SOGA -moduł motywacyjny
  • SOGA -moduł motywacyjny

SOGA - moduł motywacyjny

490,00 zł
Netto

SOGA - moduł motywacyjny dla kelnerów umożliwiający wyliczanie prowizji w zależności od osiągniętego celu sprzedażowego.

Ilość

SOGA - moduł motywacyjny dla kelnerów umożliwiający wyliczanie prowizji w zależności od osiągniętego celu sprzedażowego.


Możliwość ustalenia różnych scenariuszy systemów motywacyjnych (prowizyjnych)

              Ustalenie % prowizji od sprzedaży ogółem
              Ustalenie % prowizji po przekroczeniu ustalonego progu (prowizja liczona od wartości przekraczającej wyznaczony próg)
              Ustalenie prowizji za sprzedaż wybranego artykułu
              Ustalenie prowizji za sprzedaż wybranej grupy artykułów
              Ustalenie kwoty premii za przekroczenie założonej wielkości sprzedaży ogółem/danego artykułu/danej grupy artykułów

Każdy z nich w założonym okresie czasu.

Odpowiednie raporty dostępne w module POS i Konfiguratorze. Dodatkowo, w licencjach z mobilnym bonownikiem kelner będzie mógł na bieżąco sprawdzać realizację założonego planu.Zobacz także