Moduły dodatkowe Insoft

Aktywne filtry

PC-Market 7 dopłata do wersji sieciowej

450,00 zł

Program PC-Market może pracować w wersji wielostanowiskowej (jednoczesna praca kilku praconików na kilku komputerach) korzystając z wybranego silnika bazy danych. Opłata obejmuje 5 kolejnych stanowisk sieciowych.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł obsługi kas Off-Line

300,00 zł

Moduł obsługi pierwszego i każdego kolejnego stanowiska Off-Line dla programu PC-Market 7

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł obsługi kas On-Line

450,00 zł

Serwer kasowy jest dodatkowym modułem programu PC-Market, który pracując w tle może samodzielnie, bez udziału użytkownika obsługiwać kasy, wagi i sprawdzarki cen. Program jest podłączony do bazy PC-Marketa i na bieżąco kontroluje wszelkie zmiany towarów. Jeżeli wykryje zmianę na którymkolwiek towarze - automatycznie wysyła go na kasy (wagi i sprawdzarki cen).

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł obsługi drukarki fiskalnej Drukfisk

300,00 zł

Obsługa drukarek fiskalnych podłączonych bezpośrednio do programu PC-Market. Umożliwia bezpośrednie wystawianie paragonu z programu.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł obsługi drukarek kodów kreskowych KKSpec

350,00 zł

Moduł obsługi drukarek kodów kreskowych dla programu PC-Market 7. Obsługuje między innymi: Zebra, Eltron, Clever TDP i TTP, DataMax, Pitney Bowes, Elzab Eta, dowolne drukarki z ze sterwonikami pod Windows.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł projektowania etykiet KKStandard

350,00 zł

Moduł programu PC-Market 7 umożliwiający stworzenie i zapisanie etykiet na towary i regały; możliwość umieszczenia kilkunastu różnorodnych pól tekstowych i graficznych na etykiecie. Możliwość wydruku zaprojektowanych etykiet dla drukarkach systemowych Windows.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł obsługi przenośnych inwentaryatorów (kolektorów danych)

350,00 zł

Moduł pozwalający na łączenie przenośnych terminali z komputerem magazynowym oraz transfer danych bezpośrednio do dowolnego dokumentu PC-Market. Używany najczęściej do usprawnienia inwentaryzacji.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł obsługi sprawdzarek cen

350,00 zł

Moduł obsługi w programie PC-Market 7 sprawdzarek cen.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł generowania zamówień

350,00 zł

Moduł obsługi dla programu PC-Market 7 do zautomatyzowania procesu zamówienia, program proponuje towary do zamówienia wg przyjętych przez użytkownika kryteriów.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł obsługi wag elektronicznych

350,00 zł

Moduł obsługi wag elektronicznych dla oprogramowania PC-Market 7 do programowania wag elektronicznych.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł standardowego interfejsu FK

350,00 zł

Moduł obsługi interfejsu FK dla programu PC-Market 7. Aktualnie z programu PC-Market 7 można eksportować dane do następujących programów księgowych: Comarch CDN (standard Comma), I.C.T., IKKI-Soft, Wa-Pro (WF KaPeR, WF Fakir), ProComp, Matrix Symfonia Finanse-Księgowość, Tema, MSM (Raks). Niestandardowy interfejs FK - wg indywidualnej wyceny.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł systemu lojalnościowego

350,00 zł

Moduł dla oprogramowania PC-Market 7 umożliwiający: ustalenie reguł(y), według której "stałym klientom" zostaną naliczone punkty.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł rozliczania kasjerów

350,00 zł

Moduł dodatkowy dla oprogramowania PC-Market 7 dający możliwość otwarcia i zamknięcia zmiany kasjera z poziomu PC-Market 7, przeliczenia przez program faktycznego utargu poszczególnych kasjerów i wyznaczenia różnic wynikających z podanej przez kasjera wartości szuflady.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł standardowego interfejsu do generowania przelewów bankowych

350,00 zł

Moduł standadowego generowania przelewów bankowych dla PC-Market 7 daje możliwość generowania plików zawierających paczki przelewów do uregulowania należności zarejestrowanych w programie. Dane generowane są za pomocą modułu Mcash (format Elixir-0)

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł obsługi liczników klientów

350,00 zł

Moduł obsługi liczników klientów dla PC-Market 7 daje możliwość odebrania z urządzeń zliczających i zapisania do bazy danych informacji o liczbie klientów odwiedzających placówkę handlową. Obsługa odbywa się przez serwer kasowy, do programu można podłączyć liczniki firmy Letronik (obsługiwany model licznika to: LEIC-4650, z komunikacją po RS-ie).

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł wymiany dancyh z systemem obsługi sklepu internetowego

550,00 zł

Moduł obsługi wymiany danych z systemem obsługi sklepu internetowego dla programu PC-Market 7 wersja standard.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł wymiany dancyh z systemem obsługi sklepu internetowego wersja PRO

950,00 zł

Moduł obsługi wymiany danych z systemem obsługi sklepu internetowego dla programu PC-Market 7 wersja PRO.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach

450,00 zł

Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach dla oprogramowania PC-Market 7 przeznaczony jest głównie dla sieci sklepów, które na sklepach posiadają wyłącznie kasy, komunikują się z nimi poprzez modemy lub poprzez sieć rozległą.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł importu kursów walut

350,00 zł

Moduł importu kursów walut dla oprogramowania PC-MArket 7. Interfejs ma za zadanie pobieranie ze strony NBP kursów walut (zakupu)i ich zapis do bazy PC-MArket 7.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł obsługi elektronicznych etykiet

350,00 zł

Moduł obsługi elektronicznych etykiet systemu Pricer dla oprogramowania PC-Market 7.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 moduł ubsługi języka angielskiego

450,00 zł

Moduł umożliwiający korzystanie z programu PC-Market 7 w języku angielskim.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 MM – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w Mini-Market - wersja jednostanowiskowa

1 500,00 zł

PC-Market 7 MM – program dla centrali sieci sklepów, do zarządzania sklepami wyposażonymi w oprogramowanie Mini-Market w wersji Standard lub PRO.

Ilość
Dostępne
PC-Market 7 MM – Moduł zdalnego zarządzania cenami na stan. Mini-Market

450,00 zł

PC-Market 7 – Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach – Moduł głównie dla sieci sklepów, które na sklepach posiadają wyłącznie stanowiska Mini-Market i dla których zachodzi konieczność ustalania cen indywidualnie, dla konkretnych sklepów / grup sklepów (a nie jednolicie dla całej sieci).

Ilość
Dostępne
Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 1-stanowiskowa

4 500,00 zł

Konsola Kupca – Centrala sieci sklepów wyposażonych w program PC-Market 7 – pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą (Konsola Kupca).

Ilość
Dostępne
Pokazano 1-24 z 42 pozycji