zarezerwuj.pl
search
  • zarezerwuj.pl
  • zarezerwuj.pl
  • zarezerwuj.pl
  • zarezerwuj.pl
  • zarezerwuj.pl
  • zarezerwuj.pl
  • zarezerwuj.pl
  • zarezerwuj.pl
  • zarezerwuj.pl
  • zarezerwuj.pl

zarezerwuj.pl

29,00 zł
Netto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

3-4 dni

zarezerwuj.pl to wygodna aplikacja webowa umożliwiająca kompleksowe zarządzanie rezerwacjami i rejestracjami online. Dzięki intuicyjnemu panelowi błyskawicznie można dodać do systemu rezerwacje telefoniczne, internetowe i złożone bezpośrednio na miejscu. Z kolei klienci zyskują możliwość łatwej i szybkiej rezerwacji , bez względu na to, gdzie przebywają. 

zarezerwuj.pl: 1 miesiąc
Kolejne 2 terminarze: brak
Ilość
Dostępne

zarezerwuj.pl to wygodna aplikacja webowa umożliwiająca kompleksowe zarządzanie rezerwacjami i rejestracjami online. Dzięki intuicyjnemu panelowi błyskawicznie można dodać do systemu rezerwacje telefoniczne, internetowe i złożone bezpośrednio na miejscu. Z kolei klienci zyskują możliwość łatwej i szybkiej rezerwacji , bez względu na to, gdzie przebywają.  

zarezerwuj.pl pozwala szybko i niezawodnie zarządzać obsługą rejestracji, wyszukiwać wolne terminy i kontaktować się z klientem. Aplikacja automatyzuje te procesy i znacząco skraca czas niezbędny do dokonania rezerwacji. Dzięki temu rośnie zadowolenie klientów, komfort pracowników i przychody firmy.

Z aplikacji korzystają przedsiębiorcy z wielu różnych branż, m.in. restauracje, hotele, salony fryzjerskie i kosmetyczne, warsztaty samochodowe, przychodnie i gabinety lekarskie, firmy transportowe, firmy świadczące usługi serwisowe.  

Rezerwacji można dokonywać na 3 sposoby:

na miejscu – rezerwacje zgłoszone telefonicznie lub na miejscu obsługiwane są poprzez intuicyjny terminarz na komputerze;
poprzez stronę www – dzięki estetycznemu widgetowi na stronie internetowej firmy klienci mogą rezerwować zasoby online; 
smartfony – klienci mogą szybko i wygodnie dokonywać rezerwacji na mobilnej stronie www firmy. 

Funkcje zarezerwuj.pl

Terminarz

kalendarz rezerwacji - widok dzienny, tygodniowy lub miesięczny
widok rezerwacji w postaci listy
widok typu obłożenie dnia
wizualne rozróżnienie typów rezerwacji
realizacja rezerwacji całodniowych
definiowanie godzin dostępności (mogą być inne niż godziny otwarcia firmy/biura)
szczegółowe informacje o kliencie podczas dodawania rezerwacji
kontekstowe komunikaty w kalendarzu informujące, z jakiego powodu rezerwacja nie jest możliwa we wskazanym terminie
informacja, czy dana rezerwacja została już opłacona, czy jeszcze nie
obsługa wielu terminarzy, pozwalająca na realizację procesu rezerwacji np. w wielu punktach/oddziałach firmy
określanie parametrów terminarza – nazwy i godzin dostępności, czyli w jakie dni i w jakich godzinach klienci mogą dokonywać rezerwacji (mogą być inne niż godziny otwarcia firmy)
definiowanie przedziału czasowego, w którym możliwe jest dokonywanie oraz anulowanie rezerwacji (minimalny czas rezerwacji przed terminem, maksymalny czas rezerwacji w przód, anulowanie rezerwacji z wyprzedzeniem, odstępy czasu przy wyborze godziny rezerwacji)
wybór osób/zasobów przypisanych do danego terminarza

zarezerwuj.pl terminarz
zarezerwuj.pl wyszukiwarka terminów

Wyszukiwarka terminów

szybkie wyszukiwanie wolnych terminów
określanie parametrów wyszukiwanych rezerwacji – rodzaju usługi, zasobu/osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz przedziału czasowego
możliwość wyświetlania wszystkich klientów w nowym oknie podczas wprowadzania rezerwacji

Klienci

lista klientów wraz historią rezerwacji, danymi kontaktowymi i notatkami
statusy klientów (zwykły, VIP) 

zarezerwuj.pl klienci
zarezerwuj.pl usługi

Usługi

określanie nazwy usługi, opisu, szacowanego czasu trwania oraz ceny (można ją ukryć na widgecie)
wybór usług, których rezerwacja będzie wymagała wcześniejszego opłacenia całej kwoty
kolor etykiety - dla każdej usługi można zdefiniować inny kolor, dzięki czemu będzie lepiej widoczna w terminarzu rezerwacji
opis usługi

Zasoby (osoby/sprzęt/pomieszczenia)

edycja zasobu - w przypadku asortymentu można zdefiniować jego nazwę oraz nazwę publiczną (wyświetlaną w powiadomieniach, na widgetach itd.), w przypadku pracowników - imię i nazwisko oraz nazwę publiczną
możliwość dodania zdjęcia osoby/zasobu
definiowanie godzin dostępności zasobu/osoby, obsługiwanych usług oraz liczby rezerwacji, która może być jednocześnie do niego przypisana
kolor etykiety - dla każdego zasobu/osoby można zdefiniować inny kolor, dzięki czemu będzie lepiej widoczny w terminarzu rezerwacji
dodawanie adresów e-mail oraz numerów telefonów pracowników w celu wysyłania do nich automatycznych powiadomień o rezerwacji usług, do których są przypisani
opis zasobu - wyświetlany na widgecie na stronie www, jeśli przebieg rezerwacji ustawiony jest jako “Osoba/zasób -> usługa” (czyli klient podczas dokonywania rezerwacji w pierwszej kolejności wybiera osobę/zasób, a dopiero później rodzaj usługi)
możliwość realizacji rezerwacji całodniowych

zarezerwuj.pl zasoby
zarezerwuj.pl kategorie zasobów

kategorie zasobów

zarządzanie kategoriami zasobów - definiowanie nazwy kategorii (np. fryzjerzy, samochody, urządzenia medyczne) oraz rodzaju wchodzących w jej skład zasobów: pracownicy (osoby) lub asortyment (maszyny, urządzenia, samochody, sale, apartamenty itp.) 

Uprawnienia użytkownika

Jeśli aplikacji zarezerwuj.pl będzie używać więcej niż jedna osoba, to każdej z nich możesz przyznać szczegółowe indywidualne uprawnienia dostępu do danych, terminarzy i modułów systemu. Możesz też nadać kolejnemu użytkownikowi uprawnienia administratora. 

zarezerwuj.pl uprawnienia
zarezerwuj.pl powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

aktywacja usługi SMS (pakiet bezpłatnych SMS-ów na start)
konfiguracja treści powiadomień i przypomnień wysyłanych do klientów z wygodnym podglądem wysyłanej wiadomości
możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia/przypomnienia dla klientów wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, data rezerwacji, godzina, zasób odpowiedzialny za realizację, usługa
określanie czasu, w którym klient ma otrzymać przypomnienie o zbliżającym się terminie rezerwacji
konfiguracja treści powiadomień dla pracowników o pojawieniu się nowej rezerwacji na usługę, którą wykonują
możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia dla pracowników wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, klient, data, miejsce, godzina, zasób oraz usługa
możliwość automatycznej wysyłki powiadomienia do pracownika odpowiedzialnego za realizację zarezerwowanej usługi (jeśli w systemie został do niego przypisany numer)
możliwość wysyłania powiadomień pracowniczych na numer ogólny (np. do właściciela firmy)
określanie, czy SMS-y mają zawierać polskie znaki (od tego zależy ilość znaków, składających sią na jedną wiadomość)
szacowanie ilości SMS-ów wysyłanych w ramach jednego powiadomienia
informacje o statusie usługi SMS - data wygaśnięcia, pozostała pula SMS-ów do wykorzystania

Powiadomienia e-mail

konfiguracja treści powiadomień i przypomnień wysyłanych do klientów z wygodnym podglądem wysyłanej wiadomości
możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia/przypomnienia dla klientów wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, data, godzina, miejsce, zasób odpowiedzialny za realizację oraz usługa
określanie czasu, w którym klient ma otrzymać przypomnienie o zbliżającym się terminie rezerwacji
konfiguracja treści powiadomień dla pracowników o pojawieniu się nowej rezerwacji na usługę, którą wykonują
możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia dla pracowników wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, klient, data, miejsce, godzina, zasób odpowiedzialny za realizację oraz usługa
możliwość automatycznej wysyłki powiadomienia do pracownika odpowiedzialnego za realizację zarezerwowanej usługi (jeśli w systemie został do niego przypisany adres e-mail)
możliwość wysyłania powiadomień pracowniczych ogólny adres e-mail (np. do właściciela firmy)

zarezerwuj.pl powiadomienia e-mail
zarezerwuj.pl wyjątki obecności

Wyjątki dostępności (nieobecności, urlopy, itp.)

określanie terminów z możliwością uwzględnienia zakresów godzinowych, co pozwala np. obsłużyć pracę wielozmianową
wyjątek dla terminarza - terminy we wskazanym zakresie będą niedostępne na poziomie całego terminarza
wyjątek dla osoby/zasobu - dodanie urlopu dla pracownika lub wyłączenie z możliwości rezerwacji wskazanego zasobu w dowolnym zakresie dni
uwagi o wprowadzonym wyjątku dostępności

Formularze na www (widgety)

określanie terminów z możliwością uwzględnienia zakresów godzinowych, co pozwala np. obsłużyć pracę wielozmianową
wyjątek dla terminarza - terminy we wskazanym zakresie będą niedostępne na poziomie całego terminarza
wyjątek dla osoby/zasobu - dodanie urlopu dla pracownika lub wyłączenie z możliwości rezerwacji wskazanego zasobu w dowolnym zakresie dni
uwagi o wprowadzonym wyjątku dostępności

zarezerwuj.pl widgety
zarezerwuj.pl raporty

Raporty

rankingi popularności danych usług i zasobów
rankingi przychodów pochodzących z rezerwacji konkretnych usług lub zasobów oraz od klientów
rankingi klientów - najczęściej obsługiwani/najczęściej odwołujący rezerwacje
ranking metod płatności - przejrzyste zestawienie płatności dokonanych za pomocą gotówki, karty, online lub bonu sprzedażowego
możliwość pobierania raportów w formacie PDF wraz z możliwością przeglądania/drukowania z poziomu przeglądarki

Dokumenty

cennik rezerwacji usług i zasobów
grafik pracownika lub zasobu - lista przypisanych rezerwacji (okres czasowy można ustawić dowolnie) wraz z godzinami rezerwacji, rodzajami usług, klientami i uwagami klienta/pracownika
możliwość pobierania dokumentów w formacie PDF wraz z możliwością przeglądania/drukowania z poziomu przeglądarki

zarezerwuj.pl dokumenty
zarezerwuj.pl zgody

Zgody

dodawanie zgód RODO na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji regulaminu usługi czy przetwarzania danych w celach marketingowych, zarządzanie ich treścią, oznaczanie zgód wymaganych do zaznaczenia
możliwość skorzystania z przykładowych treści zgód, bez potrzeby tworzenia własnego tekstu

Płatności online

aktywacja i konfiguracja konta Przelewy24, pozwalającego na obsługę płatności online 

zarezerwuj.pl płatności
zarezerwuj.pl wizytówka

Strona wizytówkowa

tworzenie strony wizytówkowej dla firmy (adres strony generowany jest na podstawie nazwy firmy)
możliwość zamieszczenia do trzech formularzy rezerwacji
możliwość dostosowania treści oraz wyglądu opisu wyświetlanego na stronie wizytówkowej
możliwość dostosowania logo firmy oraz baneru, edycja danych kontaktowych, takich jak godziny otwarcia, numer telefonu, adres
możliwość zawarcia na stronie odnośników prowadzących do konta firmy na Facebooku oraz Instagramie
pozycjonowanie strony (SEO) - własny meta tytuł oraz meta opis lub możliwość skorzystania z tekstów wygenerowanych przez zarezerwuj.pl

Sprzedaż

automatyczne wystawianie dokumentów sprzedaży dla rezerwacji - faktury, paragonu, zamówienia, proformy
wybór momentu, w którym powinien zostać wystawiony dokument handlowy - w momencie stworzenia rezerwacji, przy zmianie statusu płatności lub zmianie statusu rezerwacji
wysyłka wystawionych dokumentów do klientów w formie załączników w wiadomościach e-mail
powiadomienia dla pracowników o wystawieniu dokumentu sprzedaży dla danej rezerwacji - wiadomość e-mail można wysłać na indywidualny adres pracownika lub na wspólny adres firmowy

zarezerwuj.pl sprzedaż
InsERT
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.