streamSOFT Aga Kadry i płace
 • streamSOFT Aga Kadry i płace
 • streamSOFT Aga Kadry i płace
 • streamSOFT Aga Kadry i płace
 • streamSOFT Aga Kadry i płace
 • streamSOFT Aga Kadry i płace
 • streamSOFT Aga Kadry i płace
 • streamSOFT Aga Kadry i płace
 • streamSOFT Aga Kadry i płace
 • streamSOFT Aga Kadry i płace

streamSOFT Aga Kadry i płace

390,00 zł
Netto

streamSOFT PCBiznes Aga Kadry i płace to w pełni funkcjonalny, zgodny z obowiązującymi przepisami, program kadrowo - płacowy dedykowany zarówno biurom rachunkowym, kancelariom doradztwa podatkowego, jak i małym firmom.

Werjsa
Ilość

streamSOFT PCBiznes Aga - kadry i płace

Program kadrowo-płacowy to program przeznaczony do obsługi kadrowo – płacowej dla firm i biur rachunkowych. Umożliwia m.in.:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • naliczanie płac
 • przesyłanie danych do programu Płatnik
 • generowanie i wysyłkę e-Deklaracji

Kadry - Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej w firmie, w tym: wprowadzanie kompletnej historii zatrudnienia i rejestr wydruków. Możliwe prowadzenie dokumentów kadrowych zarówno dla pracowników, jak i właścicieli.

Płace - Automatyczne naliczanie płac na podstawie wprowadzonej umowy i ewidencji czasu pracy. Wyliczanie wysokości stawek urlopowych, ekwiwalentów, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i itp.

Deklaracje - Sporządzanie, wydruk i wysyłka deklaracji do serwisu e-Deklaracje. Aga obsługuje wszystkie wymagane deklaracje, w tym m.in.: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR. Program jest na bieżąco aktualizowany w najnowsze wersje formularzy deklaracji.

Eksport do "Płatnika" - Wygenerowanie pliku XML z danymi rozliczeniowymi i zgłoszeniowymi do ZUS, które można zaimportować do systemu „Płatnik”. Aga obsługuje wszystkie wymagane formularze ZUS, w tym m.in. ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA. 

Przelewy do ZUS - Naliczanie wysokości składek za Ubezpieczenie Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz generowanie danych do przelewu na odpowiednie konta ZUS.

Dlaczego warto wybrać streamSOFT PCBiznes Aga:

 • Dożywotnia licencja na program
 • Zgodność z aktualnymi przepisami
 • 12 miesięcy bezpłatnego wsparcia i aktualizacji

Lista funkcji

 • Wprowadzanie danych kadrowych pracowników i właścicieli
 • Prowadzenie ewidencji obecności
 • Sporządzanie wydruków kadrowych (lista płac, umowa o prace, świadectwo pracy, umowa zlecenie, zaświadczenie o dochodach, umowa o dzieło) i wiele innych
 • Ustawienie przypomnień o: dacie zakończenia umowy, dacie szkolenia BHP, badań lekarskich i jednej dowolnie zdefiniowanej
 • Historia zatrudnienia
 • Obliczanie płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, o dzieło, zlecenie oraz dla właścicieli
 • Automatyczne obliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opieki nad dziećmi oraz wynagrodzeń za czas choroby
 • Obliczanie stawek i ekwiwalentów urlopowych, wymiaru urlopu oraz kontrolowanie jego wykorzystania w ciągu roku
 • Definiowanie pięciu potrąceń i dodatków
 • Rozliczanie nadgodzin oraz godzin nocnych
 • Sporządzanie wydruków płacowych: lista płac, lista dla kasjera, przelewy na konta osobiste, PIT-11/8B, PIT-4R, PIT-40, PIT-8A, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, roczna karta wynagrodzeń, lista funduszy pracodawcy, rachunek do umowy zlecenia i o dzieło
 • Odcinki płacowe
 • Wysyłanie do systemu e-deklaracje formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R
 • Możliwość rozliczenia pracownika przy pomocy równoważnego czasu pracy (3 miesięczny okres rozliczeniowy)
 • Eksport do programu PŁATNIK • Generowanie pliku i zestawienia do NFZ
 • Generowanie przelewów do ZUS oraz na konta osobiste pracowników

Wersja sieciowa umożliwia pracę na wielu stanowiskach komputerowych połączonych w sieci lokalnej. W jednej firmie jednocześnie może pracować jeden użytkownik.Zobacz także