Lista produktów marki INSOFT

Insoft jest wiodącym producentem oprogramowania dla systemów sprzedaży detalicznej. Wspomaga działalność handlową sklepów, tworząc niezawodne i proste w obsłudze programy zorientowane na branżę retail.

Asystent Sprzedawcy - mobilne wsparcie sprzedawcy

350,00 zł

Asystent Sprzedawcy - jest prostą aplikacją na systemy Android przeznaczoną dla sprzedawcy w sklepie.

Program współpracuje z systemem PC-POS 7 i pozwala na zdalne przygotowanie rachunku na sklepie w trakcie obsługi klienta.

Ilość
Dostępne
Bonownik - mobilne wsparcie sprzedaży dla gastronomii

350,00 zł

Bonownik - jest prostą aplikacją na platformę Android, przeznaczoną dla kelnera restauracji. Program współpracuje z systemem PC-Gastronom i pozwala na zdalne wprowadzanie zamówień.

Ilość
Dostępne
Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 1-stanowiskowa

4 500,00 zł

Konsola Kupca – Centrala sieci sklepów wyposażonych w program PC-Market 7 – pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą (Konsola Kupca).

Ilość
Dostępne
Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 5-stanowiskowa

6 000,00 zł

Konsola Kupca – Centrala sieci sklepów wyposażonych w program PC-Market 7 – pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą (Konsola Kupca).

Ilość
Dostępne
Konsola Kupca – Centralny Generator Zamówień

1 500,00 zł

Konsola Kupca – Centralny generator zamówień – moduł do centralnego zautomatyzowania procesu zamówień dla sklepów, program proponuje towary do zamówienia wg przyjętych przez użytkownika kryteriów.

Ilość
Dostępne
Konsola Kupca – Centralny importer kursów walut

1 500,00 zł

Konsola Kupca – Centralny importer kursów walut – możliwość zaimportowania bezpośrednio do bazy centrali sieci sklepów kursów walut ze strony NBP. Import odbywa się codziennie o godzinie ustalonej w konfiguracji interfejsu. Zaimportowany kurs waluty (zakupowy) dla bieżącego dnia jest średnim kursem z poprzedzającego dnia w NBP.

Ilość
Dostępne
Konsola Kupca – PC-Cenniki

4 500,00 zł

PC-Cenniki - program jest uzupełnieniem Konsoli Kupca o możliwość wygodnego zarządzania cenami towarów w różnorodnych sieciach handlowych.

Ilość
Dostępne
Konsola Kupca – PC-Raporty

0,00 zł

Konsola Kupca – PC-Raporty – dodatkowy moduł raportowy w Centrali pozwalający na gromadzenie i udostępnianie zbiorczych danych o zakupach i sprzedaży w celu sporządzania raportów analitycznych i porównawczych.

Ilość
Dostępne
onsola Kupca – Standardowy centralny interfejs do generowania przelewów bankowych

1 500,00 zł

Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs do generowania przelewów bankowych – możliwość wygenerowania bezpośrednio z centrali sieci sklepów plików zawierających paczki przelewów do uregulowania należności zarejestrowanych w programie.

Ilość
Dostępne
Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs FK

1 500,00 zł

Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs FK – interfejs centralny umożliwi wygenerowanie sklepowych danych / dokumentów dla systemu finansowo-księgowego bezpośrednio z centrali sieci sklepów - wykaz współpracujących programów dostępny w osobnym dokumencie.

Ilość
Dostępne
Konsola Kupca – System Lojalnościowy i Promocyjny PC-Loyalty – moduł centralny

4 500,00 zł

Konsola Kupca – System Lojalnościowy i Promocyjny – dodatkowy moduł w centrali pozwalający zarządzać punktami, rabatami i wydaniem prezentów, raportować dane zarządcze oraz spersonalizowane informacje dla klientów przez WWW. Konsola Kupca oraz specjalny program – PC-Loyalty, z dostępem z poziomu przeglądarki internetowej, pozwalają zarządzać regułami punktowymi i rabatowymi w PC-Market 7.

Ilość
Dostępne
Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe wersja PRO

1 750,00 zł

Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe dla Windows® / Linux – wersja PRO

Mini-Market pozwala skupić całą uwagę personelu sklepu na prowadzeniu sprzedaży i obsłudze klienta; wszystkie inne procedury są uproszczone i zautomatyzowane, np. zamawianie i przyjmowanie towaru do sklepu.

Ilość
Dostępne
Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe wersja Standard

1 400,00 zł

Mini-Market – stanowisko kasowo-magazynowe dla Windows® / Linux – wersja Standard

Mini-Market pozwala skupić całą uwagę personelu sklepu na prowadzeniu sprzedaży i obsłudze klienta; wszystkie inne procedury są uproszczone i zautomatyzowane, np. zamawianie i przyjmowanie towaru do sklepu.

Ilość
Dostępne
mPOS - mobilne stanowisko sprzedaży PC-Market 7 dla systemów Android

550,00 zł

mPOS - stanowisko sprzedaży POS dla programu PC-Market 7 przeznaczone dla tabletów z platformą Android.
mPOS wykorzystując komunikację WiFi oraz Bluetooth, umożliwia pracę z urządzeniami bezprzewodowo.

Ilość
Dostępne
PC-Gastronom Net – stanowisko kasowe POS dla gastronomii dla placówki zarządzanej centralnie w sieci

1 950,00 zł

PC-Gastronom – wersja Net – stanowisko kasowe POS dla gastronomii. Program przeznaczony na stanowiska kasowe POS w lokalach gastronomicznych będących uczestnikami centralnie zarządzanej sieci placówek, Zawiera pełną funkcjonalność PC-Gastronom Standard, a ponadto moduł do zdalnego zarządzania cenami oraz dwustronnej wymiany danych z centralą opartą na programie PC-Market 7.

Ilość
Dostępne
PC-Gastronom Standard – stanowisko kasowe POS dla gastronomii
    -190,00 zł

1 190,00 zł -190,00 zł 1 000,00 zł

PC-Gastronom – wersja Standard – program stanowiska kasowego POS dla gastronomii. Zarządzanie z zaplecza przez program PC-Market 7. Program dziedziczy pełną funkcjonalność kasy PC-POS 7 i posiada interfejs użytkownika przystosowany do obsługi szybkiej sprzedaży detalicznej.

Ilość
Dostępne
PC-Gastronom – obsługa ekranu kuchennego

350,00 zł

PC-POS 7 / Mini-Market / PC-Gastronom – obsługa Ekranu kuchennego – moduł umożliwia wysłanie na "Ekran kuchenny" (program zastępujący w działaniu drukarkę kuchenną) kolejnych pozycji towarowych z paragonu, bądź też sprzedanych produktów recepturowych.

Ilość
Dostępne
PC-Market - Mobilny...

500,00 zł

Mobilny Inwentaryzator to aplikacja napisana pod system Android współpracująca z PC-Market. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych kolektorów danych umożliwiając sprawne zliczenie stanu towaru na urządzeniu przenośnym oraz wysłanie zgromadzonych danych do systemu PC-Market.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 - moduł obsługi kasy Novitus Next

550,00 zł

PC-Market 7 - moduł obsługi kasy Novitus Next , Novitus ONE oraz innych z systemem mPOS

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 dopłata do wersji sieciowej

450,00 zł

Program PC-Market może pracować w wersji wielostanowiskowej (jednoczesna praca kilku praconików na kilku komputerach) korzystając z wybranego silnika bazy danych. Opłata obejmuje 5 kolejnych stanowisk sieciowych.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 Gastronom – program magazynowy dla gastronomii - wersja jedn.
    -190,00 zł

1 190,00 zł -190,00 zł 1 000,00 zł

PC-Market 7 Gastronom – kompleksowe oprogramowanie do obsługi zaplecza magazynowego dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 lite

150,00 zł

Uproszczona wersja oprogramowania PC Market o funkcjonalności ograniczonej do następujących funkcjonalności:

  • obsługa karty towarów
  • eksport do kasy
  • import sprzedaży z kasy
  • zamiennie możliwość sprzedaży na kasie/drukarce fiskalnej
  • wykonanie raportów sprzedaży na kasach (predefiniowane i uproszczone)
Ilość
Dostępne
PC-Market 7 MM – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w Mini-Market - wersja jednostanowiskowa

1 500,00 zł

PC-Market 7 MM – program dla centrali sieci sklepów, do zarządzania sklepami wyposażonymi w oprogramowanie Mini-Market w wersji Standard lub PRO.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 MM – Moduł zdalnego zarządzania cenami na stan. Mini-Market

450,00 zł

PC-Market 7 – Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach – Moduł głównie dla sieci sklepów, które na sklepach posiadają wyłącznie stanowiska Mini-Market i dla których zachodzi konieczność ustalania cen indywidualnie, dla konkretnych sklepów / grup sklepów (a nie jednolicie dla całej sieci).

Ilość
Dostępne
Pokazano 1-24 z 56 pozycji