm,
- dodano możliwość zmiany uprawnień podczas edycji użytkownika.

[MAGAZYN]
- poprawiono raport artykułów w imprezach,
- przeniesiono funkcję łączenia towarów do bezpośrednio do kartoteki towarów/surowców.

[BONOWNIK]
- dodano możliwość aktualizacji programu bonownika bez połączenia z internetem (aplikacja jest pobierana z bazy danych. w której umieszczamy ją za pomocą KONFIGURATORA).

[EDI]
- poprawiono eksport dokumentów obrotowych.

 


 

2016-04-06

>> Zmiany w wersji 3.09c


[MAGAZYN]
- poprawiono zapis ustawień.

 


 

2016-03-29

>> Zmiany w wersji 3.09b


[POS]
- poprawiono funkcję zmiany ilości dla artykułów typu pizza.

 


 

2016-03-24

>> Zmiany w wersji 3.09a


[POS]
-poprawiono obsługę zewnętrznego terminala EFT.

[FK_SOGA]
- dodano eksport do systemu FK Aldar.

 


 

2016-03-23

>> Zmiany w wersji 3.09


[POS]
- zmodyfikowano ekran dodawania/wymiany składników pizzy,
- dodano możliwość wprowadzania ilości dla artykułów ważonych w zestawach,
- dodano możliwość określania dopłaty na poziomie zamiennika do pizzy (niezależnie od dopłaty na poziomie grupy zamienników).

[KONFIGURATOR]
- poprawiono wyszukiwanie w tabeli kart klienta.

[BONOWNIK]
- dodano możliwość przejmowania rachunków.

 


 

2016-03-11

>> Zmiany w wersji 3.08b


[POS]
- dodano możliwość drukowania unikatowego identyfikatora na każdym zamówieniu.

[MOBILESERV]
- poprawiono komunikację z bonownikami.

 


 

2016-03-02

>> Zmiany w wersji 3.08a


[MAGAZYN]
- dodano funkcję tworzenia nowej kalkulacji imprezy na podstawie jakiejkolwiek już istniejącej.

[KDS]
- poprawiono działanie przywołań kelnerów.

[SOGA_FK]
- dodano wybór magazynu dla eksportowanych dokumentów.

 


 

2016-02-25

>> Zmiany w wersji 3.08


[POS]
- dodano możliwość zabonowania kilku składników z jednego poziomu zestawu.

[MAGAZYN]
- dodano uprawnienia do przyjmowania braków.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono wyświetlanie ustawionej strony kodowej w drukarkach zamówień.

[KDS]
- powiększono ilość zamówień możliwą do wyświetlenia w tym samym czasie do 24.

[CLEAR]
- poprawiono usuwanie danych produkcji,
- dodano usuwanie historii zamówień.

 


 

2016-01-25

>> Zmiany w wersji 3.07b


[POS]
- poprawiono wystawianie faktury z rachunku.

 


 

2016-01-22

>> Zmiany w wersji 3.07a


[POS]
- poprawiono wybieranie kontrahenta podczas wystawiania faktury,
- poprawiono wyświetlanie informacji o kontrahencie, rachunku, fakturze oraz korekcie faktury.

 


 

2016-01-20

>> Zmiany w wersji 3.07


[POS]
- dodano autoryzację podczas udzielania rabatów,
- dodano autoryzację podczas zmiany ceny sprzedaży,
- dodano rejestrowanie oraz raport zmian cen przez kelnerów podczas sprzedaży,
- dodano możliwość ustawienia jeszcze jednej dodatkowej drukarki fizycznej dla każdej drukarki logicznej,
- dodano możliwość wydruku danych klienta na zamówieniu przy dostawie.

[MAGAZYN]
- przywrócono możliwość zmiany magazynu z menu głównego programu.

 


 

2015-12-29

>> Zmiany w wersji 3.06b


[MAGAZYN]
- poprawiono nadawanie uprawnień dla nowych magazynów.

 


 

2015-12-16

>> Zmiany w wersji 3.06a


[POS]
- poprawiono egzekwowanie uprawnienia do usuwania artykułów z rachunku w dowolnym momencie.

[CLEAR]
- poprawiono usuwanie rachunków z historią zamówień.

[MAGAZYN]
- poprawiono nadawanie uprawnień do magazynu dla nowych użytkowników.

 


 

2015-12-07

>> Zmiany w wersji 3.06


[POS]
- dodano możliwość wyłączenia konwersji wybranych artykułów na usługi podczas wystawiania faktury z rachunku,
- dodano możliwość wysyłania raportów zamknięcia zmiany mailem,
- dodano możliwość współpracy z zewnętrznym terminalem EFT.

[MAGAZYN]
- dodano możliwość nadawania uprawnień do poszczególnych magazynów.

 


 

2015-11-20

>> Zmiany w wersji 3.05a


[KONFIGURATOR]
- poprawiono konfigurację ustawień dotyczących raportów wykonywanych przy zamknięciu zmiany.

 


 

2015-11-09

>> Zmiany w wersji 3.05


[POS]
- poprawiono uwzględnianie usuniętych rezerwacji stolików,
- poprawiono wyświetlanie informacji o rezerwacji stolika przy jednocześnie istniejących wielu rezerwacjach na ten sam stolik,
- dodano możliwość uzależnienia użytej drukarki fiskalnej od użytej formy płatności (konieczny moduł obsługi drugiej drukarki fiskalnej),
- poprawiono działanie mapy przy dostawach,
- dodano możliwość wyłączenia haseł cyfrowych na POS.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono przywiązywanie klienta do karty lojalnościowej,
- dodano ustawienia dostępne wyłącznie dla administratora, pozwalające włączyć lub wyłączyć walidację haseł głównych oraz wymuszanie ich zmiany co 30 dni.

[MAGAZYN]
- poprawiono błąd występujący podczas jednoczesnego tworzenia i dodawania składników do receptury.

 


 

2015-10-07

>> Zmiany w wersji 3.04


- dodano osobne hasło dla POS-a.

[POS]
- usprawniono proces wystawiania faktury z rachunku przy dużej liczbie istniejących rachunków,
- dodano opcję obowiązkowego wydruku rachunku wstępnego przy dostawie,
- dodano możliwość osobnego ustawienia drukarki dla wydruku rachunku wstępnego przy dostawie,
- poprawiono wydruk faktury zaliczkowej na drukarce bonowej,
- dodano funkcję automatycznej zmiany cen wyświetlanych na przyciskach do bonowania po użyciu karty klienta obejmującej zmianę poziomu cen,
- dodano możliwość zmiany poziomu cenowego już po rozpoczęciu rachunku (dotyczy zmiany poziomu za pomocą karty lojalnościowej),
- poprawiono działanie przycisku "Koryguj pozycję" na okienku zawartości korekty.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono zapamiętywanie konfiguracji wysyłania archiwizacji na serwer FTP.

[MAGAZYN]
- poprawiono działanie funkcji filtrowania rachunków,
- poprawiono działanie funkcji autowylogowania,
- uzupełniono ustawienia uprawnień do wystawiania dokumentów zaliczkowych,
- uzupełniono ustawienia uprawnień dołączania dokumentów do imprez,
- poprawiono edycję dokumentów RW.

[KDS]
- dodano możliwość ustawienia czy zliczać do przygotowania potrawy już oznaczone z niezatwierdzonych ostatecznie zamówień.

[DODATKOWY MONITOR]
- dodano wyświetlanie komentarzy do artykułów.

 


 

2015-07-30

>> Zmiany w wersji 3.03


- dodano moduł KDS (moduł ekranów kuchennych),
- dodano moduł przywoławczy dla kelnerów działający w oparciu o POS-y, bonowniki oraz KDS.

[POS]
- dodano nowy wydruk zamówienia z możliwością modyfikacji,
- poprawiono przełączanie rocznika przeglądanych dokumentów.

[MAGAZYN]
- poprawiono zmianę statusu imprezy (potwierdzona/niepotwierdzona).

[KONFIGURATOR]
- poprawiono wyszukiwanie kart klienta.

[BONOWNIK]
- dołożono współpracę z KDS od wersji 3.03a.

 


 

2015-06-30

>> Zmiany w wersji 3.02


[POS]
- poprawiono wybór usługi podczas wystawiania faktury,
- dodano możliwość wydruku priorytetów rosnąco na zamówieniach,
- dodano obsługę liczników napojów ESCOBAR.

[MAGAZYN]
- poprawiono działanie funkcji przepisywania liczby osób jako ilości artykułów podczas edycji imprezy,
- poprawiono funkcję wymiany usługi na dokumencie podczas rozliczania imprezy.

[BONOWNIK]
- dodano możliwość udzielania rabatu procentowego.

 


 

2015-05-15

>> Zmiany w wersji 3.01d


[POS]
- poprawiono działanie funkcji wymiany usługi na dokumencie sprzedaży,
- poprawiono edycję korekty faktury dla korekty wartościowej.

[MAGAZYN]
- poprawiono wydruk remanentu.

 


 

2015-05-04

>> Zmiany w wersji 3.01c


[POS]
- dodano możliwość wydruku nr stolika na paragonie fiskalnym.

[MAGAZYN]
- poprawiono filtrowanie listy usług.

[EKSPORT]
- dokonano zmian w zakresie kilku form płatności na jednym dokumencie sprzedaży.

 


 

2015-03-31

>> Zmiany w wersji 3.01b


[POS]
- poprawiono funkcję cofania podczas bonowania zestawu składanego,
- przywrócono drukowanie faktury w EURO,
- zmodyfikowano wydruk przeniesienia płatności na rachunek hotelowy dla formy all inclusive.

[MAGAZYN]
- poprawiono wyświetlanie przypomnień dla prywatnych notatek w terminarzu,
- poprawiono tworzenie faktury FZ z dokumentów PZ dla dwóch takich samych pozycji na różnych dokumentach PZ,
- poprawiono uwzględnianie daty podczas produkcji,
- poprawiono generowanie tytułu dokumentu kasowego wystawianego automatycznie do dokumentu sprzedaży/zakupu,
- poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu,
- poprawiono edycję dokumentów RW oraz MM w zakresie zmiany ilości,
- poprawiono działanie niektórych wydruków wykorzystujących ustawienia programu.

 


 

2015-03-17

>> Zmiany w wersji 3.01a


[POS]
- poprawiono wyliczanie reszty przy ustawieniu walutowej formy płatności jako domyślnej,
- poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu jako dostępnych komentarzy, które zostały usunięte.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono możliwość zmiany waluty dla formy płatności.

[MAGAZYN]
- dodano możliwość zmiany parametru wszystkie/przeterminowane podczas wydruku listy należności/zobowiązań,
- poprawiono drukowanie różnic inwentaryzacyjnych.

 


 

2015-03-06

>> Zmiany w wersji 3.01


[POS]
- poprawiono wyświetlanie większej ilości składników w zestawach.
[MAGAZYN]
- dodano wyświetlanie rachunków źródłowych do wystawionej faktury,
- poprawiono odświeżanie kalkulacji receptury bezpośrednio po jej modyfikacji,
- poprawiono błąd SQL pojawiający się w niektórych przypadkach podczas rozchodów zmian,

 


 

2015-03-03

>> Zmiany w wersji 3.00p


[MAGAZYN]
- poprawiono rozchody dla półproduktów ze stanem magazynowym.

 


 

2015-03-02

>> Zmiany w wersji 3.00n


[POS]
- poprawiono uprawnienia do raportów,
- przywrócono przycisk "Znajdź następny" na liście firm oraz liście rachunków,
- poprawiono działanie przycisków nawigacyjnych przy wystawianiu faktury z rachunku,
- poprawiono drukowanie faktury na drukarce bonowej (niekompletne dane nabywcy).

[MAGAZYN]
- poprawiono zapis przesunięcia międzymagazynowego (błędny komunikat dotyczący formy płatności).

 


 

2015-02-17

>> Zmiany w wersji 3.00m


[MAGAZYN]
- poprawiono drukowanie dokumentu kasowego bezpośrednio po rozliczeniu należności/zobowiąznia,
- przywrócono możliwość drukowania faktury PRO-FORMA w EURO,
- poprawiono wysyłanie maili (błąd z brakującą biblioteką mail.dll).

[EKSPORT]
- poprawiono eksport dokumentów do programów firmy Insert.

 


 

2015-02-11

>> Zmiany w wersji 3.00k


- poprawiono zapis należności i zobowiązań do dokumentów.

 


 

2015-02-09

>> Zmiany w wersji 3.00j


[MAGAZYN]
- poprawiono zmianę magazynu.

 


 

2015-02-06

>> Zmiany w wersji 3.00i


[POS]
- poprawiono wyświetlanie zamienników dla pizzy.

 


 

2015-02-03

>> Zmiany w wersji 3.00h


[POS]
- poprawiono wydruk paragonu do faktury wystawionej niezależnie.

[KONFIGURATOR]
- przywrócono funkcję dodawania nowego artykułu na podstawie innego artykułu.

 


 

2015-01-29

>> Zmiany w wersji 3.00g


[POS]
- poprawiono wyszukiwanie rachunków po numerze systemowym,
- dodano możliwość wyboru braku formy na fakturze oraz korekcie w sekcji płatności.

[CLEAR]
- dodano możliwość usunięcia konfiguracji pojedynczego terminala.

 


 

2015-01-23

>> Zmiany w wersji 3.00f


[POS]
- poprawiono drukowanie faktury na drukarce bonowej (niekompletne dane nabywcy),
- poprawiono drukowanie korekty na drukarce bonowej.

[MAGAZYN]
- poprawiono błąd polegający na dodawaniu nowego dokumentu kasowego dla faktury wystawionej z paragonu.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono usuwanie stolików,

 


 

2015-01-21

>> Zmiany w wersji 3.00e


[POS]
- poprawiono ustawianie godziny w raportach.

[MAGAZYN]
- poprawiono rejestry VAT sprzedaży i zakupu.

 


 

2015-01-19

>> Zmiany w wersji 3.00d


[MAGAZYN]
- poprawiono usuwanie kalkulacji imprez,
- przywrócono możliwość modyfikacji faktury wystawionej z paragonu lub rachunku w zakresie zawartości.

 


 

2015-01-16

>> Zmiany w wersji 3.00c


[POS]
- poprawiono generowanie raportów,
- poprawiono wyszukiwanie z polskimi znakami.

 


 

2015-01-15

>> Zmiany w wersji 3.00b


[KONFIGURATOR]
- poprawiono ustawienia dotyczące współpracy z programem hotelowym,

[MAGAZYN]
- poprawiono wystawianie dokumentów kasowych bez kontrahenta.
- poprawiono wystawianie faktury PRO-FORMA,

 


 

2015-01-14

>> Zmiany w wersji 3.00a


[POS]
- poprawiono wyświetlanie paneli z rachunkami w trybie "Lista rachunków",
- poprawiono drukowanie korekt faktur na drukarkach bonowych.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono ustawienia wydruków wpłat/wypłat dla POS,
- poprawiono dodawanie zestawów składanych.

 


 

2014-12-30

>> Zmiany w wersji 3.00


- rozszerzono zakres możliwych uprawnień,
- dodano obsługę TLS dla kont mailowych,
- wydłużono pola miasta oraz ulicy do 40 znaków,
- dodano możliwość filtrowania rekordów nie zawierających danej sekwencji,
- zmodyfikowano mechanizm wyszukiwania rekordów w tabelach, co spowodowało znaczne przyspieszenie tej operacji,
- dodano możliwość automatycznej archiwizacji bazy danych w trybie tygodniowym,
- dodano funkcję kopiowania archiwizacji na serwer FTP,
- dodano konfigurację gridów w zakresie szerokości, kolejności i widoczności kolumn dla każdego użytkownika.

[POS]
- praca w różnych rozdzielczościach (minimalna 1024x768),
- zablokowano możliwość zamknięcia okna menu podczas trwania archiwizacji,
- dodano obsługę dwóch drukarek fiskalnych jednocześnie, w zależności od ustawień dla poszczególnych artykułów,
- dodano nowy rodzaj płatności hotelowej - all inclusive.

[MAGAZYN]
- dodano funkcję cofania operacji usuwania dla większości kartotek w programie (Pokaż aktualne/Pokaż usunięte),
- dodano możliwość zmiany rocznika przeglądanych dokumentów bezpośrednio na liście dokumentów,
- dodano zobowiązania z kart, a co się z tym wiąże - możliwość zwrotu na kartą płatniczą,
- dodano blokadę zapisu dokumentu z wartością ujemną,
- dodano funkcję terminarza dla każdego użytkownika z możliwością ustawienia przypomnienia oraz z możliwością dodawania terminów dla wszystkich użytkowników,
- dodano możliwość drukowania zawartości dowolnej tabeli,
- dodano możliwość eksportu zawartości dowolnej tabeli do Excela,
- dodano możliwość podglądu paragonów poprzez fakturę, która została z nich wystawiona,
- dodano zapamiętywanie pozycji dla produkcji,
- obliczanie wartości energetycznej dla receptur,
- rozbudowano log gromadzenia informacji o użytkownikach i czasie wprowadzania zmian w kalkulacjach imprez,
- znaczne przyspieszenie rozchodów sprzedaży.

[KONFIGURATOR]
- dodano możliwość konfiguracji ustawień lokalnych z dowolnego stanowiska.

[BONOWNIK]
- zaprzestano wspieranie modułu bonownik na system Windows Mobile

 


 

2014-05-07

>> Zmiany w wersji 1.40c


[KONFIGURATOR]
-poprawiono eksport konfiguracji dla wersji sieciowej.

 


 

2014-05-06

>> Zmiany w wersji 1.40b


- poprawiono działanie modułu produkcji w zakresie półproduktów zawierających składniki występujące na dokumentach korygujących cenę zakupu.

 


 

2014-05-05

>> Zmiany w wersji 1.40a


[POS]
- poprawiono raport rabatów.

 


 

2014-04-23

>> Zmiany w wersji 1.40


[POS]
- dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus HD E,
- dodano możliwość definiowania listy tar z możliwością odejmowania ich podczas ważenia artykułów.

[MAGAZYN]
- poprawiono rejestr VAT sprzedaży w zakresie działania znacznika fiskalizacji.

 


 

2014-03-12

>> Zmiany w wersji 1.39b


[POS]
- dodano skalowanie okien wyboru oraz wymiany składników zestawów dla większej ilości składników.

[BONOWNIK]
- dodano opcję odświeżania aktualnych rachunków na bonownikach (np. w przypadku rozliczenia rachunku na POS),
- poprawiono błąd umożliwiający dwukrotne rozliczenie rachunku podczas pracy z bonownikami.

 


 

2014-02-24

>> Zmiany w wersji 1.39a


[POS]
- poprawiono oznaczanie rachunków po fiskalizacji (kolumna DF).

 


 

2014-02-19

>> Zmiany w wersji 1.39


[POS]
- poprawiono drukowanie uwag do faktury oraz korekty na drukarce bonowej,
- poprawiono raport rabatów w zakresie zestawów.

[MAGAZYN]
- poprawiono wydruk paragonu niefiskalnego.

 


 

2013-12-23

>> Zmiany w wersji 1.38


[POS]
- dodano wydruk numeru stolika w osobnej linii na zamówieniu.

[MAGAZYN]
- poprawiono wystawianie faktur z paragonu, - poprawiono edycję danych magazynu.

 


 

2013-11-04

>> Zmiany w wersji 1.37


- dodano obsługę drukarki fiskalnej DELIO E w wer.4.03, wraz z możliwością wydruku dowolnych dokumentów z POS-a.

 


 

2013-10-08

>> Zmiany w wersji 1.36e


[KONFIGURATOR]
- poprawiono generowanie ekranów uwzględniając usunięte grupy artykułów.

[MAGAZYN]
- poprawiono zapis dokumentów RW oraz MM,
- poprawiono funkcję kontroli danych.

 


 

2013-09-20

>> Zmiany w wersji 1.36d


[POS]
- poprawiono drukowanie raportów podczas zamykania zmiany.

 


 

2013-09-11

>> Zmiany w wersji 1.36c


[POS]
- zaktualizowano funkcję mapy w module dostaw.

[MAGAZYN]
- poprawiono raport dokumentów.

 


 

2013-08-06

>> Zmiany w wersji 1.36b


[POS]
- poprawiono funkcję rabatu kwotowego do całego rachunku.

 


 

2013-07-02

>> Zmiany w wersji 1.36a


- poprawiono dodawanie grup kart klienta,
- poprawiono wydruk paragonów na drukarce fiskalnej dla reszty w innej walucie.

 


 

2013-06-19

>> Zmiany w wersji 1.36


[POS]
- dodano możliwość wyłączenia domyślnej formy płatności,
- dodano obsługę centralnego systemu lojalnościowego,

[MAGAZYN]
- poprawiono sortowanie należności i zobowiązań,
- rozszerzono możliwości filtrowania należności i zobowiązań.

 


 

2013-04-25

>> Zmiany w wersji 1.35


[POS]
- dodano numer na wydruku zamknięcia zmiany,
- dodano obsługę drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV,
- dodano obsługę drukarki fiskalnej UPOS ERIDA FVA.

[KONFIGURATOR]
- dodano automatyczne generowanie zestawów na ekranach,
- dodano możliwość zmiany prędkości transmisji do drukarek fiskalnych,
- poprawiono usuwanie grup artykułów.

[MAGAZYN]
- poprawiono wydruk przesunięcia międzymagazynowego,
- dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu podczas wydruku rejestrów VAT.

 


 

2013-04-08

>> Zmiany w wersji 1.34


[POS]
- poprawiono drukowanie pozycji w stawce zwolnionej na drukarce POSNET HD,
- dodano obsługę programu lojalnościowego dla pojedynczej lokalizacji (gromadzenie punktów, płatności punktami). Moduł jest dostępny po wykupieniu dodatkowej licencji,
- dodano możliwość umieszczania grafiki na przyciskach do zamawiania potraw,
- dodano nowe możliwości filtrowania rachunków (wg klientów oraz kart klienta).

[MAGAZYN]
- zmodyfikowano wydruki dla faktur PRO-FORMA zgodnie z wymaganiami prawnymi na rok 2013,
- dodano możliwość wystawiania paragonów normalnych i zaliczkowych z magazynu,
- dodano raport artykułów w imprezach,
- dodano funkcję zapamiętywania oraz wydruku towarów pominiętych podczas rozchodów zmian z magazynu.

 


 

2013-03-06

>> Zmiany w wersji 1.33b


[MAGAZYN]
- poprawiono błąd SQL występujący podczas wykonywania produkcji.

 


 

2013-03-01

>> Zmiany w wersji 1.33a


[POS]
- poprawiono odnawianie limitu miesięcznego dla kart klienta.

 


 

2013-02-25

>> Zmiany w wersji 1.33


[POS]
- dodano raport obrotu wg godzin,
- zablokowano możliwość płatności formą domyślną jeżeli kelner nie posiada do niej uprawnień,
- dodano możliwość zmiany poziomu cen po przekroczeniu limitu dla grupy kart,
- dodano raport stanu kasy wg stanowisk.

[MAGAZYN]
- poprawiono wydruk ruchu towaru/usługi,
- rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
- poprawiono funkcję edycji dokumentów dostawy,
- dodano raport sprzedaży artykułów (dla jednego lokalu lub sieci lokali),
- dodano raport obrotu wg grup (dla jednego lokalu lub sieci lokali),
- dodano raport obrotu wg godzin (dla jednego lokalu lub sieci lokali),
- dodano raport obrotu wg stawek VAT (dla jednego lokalu lub sieci lokali),
- dodano raport obrotu wg form płatności (dla jednego lokalu lub sieci lokali).

 


 

2012-12-18

>> Zmiany w wersji 1.32


[POS]
- dodano wyświetlanie wielkości dostępnego kredytu hotelowego podczas płatności formą hotelową,
- poprawiono filtrowanie rachunków,
- dodano opcję niezamykania okna dodatków do pizzy podczas ich wybierania,
- poprawiono wydruk raportu okresowego na drukarkach ELZAB,
- dodano obsługę drukarki fiskalnej POSNET HD,
- wprowadzono dodatkowe oznaczenie wydruków zamówień dla dostaw,
- dodano możliwość drukowania nazwy kierowcy na zamówieniach,
- dodano możliwość drukowania nazwy kierowcy na rachunku wstępnym,
- dodano automatyczne odświeżanie ustawień dla funkcji Happy Hours dla wszystkich wcześniej uruchomionych stanowisk w sieci, w przypadku zmiany konfiguracji,
- dodano automatyczne odświeżanie kursów walut dla wszystkich wcześniej uruchomionych stanowisk w sieci,
- dostosowano wzorce wydruków dokumentów do wymagań prawnych na rok 2013.

[MAGAZYN]
- poprawiono mechanizm filtrowania tabel.

[BONOWNIK]
- zmieniono wykorzystywaną dotychczas na bonownikach bazę danych z MS SQL Compact Edition na SQLite,
- poprawiono szybkość działania bonownika,
- dodano możliwość wyświetlania list artykułów w kolejności i układzie takim jak na POS,
- dodano możliwość wysyłania pojedynczego zamówienia,
- dodano możliwość rozliczania rachunku mimo niewysłanego wcześniej zamówienia.

UWAGA:W przypadku wykorzystywania wspólnej drukarki fiskalnej, a co się z tym wiąże wspólnego programu FISKSERV przez co najmniej dwie aplikacje, konieczna jest aktualizacja każdej z tych aplikacji

 


 

2012-10-12

>> Zmiany w wersji 1.31


[POS]
- dodano opcję umożliwiającą drukowanie tylko modyfikacji przy zamawianiu pizzy,
- dodano możliwość zmiany rodzaju czcionki, jej stylu oraz wielkości podczas wyświetlania rachunku na dodatkowym monitorze,
- poprawiono generowanie raportów dla pozycji sprzedaży o zerowej wartości,
- przyspieszono generowanie raportu sprzedaży artykułów wg drukarek zamówień.

[KONFIGURATOR]
- dodano możliwość wprowadzania nowych walut.

[MAGAZYN]
- poprawiono drukowanie nazwy magazynu docelowego na dokumencie przesunięcia międzymagazynowego,
- rozszerzono pole uwag podstawowych dla wszystkich rodzajów dokumentów,
- dodano pola uwag dodatkowych (uwagi drukowane małą i dużą czcionką) dla wszystkich rodzajów dokumentów,
- rozszerzono wydruki dokumentów w zakresie uwag,
- dodano możliwość wydruku numeru konta pod danymi sprzedawcy.

 


 

2012-09-17

>> Zmiany w wersji 1.30a


[MAGAZYN]
- dodano wyszukiwanie rachunków i faktur wg numeru systemowego,
- poprawiono obliczanie kosztów dla receptur zawierających półprodukty.

[BONOWNIK]
- poprawiono obsługę polskich liter dla bonownika na Androidzie.

 


 

2012-08-14

>> Zmiany w wersji 1.30


- dodano obsługę dodatkowego ekranu LCD z możliwością wyświetlania zawartości aktualnie przetwarzanego rachunku i/lub filmów reklamowych.

[POS]
- poprawiono podział rachunku na wiele rachunków,
- dodano możliwość ustawienia poziomu cen dla dostaw,
- dodano możliwość drukowania ilości przed nazwą artykułu na zamówieniu,
- dodano możliwość blokowania wydawania reszty w innych walutach,
- dodano kontrolę wcześniejszego występowania nowo wprowadzanego nr NIP podczas dodawania firmy,
- poprawiono wybór kierowcy podczas wykonywania raportu rozliczenia kierowców.

[KONFIGURATOR]
- dodano funkcję tworzenia nowego artykułu na podstawie innego artykułu.

[MAGAZYN]
- poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu wg stawek,
- zmieniono sposób wyznaczania cen netto podczas tworzenia nowej listy inwentaryzacyjnej. Obecnie jest to ostatnia cena zakupu,
- dodano kontrolę wcześniejszego występowania nowo wprowadzanego nr NIP podczas dodawania firmy.

 


 

2012-07-25

>> Zmiany w wersji 1.29b


[POS]
- poprawiono działanie raportu rozliczenia kierowców,
- wprowadzono dodatkową kontrolę daty i czasu na terminalu podczas uruchamiania programu,
- poprawiono działanie rabatów maksymalnych dla artykułów i grup.

[MAGAZYN]
- poprawiono zapamiętywanie stanu minimalnego podczas dodawania nowego towaru.

 


 

2012-06-22

>> Zmiany w wersji 1.29a


[POS]
- poprawiono raport sprzedaży artykułów wg form płatności,
- poprawiono raport obrotu w grupach wg form płatności,
- poprawiono wydruk rachunku na "normalnej" drukarce,
- poprawiono filtrowanie rachunków,
- przywrócono funkcję zmiany formy płatności.

[BONOWNIK]
- poprawiono wydruk rachunku ze zdalnego bonownika na "normalnej" drukarce.

 


 

2012-06-05

>> Zmiany w wersji 1.29


- dodano możliwość rozliczania rachunku wieloma formami płatności jednocześnie,
- dodano obsługę walut.

 


 

2012-05-21

>> Zmiany w wersji 1.28a


[POS]
- poprawiono doliczanie ceny dodatku do pizzy,
- poprawiono działanie funkcji podliczenia kelnera,

[KONFIGURATOR]
- poprawiono edycję artykułów typu pizza.

 


 

2012-05-15

>> Zmiany w wersji 1.28


[POS]
- poprawiono błędne zaliczanie do pomyłek artykułów ważonych, w których zmieniamy ilość na mniejszą podczas bonowania,
- dodano możliwość podziału rachunku na kilka rachunków jednocześnie.

[BONOWNIK]
- poprawiono działanie funkcji podliczania kelnera,
- dodano sprzedaż pizzy,
- dodano możliwość podziału rachunku na kilka rachunków jednocześnie,
wprowadzono do sprzedaży aplikację na platformę Android.

 


 

2012-03-28

>> Zmiany w wersji 1.27


[POS]
- dodano obsługę kreskowych kodów wagowych,
- dodano odczyt kart magnetycznych w oknie obsługi prepaidów,
- poprawiono bonowanie zestawów, jeżeli na poziomie obowiązkowym (zerowym) znajduje się więcej niż jeden artykuł,
- poprawiono generowanie raportów,
- dodano obsługę artykułów typu pizza.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono edycję strefy dostawy,
- dodano filtrowanie na liście artykułów.

[MAGAZYN]
- dodano wyświetlanie i drukowanie inwentaryzacji wartościowo.

 


 

2012-02-24

>> Zmiany w wersji 1.26a


[POS]
- zmieniono wygląd okna podglądu dla zamkniętych rachunków,
- poprawiono wydruk faktury na drukarce bonowej,
- dodano pozycję upustu na wydruku f-ry na drukarce bonowej.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono dodawanie nowych użytkowników.

 


 

2012-02-21

>> Zmiany w wersji 1.26


[POS]
- dodano obsługę wewnętrznych kart przedpłaconych (PREPAID), limitowych i debetowych.

[MAG]
- poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży.

 


 

2012-02-13

>> Zmiany w wersji 1.25


[MAGAZYN]
- poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez,
- poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe,
- poprawiono wykonywanie rozchodów ze sprzedaży obejmującej zestawy.

 


 

2012-01-03

>> Zmiany w wersji 1.24c


[POS]
- poprawiono wydruk korekty faktury na drukarce bonowej.

[MAGAZYN]
- dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.

[CLEAR]
- poprawiono funkcję usuwania całej sprzedaży,
- znacznie przyspieszono działanie niektórych funkcji.

 


 

2011-12-21

>> Zmiany w wersji 1.24b


[MAGAZYN]
- poprawiono tworzenie receptur poprzez funkcję "Utwórz i dodaj składnik".

[BONOWNIK]
- poprawiono wydruk zamówień z bonownika na drukarce fiskalnej.

 


 

2011-12-13

>> Zmiany w wersji 1.24a


[POS]
- ograniczono możliwość wymiany usługi na fakturze do tej samej stawki VAT.

[KONFIGURATOR]
- dodano możliwość wyszukiwania po skrócie w tabeli artykułów.

[MAGAZYN]
- poprawiono wyszukiwanie firm wg NIP-u.

 


 

2011-12-07

>> Zmiany w wersji 1.24


[POS]
- dodano funkcję wymiany usługi na fakturze.

[KONFIGURATOR]
- zmieniono sposób wiązania usług w ustawieniach (dotychczasowe wprowadzanie kodów dla usług zostało zastąpione wyborem usług z listy),
- dodano nowy sposób odczytu kart dla czytników szeregowych.

[MAGAZYN]
- poprawiono rozliczanie należności poprzez formę "karta",
- zmieniono sposób wiązania usług w ustawieniach (dotychczasowe wprowadzanie kodów dla usług zostało zastąpione wyborem usług z listy),
- poprawiono funkcję kontroli danych,
- dodano funkcję wymiany usługi na fakturze,
- dodano schematy rozchodów dla imprez.

 


 

2011-11-16

>> Zmiany w wersji 1.23f


[POS]
- poprawiono błąd występujący podczas rezygnacji z płatności hotelowej,
- poprawiono łączenie rachunków podczas pracy w trybie "lista rachunków".

[KONFIGURATOR]
- poprawiono wyszukiwanie artykułu podczas tworzenia przycisku ekranu.

[MAGAZYN]
- poprawiono funkcję kontroli danych.

 


 

2011-10-24

>> Zmiany w wersji 1.23e


[POS]
- poprawiono błąd SQL występujący po usunięciu wszystkich pozycji z rachunku,
- poprawiono wydruk nazwy kelnera na zamówieniu bezpośrednio po przejęciu rachunku.

 


 

2011-10-11

>> Zmiany w wersji 1.23d


[MAGAZYN]
- poprawiono dodawanie składników do receptury.

 


 

2011-10-10

>> Zmiany w wersji 1.23c


[POS]
- przyspieszono wykonywanie niektórych operacji podczas sprzedaży (szybkiej sprzedaży),
- poprawiono wystawianie faktur z rachunków zawierających zestawy składane,
- poprawiono przesyłanie płatności do programu hotelowego jeżeli rachunek zawiera zestawy składane,
- poprawiono drukowanie zamówień z pozycjami po upuście.

[MAGAZYN]
- poprawiono wybór klienta w kalkulacji imprez.

[BONOWNIK]
- poprawiono błąd "lock conflict..." występujący przy wykorzystaniu więcej niż jednego Mobileserva.

 


 

2011-09-30

>> Zmiany w wersji 1.23b


[POS]
- dokonano zmian w przesyłaniu płatności na rachunek hotelowy do programu SOHO.

Uwaga !

Ta wersja programu SOGA jest konieczna do poprawnej współpracy z programem SOHO w wersji 2.22!

 


 

2011-09-26

>> Zmiany w wersji 1.23a


[POS]

- poprawiono funkcję wpłaty,
- poprawiono sprzedaż zestawów,
- wyłączono wydruk "czystego" zamówienia po anulowaniu zestawu.

 


 

2011-09-21

>> Zmiany w wersji 1.23


[POS]

Dodano funkcje wspomagające obsługę dostaw (tzw. deliwerka):
 - tworzenie specjalnych rachunków dla dostaw z możliwością ich filtrowania na liście rachunków,
 - przypisywanie kierowców do dostaw,
 - automatyczne doliczanie opłaty za dowóz w zależności od strefy,
 - wyświetlanie mapy dla adresu dostawy wraz z możliwością wydruku,
 - raport rozliczenia kierowców,
 - raport rozliczenia kosztów dostaw.

 


 

2011-07-06

>> Zmiany w wersji 1.22b


[POS]
- poprawiono zmianę ilości na pozycji o nieustalonej wadze jeżeli kelner nie ma uprawnień do anulowania,
- poprawiono blokadę edycji faktury wystawionej z paragonu,
- poprawiono usuwanie firmy przywiązanej do klienta,
- poprawiono błąd klucz obcego występujący podczas usuwania rachunku ze zmiany, która została już rozchodowana,
- poprawiono działanie czytnika szeregowego w oknie autoryzacji,
- poprawiono anulację zamówień podczas pracy w trybie drukowania zamówień tylko na żądanie.

[MAGAZYN]
- poprawiono blokadę edycji faktury wystawionej z paragonu,
- dodano kontrolę poprawności konfiguracji schematów rozchodów podczas ich zapisywania,
- poprawiono funkcję edycji dokumentów kasowych.

[KONFIGURATOR]
- dodano możliwość wycofania powiązania klienta z firmą,
- zmodyfikowano funkcję tworzenia nowych stolików w taki sposób, aby nowy stolik wyglądał tak samo jak ostatnio zaznaczony.

[BONOWNIK]
- poprawiono funkcję zmiany ceny artykułu,
- poprawiono funkcję dzielenia rachunków.

 


 

2011-06-14

>> Zmiany w wersji 1.22a


[POS]
- poprawiono wyświetlanie listy dokumentów dla firmy,
- poprawiono funkcję autowylogowaniu podczas pracy w trybie szybkiej sprzedaży,
- poprawiono raport stanu kasy.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono usuwanie stolików.

 


 

2011-05-31

>> Zmiany w wersji 1.22


[POS]
- dodano uprawnienia dla raportu pomyłek oraz raportu otwartych rachunków,
- dodano możliwość wyłączenia sprzedaży poprzez kody PLU,
- dodano pasek postępu podczas wykonywania archiwizacji,
- poprawiono raport ogólny ze względu na sprzedaż zestawów,
- poprawiono funkcję podziału rachunku,
- dodano możliwość zmiany koloru i wielkości czcionki numeru i nazwy stolika,
- dodano kontrolę daty i godziny systemowej podczas uruchamiania programu.

[MAGAZYN]
- poprawiono nadawanie uprawnień dla przeglądania i rozliczania należności i zobowiązań,
- poprawiono edycję dokumentów MM,
- dodano możliwość ustalenia daty produkcji przed jej wykonaniem,
- dodano filtr w tabeli należności i zobowiązań,
- poprawiono wyświetlanie magazynu docelowego w tabeli dokumentów MM.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono nadawanie uprawnień podczas dodawania nowego użytkownika.

[BONOWNIK]
- poprawiono wysyłanie zamówień dla artykułów,
- poprawiono wysyłanie zamówień związanych z zestawami,
- poprawiono wysyłanie anulacji,
- dodano możliwość zmiany stolika.

 


 

2011-05-05

>> Zmiany w wersji 1.21


[POS]
- dodano możliwość sprzedaży na różnych poziomach cenowych w zależności od stanowiska,
- powiększono przyciski logowania i dodatkowej autoryzacji,
- dodano funkcję cofania podczas składania zestawu,
- dodano możliwość wymiany składnika zestawu,
- dodano możliwość zmiany znacznika fiskalizacji dla faktury,
- poprawiono realizację uprawnień do usuwania poprzez zmniejszanie ilości artykułu,
- dodano kolumnę "skrót" na wydruku listy artykułów.

[MAGAZYN]
- dodano możliwość zmiany poziomu cenowego podczas tworzenia kalkulacji do imprezy,
- dodano możliwość sprzedaży towarów z magazynu głównego (!) bezpośrednio poprzez f-ry,
- zablokowano możliwość edycji dokumentów RW wygenerowanych na podstawie zamkniętej zmiany lub imprezy.

[BONOWNIK]
- dodano funkcję cofania podczas składania zestawu,
- dodano możliwość wymiany składnika zestawu,
- poprawiono realizację uprawnień do usuwania poprzez zmniejszanie ilości artykułu.

 


 

2011-04-04

>> Zmiany w wersji 1.20h


[POS]
- poprawiono zmianę osoby wystawiającej dokument podczas jego poprawiania,
- poprawiono korekty faktur w zakresie zmiany stawki VAT na pozycji dokumentu korygowanego,
- znacznie przyspieszono wykonywanie raportów oraz zamknięcia zmiany,
- poprawiono wyświetlanie danych klienta na rachunku podczas pracy w trybie "lista rachunków",
- poprawiono funkcję modyfikacji rachunku po wydrukowaniu rachunku próbnego,
- poprawiono wyliczanie raportów sprzedaży zawierających zestawy.

[MAGAZYN]
- dodano podgląd wydruku dla arkusza inwentaryzacyjnego,
- poprawiono zmianę osoby wystawiającej dokument podczas jego poprawiania,
- poprawiono korekty faktur w zakresie zmiany stawki VAT na pozycji dokumentu korygowanego.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono nadawanie uprawnień.

 


 

2011-02-28

>> Zmiany w wersji 1.20g


- poprawiono obliczanie podsumowania VAT podczas wystawiania korekty do faktury.

 


 

2011-01-31

>> Zmiany w wersji 1.20f


[MAGAZYN]
- poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
- poprawiono wyświetlanie okna zawartości dokumentu podczas pracy w systemie Windows 7,
- dodano kolumnę podsumowania dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu.

[BONOWNIK - wersja 1.20]
- dodano możliwość sprzedaży zestawów,
- dodano funkcję podliczenia kelnera,
- dodano funkcję wyświetlania stanu baterii na oknie logowania bonownika.

 


 

2011-01-17

>> Zmiany w wersji 1.20e


[POS]
- poprawiono współpracę z programem hotelowym.

[MAGAZYN]
- poprawiono rozliczanie faktur zaliczkowych jeżeli wystąpiła korekta faktury zaliczkowej.

 


 

2011-01-14

>> Zmiany w wersji 1.20d


[POS]
- poprawiono wyświetlanie uwag dla rachunków w trybie pracy „lista rachunków”,
- poprawiono tworzenie należności dla faktur wystawionych z rachunku,

[MAGAZYN]
- poprawiono sortowanie dokumentów na wydrukach rejestrów VAT.

 


 

2011-01-03

>> Zmiany w wersji 1.20c


- poprawiono wyświetlanie dokumentów z datą z poprzedniego roku wprowadzonych (wystawionych) w nowym roku.

 


 

2010-12-27

>> Zmiany w wersji 1.20b


[POS]
- przyspieszono wykonywanie niektórych raportów oraz zamknięcie zmiany.

[MAGAZYN]
- poprawiono sortowanie towarów na wydruku remanentu,
- rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu.

 


 

2010-12-22

>> Zmiany w wersji 1.20a


[MAGAZYN]
- poprawiono rozchodowywanie imprez.

 


 

2010-12-07

>> Zmiany w wersji 1.20


- dodano funkcje ułatwiające zmianę stawek VAT,
- poprawiono funkcje oraz wydruki mające wpływ na poprawne działanie programu po zmianie stawek VAT.


[MAGAZYN]
- dodano podsumowanie wg form płatności na wydruku rejestru VAT sprzedaży,
- poprawiono usuwanie pozycji z dokumentów rozchodu.

 


 

2010-11-22

>> Zmiany w wersji 1.19e


[POS]
- poprawiono zapisywanie zmian na rachunku po autowylogowaniu,

[MAG]
- uzupełniono nazwy kontrahentów na wydrukach należności i zobowiązań,
- zmodyfikowano raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
- poprawiono eksport raportów do formatu PDF

 


 

2010-11-15

>> Zmiany w wersji 1.19d


[POS]
- poprawiono wydruk faktury w EURO,
- poprawiono wyświetlanie informacji o dokumentach dla faktur i korekt faktur.

[MAGAZYN]
- poprawiono wyświetlanie zestawienia marży na rachunkach,
- poprawiono wystawianie faktur końcowych do imprez z wpłaconą zaliczką,
- poprawiono błąd polegający na generowaniu zbędnego dokumentu kasowego podczas wystawiania faktury z rachunku,
- poprawiono usuwanie kategorii dokumentu,
- poprawiono cofanie rozchodu z imprezy
- poprawiono wyświetlanie informacji o dokumentach dla faktur i korekt faktur.

 


 

2010-10-12

>> Zmiany w wersji 1.19c


[POS]
- poprawiono wydruk rachunku wstępnego na „zwykłej” drukarce.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono usuwanie formy płatności.

 


 

2010-10-07

>> Zmiany w wersji 1.19b


[MAGAZYN]
- poprawiono wydruk składu receptur.

[BONOWNIK]
- poprawiono wysyłanie komentarzy do artykułów,
- poprawiono anulowanie pozycji.

 


 

2010-09-28

>> Zmiany w wersji 1.19a


[POS]
- poprawiono działanie funkcji autoryzacji dodatkowej podczas usuwania jednej sztuki,
- poprawiono funkcję drukowania faktury,
- poprawiono funkcję drukowania korekty faktury.

 


 

2010-09-20

>> Zmiany w wersji 1.19


[POS]
- dodano możliwość wyłączenia potwierdzenia przejęcia rachunku,
- dodano możliwość wyłączenia wydruku nr systemowego na paragonie fiskalnym,
- dodano możliwość wyłączenia wydruku nazwy kelnera na paragonie fiskalnym,
- dodano moduł płatności mPay,
- dodano rabat kwotowy do całego rachunku,
- dodano funkcję sprzedaży zestawów modyfikowanych,
- dodano funkcję dodatkowej autoryzacji podczas anulowania pozycji rachunku,
- zablokowano możliwość usunięcia rachunku z przedpłatą,
- dodano drukowanie potwierdzenia przedpłaty do rachunku,
- dodano raport pomyłek (anulacje przed wysłaniem zamówienia).

[MAGAZYN]
- dodano możliwość zmiany ceny artykułu podczas tworzenia kalkulacji do imprezy,
- rozbudowano uprawnienia dla receptur,
- dodano uwagi na wydruku kalkulacji do imprezy,
- dodano funkcję wysyłania raportów / zestawień mailem,
- dodano faktury PRO-FORMA,
- poprawiono numerację dokumentów,
- dodano raport dokumentów.

 


 

2010-09-08

>> Zmiany w wersji 1.18j


[MAGAZYN]
- poprawiono zapisywanie nr dowodu oraz wydawcy dla rolnika ryczałtowego.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono wydruk listy artykułów,
- poprawiono wyświetlanie listy artykułów podczas konfiguracji ekranów.

 


 

2010-08-18

>> Zmiany w wersji 1.18i


[POS]
- dodano współpracę z programem hotelowym SOHO w wersji 2.14.

 


 

2010-07-26

>> Zmiany w wersji 1.18h


[POS]
- poprawiono funkcję rezerwacji stolików, 
- poprawiono wydruk rachunku wstępnego,
- poprawiono współpracę z drukarkami fiskalnymi ELZAB.

 


 

2010-07-02

>> Zmiany w wersji 1.18g


[POS]
- poprawiono współpracę z systemem hotelowym SOHO.

[MAG]
- poprawiono drukowanie raportu braków.

 


 

2010-06-17

>> Zmiany w wersji 1.18f


[POS]
- poprawiono wydruk korekty VAT dla zwykłych drukarek,
- poprawiono wydruk paragonu do faktury.

[KONFIGURATOR]
- dodano kolumnę ze stawką VAT na wydruku artykułów.

 


 

2010-06-02

>> Zmiany w wersji 1.18e


[POS]
- poprawiono obsługę kart rabatowych,
- poprawiono wyświetlanie komunikatu o upływającym terminie wygaśnięcia prawa do aktualizacji,
- poprawiono wydruk rachunku na zwykłej drukarce.

[MAGAZYN]
- dodano możliwość wyszukiwania artykułów w recepturach po PLU.

 


 

2010-05-05

>> Zmiany w wersji 1.18d


[POS]
- poprawiono raport ogólny.

[MAG]
- poprawiono funkcję rozchodów na podstawie sprzedaży.

 


 

2010-04-26

>> Zmiany w wersji 1.18c


[POS]
- poprawiono drukowanie paragonu fiskalnego do faktury,
- poprawiono filtrowanie rachunków wg kwoty.

[MAG]
- poprawiono wiązanie dokumentów sprzedaży/zakupu z dokumentami kasowymi.

 


 

2010-03-26

>> Zmiany w wersji 1.18b


[POS]
- poprawiono funkcję kasowania wyświetlacza drukarki fiskalnej przy rozpoczynaniu nowego rachunku,
- poprawiono funkcję usuwania klienta,
- dodano raport rachunków otwartych.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono dodawanie form płatności,
- dodano kontrolę powtarzalności kodu kreskowego.

[MAGAZYN]
- poprawiono wyświetlanie listy półproduktów w oknie receptur,
- poprawiono wydruk arkusza inwentaryzacyjnego.

 


 

2010-03-15

>> Zmiany w wersji 1.18a


[POS]
- poprawiono funkcję zmiany formy płatności,
- poprawiono funkcję łączenia rachunków,
- poprawiono funkcję przekazywania rachunków.

[MAGAZYN]
- poprawiono analizę receptur podczas wykonywania rozchodów,
- poprawiono wyświetlanie informacji o rachunku.

 


 

2010-02-24

>> Zmiany w wersji 1.18


[POS]
- dodano możliwość pracy w sieci lokali,
- dodano uprawnienie do zmiany znacznika fiskalizacji rachunku,
- dodano ostrzeżenie o niezafiskalizowanych rachunkach podczas zamykania zmiany,
- dodano możliwość indywidualnego wyłączania przycisków otwierania szuflady na oknie menu i oknie zamawiania,
- dodano możliwość uruchamiania POS-a w trybie podglądu dla dowolnego użytkownika,
- poprawiono widoczność okna wyświetlającego kwotę reszty,
- dodano funkcję przedpłaty do rachunku,
- dodano kontrolę kolizji podczas rezerwacji stolików z regulowanym odstępem czasowym,
- poprawiono funkcję blokady modyfikacji rachunku po wydruku rachunku próbnego,
- dodano filtry dla rachunków niefiskalnych oraz niezafiskalizowanych mimo formy płatności wymagającej fiskalizacji,
- dodano możliwość czyszczenia wyświetlacza drukarki fiskalnej przy rozpoczynaniu nowego rachunku,
- dodano informację o kończącym się okresie gwarancji i konieczności odnowienia prawa do aktualizacji.

[KOFIGURATOR]
- dodano ostrzeżenie przy zmianie stawki VAT w artykułach,
- dodano ostrzeżenie przy zmianie stawki VAT w usługach,
- dodano kolumnę „Skrót” w oknie z artykułami,
- dodano możliwość zmiany jednostki w artykułach.

[MAGAZYN]
- dodano sortowanie artykułów w oknie receptur.

[BONOWNIK]
- dodano możliwość wybierania artykułów sprzedawanych na bonowniku,
- poprawiono realizację uprawnienia do wydruku rachunków próbnych.

 


 

2010-02-04

>> Zmiany w wersji 1.17e


[POS]
-wyeliminowano błąd „Out of memory…”, który mógł występować podczas prowadzenia sprzedaży.

 


 

2010-01-15

>> Zmiany w wersji 1.17d


[MAG]
-poprawiono częściowe rozliczanie należności i zobowiązań.

 


 

2009-12-18

>> Zmiany w wersji 1.17c


[POS]
- poprawiono funkcję usuwania faktur,
- poprawiono działanie raportów: obrotu wg grup, sprzedaży artykułów, rabatów oraz anulacji.

[MAGAZYN]
- przywrócono informację o recepturach, w których zawarty jest dany składnik,
- poprawiono wydruk zestawienia marży na zmianach,
- poprawiono edycję dokumentów wystawionych wg cen brutto,
- poprawiono błąd Access Violation występujący przy zamykaniu okna informacji o firmie.

 


 

2009-11-30

>> Zmiany w wersji 1.17b


[MAGAZYN]
- poprawiono stosowanie uprawnień w oknie tworzenia receptur,
- poprawiono wyliczanie kosztu dla receptur.

[SERWER POCKET PC]
- usunięto błąd „Out of memory”, występujący po dłuższej pracy programu.

 


 

2009-11-17

>> Zmiany w wersji 1.17a


[MAGAZYN]
- poprawiono działanie filtra wyświetlającego towary z aktywnego magazynu w oknie Towarów/Surowców,
- poprawiono kolorowe oznaczenia dla półproduktów w oknie Towarów/Surowców,
- przywrócono funkcję Ruchu towaru w oknie Towarów/Surowców.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono dodawanie nowych ekranów.

[BONOWNIK]
-poprawiono dzielenie rachunków.

 


 

2009-11-03

>> Zmiany w wersji 1.17


[POS]
- poprawiono funkcję edycji korekty faktury,
- dodano możliwość wydruku rachunku na „zwykłej” drukarce,
- dodano wyświetlanie informacji o rezerwacji po kliknięciu w stolik,
- poprawiono funkcję fiskalizacji rachunków na hotel w przypadku, gdy rachunek nie został zafiskalizowany od razu,
- zmodernizowano wydruk rachunku drukowanego na „zwykłej” drukarce,
- dodano obsługę dodatkowego wyświetlacza klienta,
- poprawiono funkcję otwierania szuflady przy wpłatach / wypłatach.

[MAGAZYN]
- poprawiono funkcję rozliczania należności,
- dodano uprawnienia do korekt faktur zakupu w magazynie,
- dodano drukowanie 6% stawki w rejestrze VAT zakupu,
- zmodernizowano wydruk marży na zmianach,
- zmodernizowano wydruk marży na rachunkach,
- zmodernizowano wydruk marży na pozycjach rachunków,
- zmodernizowano wydruk kalkulacji dla imprezy,
- zmodernizowano wydruk składników dla imprezy,
- zmodernizowano wydruk arkusza inwentaryzacyjnego,
- zmodernizowano wydruk różnic inwentaryzacyjnych.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono funkcję nadawania nazw dla stolików.

[BONOWNIK]
- poprawiono funkcję podziału rachunku.

 


 

2009-08-24

>> Zmiany w wersji 1.16


[MAGAZYN]
- poprawiono zapisywanie kalkulacji (imprezy),
- poprawiono raport stanów minimalnych,
- poprawiono nadawanie numeru dla nowej korekty faktury zakupu,
- dodano drukowanie rejestru VAT zakupu wg magazynu,
- poprawiono wybór surowców dla receptury.

 


 

2009-08-06

>> Zmiany w wersji 1.15


[POS]
- poprawiono nadawanie nr rachunku,
- poprawiono drukowanie wpłat / wypłat na drukarce bonowej,
- poprawiono autowylogowywanie,
- dodano możliwość wydruku na drukarkach bonowych ELZABA (40 znaków w linii),
- dodano możliwość wydruku nr PLU na zamówieniach,
- poprawiono funkcję odczytu masy z podłączonej wagi,
- dodano możliwość ustawienia jak szybko wyświetlać informację o rezerwacji stolika,
- poprawiono wyłączanie płatności hotelowych,
- dodano przycisk do otwierania szuflady na oknie zamawiania,
- dodano możliwość wymuszania trybu szybkiej sprzedaży po zalogowaniu,
- dodano możliwość wylogowywania po rozliczeniu rachunku,
- dodano możliwość współpracy z programem hotelowym AMBER.

[MAGAZYN]
- poprawiono działanie modułu uprawnień,
- poprawiono drukowanie dokumentów z produkcji,
- poprawiono wyświetlanie informacji o rachunku,
- poprawiono wyświetlanie receptur,
- dodano korekty faktur zakupu,
- dodano możliwość wyboru grupy podczas tworzenia listy inwentaryzacyjnej,
- poprawiono funkcję edycji dokumentu MM.

[KONFIGURATOR]
- dodano możliwość generowania raportów (wcześniej można było to robić tylko w magazynie)
- dodano funkcję kopiowania cen artykułów z poziomu na poziom,
- dodano możliwość ustawienia domyślnego rabatu podczas dodawania artykułu,
- poprawiono funkcję edycji karty rabatowej,
- dodano kontrolę usuwania kart rabatowych.

 


 

2009-06-01

>> Zmiany w wersji 1.14c


[POS]
- dodano pokazywanie nazwy kelnera na oknie zamawiania,
- poprawiono filtrowanie rachunków,
- dodano kolumnę z nazwą klienta w tabeli rachunków,
- dodano raport sprzedaży artykułów wg drukarek zamówień.

[MAGAZYN]
- dodano kolumnę PLU w oknie tworzenia receptur,
- poprawiono wyświetlanie listy dokumentów dla firmy.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono konfigurację czytnika szeregowego,
- dodano kolumnę PLU na liście artykułów,
- dodano wyszukiwanie po nazwie podczas wyboru artykułu do przycisku na ekranie.

 


 

2009-05-25

>> Zmiany w wersji 1.14b


[MAGAZYN]
- poprawiono działanie funkcji produkcja.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono dodawanie kart rabatowych,
- poprawiono konfigurację poziomów cen sprzedaży.

 


 

2009-05-21

>> Zmiany w wersji 1.14a


[POS]
- poprawiono działanie funkcji drukowania faktury.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono otwieranie listy grup.

[MAGAZYN]
- poprawiono wprowadzanie kontrahenta.

 


 

2009-05-07

>> Zmiany w wersji 1.14


[POS]
- dodano obsługę czytnika kart zbliżeniowych dla kelnerów,
- poprawiono wydruk faktury w EURO,
- dodano funkcję HAPPY HOURS,
- dodano nowe modyfikowalne wzorce wydruków dla faktury VAT oraz korekty faktury,
- dodano strzałki na klawiaturze ekranowej,
- powiększono pole uwag do rachunków do 100 znaków,
- dodano możliwość drukowania uwag do rachunków na rachunkach wstępnych,
- dodano możliwość drukowania uwag do rachunków na zamówieniach,
- dodano raport sprzedaży artykułów wg stanowisk,
- dodano możliwość ustalenia maksymalnych rabatów dla grup,
- dodano możliwość ustalenia maksymalnych rabatów dla artykułów,
- poprawiono numerację rachunków,
- dodano wydruk nazwy stolika na zamówieniu,
- dodano możliwość przenoszenia rachunku na zajęty stolik,
- poprawiono automatyczne wylogowywanie,
- dodano rezerwacje stolików,
- dodano nowe kształty stolików,
- dodano możliwość włączania / wyłączania nazwy kelnera na rachunku,
- dodano listę klientów,
- dodano karty rabatowe i lojalnościowe,
- dodano możliwość drukowania numeru systemowego na zamówieniach,
- dodano możliwość drukowania numeru systemowego na rachunkach,
- dodano możliwość ustawiania numeru kasy na paragonach fiskalnych,
- dodano możliwość drukowania całych nazw artykułów na zamówieniach,
- dodano możliwość drukowania całych nazw artykułów na rachunkach,
- dodano przypominanie o wykonaniu raportu dobowego,
- poprawiono rozliczanie rachunków z komentarzami,
- dodano funkcję sprzedaży poprzez nr PLU,
- dodano możliwość drukowania nr rachunku na paragonie fiskalnym,
- dodano możliwość wyłączenia cen na zamówieniach.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono funkcję dodawania użytkowników,
- dodano kolumnę z nazwą grupy w tabeli artykułów,
- ogólna zmiana wyglądu modułu,
- dodano wydruk listy artykułów,
- możliwość automatycznego generowania ekranu z grupami artykułów.

[MAGAZYN]
- poprawiono zapisywanie faktur zaliczkowych,
- poprawiono funkcję kontroli marży na rachunkach,
- dodano możliwość drukowania receptury dla jednego artykułu,
- poprawiono sortowanie listy towarów,
- dodano wyszukiwanie artykułu po kodzie kreskowym podczas tworzenia receptury,
- dodano funkcję stanów minimalnych wraz z raportem,
- dodano drugi wydruk rejestru VAT zakupu (wg stawek),
- dodano podgląd ostatniej ceny zakupu za 1 jednostkę towaru w okienku wprowadzania ilości,
- dodano możliwość wyłączania wyświetlania okna zmian po zalogowaniu,
- dodano funkcję wyszukiwania w inwentaryzacji,
- dodano kolumnę kod kreskowy w inwentaryzacji,
- dodano funkcję wstępnego zerowania inwentaryzacji,
- dodano funkcję dodawania ilości w inwentaryzacji przy pomocy „szarego +”,
- poprawiono kontrolę przyporządkowania magazynu do każdego artykułu w kalkulacji / imprezie,
- dodano uwagi podczas rozliczania należności / zobowiązań,
- powiększono pole uwag na dokumentach kasowych, magazynowych i obrotowych,
- dodano możliwość ustawienia zakresu dat w zestawieniu marży na zmianach,
- dodano możliwość kojarzenia dokumentów kasowych z należnościami i zobowiązaniami.

 


 

2009-03-18

>> Zmiany w wersji 1.13g


[POS]
- poprawiono zapisywanie korekty faktury VAT,
- dodano nazwy grup na raporcie sprzedaży artykułów,
- poprawiono wydruk korekty faktury na drukarce bonowej.

[MAGAZYN]
- poprawiono zapisywanie korekty faktury VAT.

 


 

2009-02-09

>> Zmiany w wersji 1.13f


[POS]
- poprawiono realizację uprawnienia wystawiania korekt do faktur,
- poprawiono usuwanie pozycji poprzez przycisk „-1”.

[MAGAZYN]
- poprawiono usuwanie magazynów w schematach rozchodów,
- poprawiono błąd Access Violation występujący w oknie z listą imprez,
- poprawiono zmianę ceny na pozycji dokumentów magazynowych.

 


 

2009-02-03

>> Zmiany w wersji 1.13e


[POS]
- poprawiono wyszukiwanie rachunku po numerze systemowym,
- poprawiono wprowadzanie nowej ceny na pozycji faktury,
- poprawiono rozliczanie rachunku przy włączonej funkcji obliczania reszty.

 


 

2009-01-22

>> Zmiany w wersji 1.13d


[POS]
- dodano możliwość ustawienia pustych linii na drukarkach bonowych w trybie graficznym.

 


 

2009-01-16

>> Zmiany w wersji 1.13c


[POS]
- poprawiono znikające formy płatności,
- poprawiono wydruk zamówień na drukarce fiskalnej podłączonej do innego komputera niż ten, z którego wysłano zamówienie.

 


 

2009-01-07

>> Zmiany w wersji 1.13b


[MAGAZYN]
- poprawiono funkcję kontroli marży na rachunkach.

[KONFIGURATOR]
- poprawiono błąd związany z dodawaniem nowych użytkowników, który powodował zabieranie uprawnień dostępu do magazynu.

[POS]
- poprawiono wysyłanie sekwencji do drukarki bonowej.

 


 

2009-01-05

>> Zmiany w wersji 1.13a


[POS]
- poprawiono kopiowanie raportów do schowka,
- poprawiono uprawnienia dla raportów,
- poprawiono błąd występujący w pewnych szczególnych wypadkach, związany z brakiem możliwości rozliczenia rachunku przy włączonej funkcji obliczania reszty,
- poprawiono wydruk korekty faktury VAT bezpośrednio po jej wystawieniu.

[BONOWNIK]
- poprawiono funkcję dzielenia i łączenia rachunków.

 


 

2008-12-16

>> Zmiany w wersji 1.13


[POS]
- dodano drukowanie nazwy kelnera na paragonie,
- poprawiono drukowanie ilości osób na zamówieniach z drukarki fiskalnej,
- dodano drukowanie reszty na paragonie,
- poprawiono wydruk raportów na standardowej drukarce w zakresie podziału na strony,
- poprawiono drukowanie kwoty „zapłacono” na fakturach sprzedaży,
- poprawiono drukowanie uwag do faktury na drukarce bonowej,
- dodano możliwość dodawania własnych form płatności,
- dodano możliwość konfiguracji dla form płatności,
- dodano możliwość wystawiania korekty dla faktur VAT,
- poprawiono błąd w trybie szybkiej sprzedaży, który powodował znikanie przycisków po wydruku rachunku wstępnego,
- dodano możliwość drukowania wpłat i wypłat na drukarce fiskalnej,
- dodano możliwość agregowania pozycji na drukarce fiskalnej.

[MAGAZYN]
- zablokowano możliwość wystawienia faktury zaliczkowej do niepotwierdzonej imprezy,
- poprawiono automatyczne przypisywanie kategorii dla dokumentów,
- dodano korekty dla faktur VAT sprzedaży,
- poprawiono usuwanie pozycji na dokumentach,
- poprawiono automatyczną zmianę cen na dokumentach rozchodu po zmianie ceny na dokumentach przyjęcia,
- dodano ostrzeżenie przy próbie rozchodu jeżeli istnieje wcześniejsza nierozchodowana zmiana,
- poprawiono błąd związany z pomijaniem braków podczas produkcji,
- dodano możliwość zmiany ilości porcji podczas wyświetlania obecności składnika w recepturach w oknie Towary / Półprodukty,
- dodano domyślną kategorię dla dokumentów PZ,
- poprawiono wprowadzanie faktur RR,
- dodano możliwość ukrywania kosztu imprezy (kalkulacji) podczas jej tworzenia,
- kilkanaście wbudowanych wydruków zostało przekształconych do nowego, konfigurowalnego formatu.

[BONOWNIK]
- dodano wyświetlanie nazwy kelnera na ekranie z rachunkami,
- przesunięto numerację rachunków na stoliku w celu unikania kolizji z rachunkami na POS.

[KONFIGURATOR]
- możliwość ustawienia kopii wydruków drukarek bonowych do pliku,
- rozbudowano konfigurację dla drukarek zamówień o możliwość wprowadzenia dowolnych sekwencji sterujących,
- dodano możliwość wyłączenia tworzenia skrótu z nazwy podczas wprowadzania nowych artykułów,
- dodano możliwość umieszczania skrótów artykułów na ekranach generowanych automatycznie.

 


 

2008-11-07

>> Zmiany w wersji 1.12a


[POS]
- poprawiono funkcję wpłaty i wypłaty.

[BONOWNIK]
- poprawiono wydruk anulacji wykonanych na zdalnym bonowniku.

 


 

2008-10-01

>> Zmiany w wersji 1.12


[POS]
- poprawiono problem związany z zapisywaniem daty VAT dla faktury sprzedaży,
- dodano uprawnienie do usuwania pozycji przed zamówieniem,
- dodano możliwość oglądania otwartych rachunków w postaci listy,
- dodano możliwość dodawania opisów (uwag) do otwartych rachunków,
- dodano raport sprzedaży wg grup i form płatności,
- dodano możliwość otwarcia nowego rachunku na zajętym stoliku.

[MAGAZYN]
- poprawiono wyświetlanie aktualnej ilości w podczas oglądania ruchu towaru,
- dodano moduł zestawień własnych pozwalających na konstruowanie własnych raportów,
- poprawiono rozliczanie zobowiązań w przypadku gdy nr dokumentu zakupu przekracza 14 znaków,
- dodano możliwość skalowania okna zawartości dokumentu,
- dodano funkcję pokazującą historię płatności dla dokumentu,
- poprawiono funkcję kalkulacji imprez,
- dodano możliwość wystawiania faktur RR,
- poprawiono wystawianie faktur zakupu na podstawie dokumentów PZ,
- poprawiono wykonanie inwentaryzacji w zakresie błędnego wyliczenia dokumentu PW.

[BONOWNIK]
- rozbudowano kontrolę wersji oraz dodano automatyczną aktualizację bazy danych,
- wprowadzono udogodnienia podczas nowej instalacji programu,
- poprawiono błąd polegający na oznaczaniu wysłanego rachunku jako rachunku do wysłania,
- dodano możliwość otwarcia nowego rachunku na zajętym stoliku.

 


 

2008-08-20

>> Zmiany w wersji 1.11


[POS]
- dodano współpraca z wagą ANGEL,
- dodano wydruk ilości osób na zamówieniu jeżeli włączona funkcja rejestrowania ilości osób przy stoliku,
- dodano możliwość graficznego wydruku na drukarkach zamówień,
- poprawiono współpracę z systemem SOHO,
- dodano funkcję umożliwiającą fiskalizowanie rachunków przenoszonych na kredyt hotelowy,
- dodano współpracę z drukarką fiskalną POSNET THERMAL w zakresie wydruku zamówień,
- dodano współpracę z drukarką fiskalną TORELL ANDROS w zakresie drukowania paragonów oraz zamówień,
- dodano możliwość archiwizacji na dysku sieciowym,
- dodano uprawnienia dla kelnerów blokujące możliwość przekazania, połączenia, podzielenia lub przeniesienia rachunku po wydruku rachunku próbnego,
- dodano nową funkcję dla przycisku z artykułem, która umożliwia dodatkowo przejście do innego ekranu,
- poprawiono brak strzałek na przyciskach objawiający się na niektórych komputerach,
- dodano filtrowanie rachunków,
- dodano uprawnienia do rozliczania rachunków o zerowej wartości i o zerowych pozycjach,
- dodano uprawnienie do zmiany formy płatności po zamknięciu zmiany.

[KONFIGURATOR]
- dodano możliwość wprowadzenia zerowej ceny dla artykułu,
- dodano możliwość logowania kartą,
- poprawiono usuwanie drukarek zamówień.

[MAGAZYN]
- wyeliminowano problem wydruku „pustego remanentu” po kontroli danych,
- poprawiono wydruk remanentu,
- poprawiono funkcję rozchodów ze zmian (drobne błędy),
- dodano nowy schemat rozchodu z magazynu na podstawie sprzedaży,
- rozszerzono pole do wprowadzania nr dokumentu dostawcy do 25 znaków,
- dodano możliwość usuwania magazynu wybranego w schemacie rozchodu,
- dodano moduł kalkulacji imprez,
- poprawiono obliczanie marży i narzutu w recepturach,
- poprawiono funkcję obliczania podczas podawania ilości,
- poprawiono funkcję zmiany magazynu – program automatycznie wybiera inny magazyn niż dotychczasowy,
- dodano możliwość wylogowania i zmiany magazynu po kliknięciu w pasek statusu,
- zmniejszono czcionkę i poprawiono wydruk inwentaryzacji,
- poprawiono wydruk składu receptur i dodano możliwość wyboru receptur dla półproduktów,
- dodano możliwość filtrowania dokumentów wg kategorii,
- dodano filtrowanie faktur sprzedaży,
- dodano funkcję filtrowania kartoteki towarów w taki sposób aby na żądanie wyświetlała tylko towary występujące już w tym magazynie,
- dodano logowanie kartą,
- dodano pole Data VAT dla faktur zakupu oraz sprzedaży
- dodano wyświetlanie listy braków w przypadku zbyt małej ilości towarów podczas zapisywania dokumentu rozchodu,
- poprawiono sortowanie dokumentów na raporcie kasowym,
- dodano możliwość wprowadzania faktur zakupu na podstawie dokumentów PZ,
- poprawiono wydruk składu receptur,
- dodano rejestr VAT sprzedaży.

 


 

2008-06-19

>> Zmiany w wersji 1.10f


[MAGAZYN]
- poprawione tworzenie remanentu oraz raportu stanów magazynowych,
- zmodyfikowano wydruk składu receptur,
- dodano jednostkę w oknie ilości podczas wprowadzania inwentaryzacji.

[POS]
- poprawione wyświetlanie klawiatury ekranowej.

 


 

2008-06-12

>> Zmiany w wersji 1.10e


[KONFIGURATOR]
- poprawiono nadawanie uprawnień,
- poprawiono usuwanie drukarek zamówień.

[MAGAZYN]
- poprawiono działanie funkcji kontroli danych,
- dodano kryterium ilości porcji w zestawieniu składu receptur.

 


 

2008-06-03

>> Zmiany w wersji 1.10d


[POS]
- poprawiono działanie funkcji wpłaty,
- poprawiono działanie funkcji wyświetlającej listę dokumentów dla firmy.

 


 

2008-05-30

>> Zmiany w wersji 1.10c


[POS]
- dodano funkcję umożliwiającą zmianę znacznika fiskalizacji rachunku. Znacznik zmienia się w tabeli rachunków klawiszem F12.

 


 

2008-05-28

>> Zmiany w wersji 1.10b


[POS]
nowa wersja graficzna programu.

[KONFIGURATOR]
- usunięto problem związany z wprowadzaniem kodu kreskowego dla artykułu przy pomocy czytnika,
- wprowadzono dodatkową kontrolę przy usuwaniu sali z aktualnie zajętym stolikiem,
- dodano funkcję automatycznego przechodzenia do trybu szybkiej sprzedaży po zalogowaniu się, w przypadku kiedy nie ma żadnych stolików.

 


 

2008-05-19

>> Zmiany w wersji 1.10a


[POS]
- poprawiono wydruk „PL” przed numerem NIP,
- odblokowano możliwość poprawy formy płatności i terminu płatności przy wystawianiu faktury z paragonu.

[MAGAZYN]
- poprawiono wyznaczanie wartości dokumentów PW i RW przy produkcji.

 


 

2008-05-12

>> Zmiany w wersji 1.10


[POS]
- dodano możliwość wydruku zamówień na drukarce fiskalnej,
- dodano możliwość wydruku kopii zamówienia na tej samej lub innej drukarce,
- poprawiono błąd związany z edycją faktury sprzedaży i rodzaju cen wg której została wystawiona,
- dodano możliwość wyłączenia przycisku „Zamów”,
- dodano wydruk rabatów na paragonach fiskalnych,
- dodano wydruk formy płatności na rachunku końcowym z drukarki bonowej,
- dodano możliwość wydruku komentarzy do artykułów na rachunkach wstępnych,
- dodano możliwość wydruku rabatów na rachunkach wstępnych,
- dodano funkcję powrotu do głównego ekranu z artykułami po kliknięciu w tło,
- dodano uprawnienia do otwierania szuflady,
- dodano funkcję otwierania szuflady przy wpłatach i wypłatach,
- dodano wydruk potwierdzenia wpłaty i wypłaty,
- dodano wydruk podliczenia kelnera,
- dodano blokadę zamknięcia zmiany przy otwartych rachunkach,
- dodano możliwość blokowania modyfikacji rachunku po wydruku rachunku wstępnego,
- dodano możliwość blokowania wydruku wielu rachunków wstępnych do jednego rachunku,
- dotychczasowe ustawienia pozwalające na zmianę ceny lub wagi/ilości zostały przeniesione do uprawnień,
- poprawiono problem związany z apostrofami w nazwach artykułów przy przeniesieniu płatności na hotel,
- poprawiono wydruk raportów na różnych drukarkach zamówień,
- dodano możliwość wyświetlania cen na przyciskach z artykułami,
- dodano możliwość „zawieszenia” szybkiego rachunku,
- dodano osobne hasła dla kart do logowania,
- dodano obsługę kodów kreskowych dla artykułów,
- poprawiono funkcję „Tylko podgląd”
- zablokowano możliwości fiskalizacji rachunku zakończonego formą płatności „na koszt firmy”
- poprawiono dublowanie się pozycji przy powtórnym wydruku rachunku końcowego z tabeli rachunków,
- dodano możliwość wykonania raportu dobowego automatycznie przy zamykaniu zmiany,
- zmodyfikowano i rozszerzono raport rabatów,
- zablokowano możliwość zmiany formy płatności dla rachunków spoza aktualnej zmiany.

[KONFIGURATOR]
- rozbudowano konfigurację drukarek zamówień (możliwość drukowania zamówień na drukarkach fiskalnych, możliwość drukowania kopii zamówienia na tej samej lub innej drukarce, możliwość ustawienia „ślepej” drukarki),
- dodano legendę do ustawień,
- w ustawieniach osobna zakładka dla drukarki fiskalnej,
- zablokowano możliwość usunięcia artykułu, dla którego istnieje receptura w magazynie,
- dodano możliwość automatycznego generowania ekranów z artykułami,
- dodano funkcję usuwania z ekranu wszystkich przycisków,
- dodano możliwość kopiowania przycisków pomiędzy ekranami podczas konfiguracji ekranów,
- wyświetlanie stolików wraz z cieniami podczas konfiguracji,
- dodano możliwość kopiowania stolików,
- dodano regulację ilości „pustych” linii po wydruku na drukarce zamówień.

[MAGAZYN]
- dodano sumę wartości dokumentów dla firmy oraz możliwość ich podglądu poprzez podwójne kliknięcie,
- poprawiono błąd występujący podczas podglądu dokumentów MMW w ruchu towaru,
- poprawiono aktualizację czasu na pasku statusu,
- dodano raport stanów magazynowych na dowolny dzień,
- dokonano drobnych zmian porządkowych na wydrukach różnych raportów,
- dodano funkcję umożliwiającą łączenie dwóch towarów (surowców) w jeden,
- dodano funkcję umożliwiającą zamianę składników w recepturach,
- dodano wydruk receptur z dowolnie wybranym składnikiem,
- poprawiono aktualizację stanów magazynowych po usunięciu faktury zakupu,
- zastąpiono funkcję zmiany znacznika rozchodu, funkcją cofania rozchodu dla wybranej zmiany,
- dodano wyświetlanie narzutu i marży podczas definiowania receptur,
- dodano pasek postępu dla funkcji kontroli danych,
- dodano możliwość ustawienia okresu czasu dla wyznaczania średnich cen zakupu,
- dodano zestawienie przychodów, kosztów, zysku, narzutu i marży dla zmian, rachunków oraz pozycji rachunków,
- dodano obsługę kodów kreskowych,
- dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu podczas wykonywania zestawienia przyjęcia/wydania wg asortymentu.

[BONOWNIK]
- poprawiono problem związany z nazwą bonownika dłuższą niż 10 znaków,
- poprawiono drukowanie zamówień z priorytetami dla artykułów,
- dodano możliwość ustawienia czy program wraca do zamówienia po zabonowaniu artykułu,
- poprawiono problem związany z emulacją klawiatury numerycznej dla FUJITSU-SIEMENS,
- przebudowano program pod kątem szybkości pracy (szczególnie przy zamówieniach z dużą ilością pozycji).

 


 

2008-03-25

>> Zmiany w wersji 1.09


[POS]
- dodano możliwość umieszczenia nazwy drukarki na zamówieniu do kuchni (baru),
- dodano uprawnienia na wielkość udzielanych rabatów dla każdego kelnera,
- dodano uprawnienia do zamykania programu,
- dodano funkcję zmiany formy płatności na rachunku,
- dodano funkcję umożliwiającą wydruk raportu dobowego i okresowego na drukarce fiskalnej z menu funkcji dodatkowych.

[KONFIGURACJA]
- dodano funkcję pobierania nazwy komputera podczas konfiguracji drukarki fiskalnej.

[MAGAZYN]
- dodano kartotekę usług – od tego momentu, kartoteka usług jest dostępna w dwóch miejscach: w programie konfiguracyjnym dla POS-a oraz w magazynie,
- dodano możliwość przeglądania rachunków ze sprzedaży na POS,
- dodano możliwość przeglądania, wystawiania i poprawiania faktur sprzedaży – od tego momentu funkcjonalność ta jest dostępna w dwóch miejscach: na POS-ie oraz w magazynie,
- poprawiono przeliczanie dokumentu po zmianie sposobu jego wystawienia,
- dodano kartoteki dokumentów kasowych dla kategorii: kasa przyjmie (KP), kasa wyda (KW), bank przyjmie (BP), bank wyda (BW),
- dodano kartoteki należności i zobowiązań z możliwością ich rozliczania,
- dodano raport kasowy,
- dodano kategorie dokumentów,
- dodano możliwość ustawienia domyślnych kategorii dla różnych typów dokumentów,
- dodano funkcję dokonywania rozchodów na podstawie sprzedaży z pominięciem brakujących towarów (surowców),
- poprawiono funkcję przyjęcia towarów na stan magazynowy na podstawie listy braków ,
- wybór jednostki miary z listy rozwijanej przy dodawaniu nowego towaru – na liście wyboru pokazują się jednostki, które zostały użyte przynajmniej w jednym wcześniej dodanym towarze,
- poprawiono automatyczne narzucanie ceny zakupu podczas wprowadzania dokumentów PZ i FZ.

[BONOWNIK]
- usunięto problem apostrofów w nazwach artykułów,
- wprowadzono osobne hasła dla zdalnych bonowników.

 


 

2008-02-12

>> Zmiany w wersji 1.08


[POS]
- dodano możliwość wystawienia faktury na podstawie wielu rachunków.

[KONFIGURACJA]
- poprawiono funkcję dodawania nowego użytkownika.

[MAGAZYN]
- rozdzielono ilość od zawartości podczas wprowadzania dokumentów magazynowych,
- dodano nowe czytelne okno wprowadzania ilości, zawartości i ceny podczas wprowadzania pozycji do dokumentów,
- dodano możliwość wprowadzania podstawowych działań matematycznych w okienkach do wpisywania ilości,
- dodano możliwość przygotowywania inwentaryzacji w kilku magazynach w tym samym momencie,
- zlikwidowano znacznik "klient detaliczny" przy wprowadzaniu firmy. W tej chwili zmiany sposobu obliczania dokumentu (wg cen netto lub brutto) dokonuje się w oknie dodawania lub edycji dokumentu,
- dodano możliwość wprowadzania składników receptur dla wybranej ilości porcji,
- dodano możliwość tworzenia półproduktów,
- dodano funkcję produkcji półproduktów na żądanie,
- dodano dokument faktura zakupu,
- dodano rejestr VAT zakupów,
- dodano możliwość automatycznego przyjęcia na stan towarów z listy braków.

 


 

2007-12-21

>> Zmiany w wersji 1.07


[POS]
- dodano możliwość podziału stolika (rachunku) przy jednej zamówionej pozycji,
- poprawiono sortowanie faktur,
- poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu komunikatu o istniejącej korekcie do faktury przy jej poprawianiu mimo, że żadna korekta nie była wystawiona,
- poprawiono usuwanie pozycji z faktury,
- dodano funkcję automatycznego wylogowania kelnera po wybranym czasIE,
- dodano możliwość zamykania programu tylko po wejściu w MENU,
- poprawiono błąd wyświetlany w momencie gdy do wybranego przycisku nie był przyporządkowany żaden artykuł,
- dodano funkcje wpłaty i wypłaty.

[KONFIGURACJA]
- dodano ceny i stawki VAT przy wyświetlaniu artykułów z wybranej grupy,
- dodano oddzielną funkcję służącą tylko do zmiany cen w artykułach,
- przyśpieszono wyszukiwanie artykułu po nazwie oraz zapisywanie artykułu po modyfikacji,
- dodano możliwość określenia domyślnych parametrów przy wprowadzaniu nowych artykułów.

[MAGAZYN]
- poprawiono wyświetlanie stawki zwolnionej w tabeli towarów,
- dodano możliwość wyszukiwania firmy po nazwie.

 


 

2007-09-17

>> Zmiany w wersji 1.06


[BONOWNIK]
- dodano możliwość pracy na urządzeniach mobilnych POCKET PC.

[POS]
- dodano możliwość ustawienia dowolnego ekranu z artykułami jako startowego na POS dla każdego stanowiska,
- poprawiono kontrolę kwoty przy udzielaniu rabatu,
- dodano funkcję obliczania reszty,
- powiększono okno z wyborem gotowego komentarza,
- dodano możliwość wprowadzenia PKWiU dla każdego artykułu,
- poprawiono wydruk rachunku na drukarce bonowej,
- dodano możliwość drukowania zamóweień na drukarkach bonowych tylko na żądanie,
- poprawiono moduł konfiguracji drukarek bonowych,
, - uporządkowano alfabetycznie wydruk raportu wg artykułów oraz grup,
- dokonano zmiany na POS polegające na tym, że przyciski dla funkcji, na które kelner nie ma uprawnień, nie pojawiają się na ekranie,
- dodano kilka udogodnień w module konfiguracji ekranów,
- dodano możliwość skopiowania dowolnego raportu do schowka.

[MAGAZYN]
- dodano informację o brakujących towarach w magazynie podczas zapisywania dokumentów rozchodu,
- dodano możliwość wyszukiwania towaru po nazwie podczas wprowadzania inwentaryzacji,
- dodano wydruk "czystej" listy towarów do inwentaryzacji.